Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Hardass - Solsken i blick och istapp p

2007-02-21

About twenty kilometres of running, temperature between -7C and -21C, ice lenses over the eyes and an icicle on my cheek. There are all my problems in a nutshell. One of the main reasons why I'm not yet sitting on a sunny beach by a greenish sea, a bottle of pagadebiti in one hand and a paintbrush in the other. I'm just too much of a hardass, in the sense someone who can take and stand too much, and even finds it entertaining sometimes.

Many artists who've become famous, rich and are claimed to be great have ended up so because they've been the opposite of hardasses. And now I'm not talking about those people who've built their career on rubbing art dealers with their naked soft asses - oh yes, there are plenty of those - but instead I mean those who've in many cases been half-retards, hardly capable of tying their own shoe-laces. (Don't get me wrong here, I do not despise such artists, some do awesome art - this is just an observation and I believe them to have the same right to this planet as anyone else.)
If you now are such a person then you need someone to look after you, and if you're just a tad artistic then with a little luck this caretaker - is a patron of the arts, an art dealer or a gallery owner. And that's perfect, all you need to do is to sit there while someone else takes care of your career, ground service and other worldly issues, such as coming by picking up a pile of paintings once in a while.

So, take care of yourselves, or someone else will do that for you, which could eventually lead to you becoming President of the Earth or something.

Drygt två mils löpning i -7 till -21, islinser över ögonen och istapp på kind. Däri finner man mina problems essens. En av huvudorsakerna tlll varför jag ännu inte sitter på en solig strand vid ett grönskimrande hav, en flaska pagadebiti i ena handen och en pensel i den andra. Jag är för hårdarslad helt enkelt, i betydelsen att man står ut med och kan ta för mycket, och till och med finner det underhållande ibland.

Många konstnärer som blir berömda, rika och anses stora har blivit detta just för att de varit raka motsatsen till hårdarslen. Och nu menar jag inte alla de som byggt sina karriärer på att gnugga gallerister med sina nakna mjuka arslen - visst, det finns många sådana - de jag menar är de som istället i många fall är nära att vara halvmongisar som knappt kan knyta skosnörena själva. (Missuppfatta mig nu inte, jag föraktar inte sådana konstnärer, en del av dem gör fantastisk konst - detta är bara en iakttagelse och jag anser att de har lika stor rätt till den här planeten som någon annan.)
Om man nu är en sådan person behöver man någon som tar hand om en, och är man tillstymmelsen till konstnärlig och har lite tur så är den här omhändertagaren - mecenaten - en konsthandlare eller så. Och det är ju helt perfekt, man kan sitta där och måla medan andra tar hand om karriär, markservice och andra världsliga ting åt en, som att hämta en trave tavlor hos en då och då.

Så, ta hand om er - annars gör någon annan det, och rätt vad det är sitter ni där och är president över hela Jorden eller så.Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Artist's workspace - Arbetsplats för en konstnär"

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up