Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Fan art

2007-02-28

Sometimes (I would like to believe) my art leaves a deeper impression on (young) creative people, just as artist's such as M.C. Escher, Karl Axel Pehrson and Nils Dardel once enlightened my early steps on the artistic path.

Here Joshua Carter has done a school work about me as an artist, a part of it being this above painting (inspired by these works). A balanced composition and a very good use of colour, the bright colours of the beasties are well founded in the background which makes them a natural part of the painting despite their brightness - and I like the red one's tail carriage.

Next to hard cash things like these are what makes it worthwhile for me as an artist to exhibit my art.

Ibland (skulle jag vilja tro) gör min konst ett djupare intryck hos (unga) kreativa människor, liksom konstnärer såsom M.C. Escher, Karl Axel Pehrson och Nils Dardel en gång lyste upp början på min konstnärliga vandring.

Här har Joshua Carter gjort ett skolarbete om mig som konstnär, en del av det innefattar målningen ovan (inspirerad av dessa verk). En balanserad komposition och ett väldigt bra bruk av färg, de ljusa färgerna hos krittren är väl inbäddade i bakgrunden vilket gör dem till en naturlig del av målningen trots deras ljusstyrka - och jag gillar den rödas svansföring.

Näst rediga kontanter är det så'nt här som gör det värt besväret för mig att visa upp min konst.Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Dagmar Glemme exhibition - Dagmar Glemme ställer ut på Knaust"

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up