Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Cheers! Said the giraffe - Sk

2007-03-09
Cheers! Said the giraffe.
Skål! Sa giraffen.

I almost never visit pubs. That's not because there's a lack of pubs or because I absolutely do not want to or so. But all pubs are dark, noisy pits where normal conversation is impossible. The feeling I get is like being in a snake pit or in a monkey-house full of baboons; you're surrounded by untrustworthy animals and an attack can come from anywhere, anytime. It doesn't frighten me - violence is simple - but I prefer that kind of experiences in computer games.

One environment that would suit me for public intoxication could be some kind of library/gallery where one could sit in peace and quiet and enjoy a Trappist beer or a bottle of primitivo. Perhaps bring a sketchpad to catch those ideas a good vine usually brings, without risking getting some panting questioning idiot up one's face. A place for fruitful conversations with those friends that don't slide into a completely different personality when drunk. And there's the poodle's core. The reason why such places do not exist. The reason is these people who transform when drinking alcohol, not like we do, becoming only more ourselves, more creative, warmer and open minded - but like the dr. Jekyll and mr. Hyde of the fairy tales become atavistic bellowing primates. Those are the people in command, Every public place has to be constructed in order to withstand them, otherwise they will trash it in no time at all.
Fucking hell. I realize more and more that the relationship between happiness/meaning - misery/pointlessness in life is comparable with the amount of mass - emptiness in a hydrogen atom.

One solution could be to test all citizens when they've reached a certain age; intoxicate them with alcohol and if they upon that turn into trolls then castrate and ship them to Lapland, which of course then is enclosed with an efficient fence. After a few years following this procedure the human population ought to be cleansed from these transform-into-
monkeys-when-drunk
-genes.
Yeah, I know, the idea of cultivating the human genome by sorting out certain elements from the population isn't a new one, rather something which have been repeated over and over again during the course of history. An idea which might not sound that stupid, using the right arguments, but... The problem with such... gathering camps is though that it always end up being those who guard and maintain such establishments who really should be imprisoned there.

Jag går aldrig ut på krogen - eller, jo, det ska vara någon gång då, tidigt på kvällen för en bit mat eller något möte. Det är inte för att det är brist på krogar eller för att jag absolut inte vill eller så. Men alla krogar är dunkla skråliga hålor där normal konversation är omöjlig. Känslan jag får är att vara i en ormgrop eller i ett aphus fullt av babianer; man är omringad av opålitliga djur och en attack kan komma när som helst från vart som helst. Det skrämmer mig inte - våld är enkelt - men jag föredrar den sortens upplevelser i form av dataspel.

En miljö som skulle passa mig för offentlig berusning vore någon slags bibliotek/galleri där man i lugn och ro kunde avnjuta en mörk trappist-öl eller en flaska primitivo. Kanske ha med sig ett skissblock för att nedteckna de idéer ett bra vin brukar föra med sig, utan att behöva riskera att få någon flåsande ifrågasättande idiot upp i ansiktet. En plats för givande konversationer med de där vännerna som inte får en helt ny personlighet när de blir berusade. Och däri ligger anledningen till att sådana platser inte existerar. Anledningen är de här människorna som förvandlas vid alkoholpåverkan, inte som oss till att bara vara mer oss själva, mer kreativa, varmare och öppnare - utan likt sagans dr. Jekyll och mr. Hyde till atavistiska bölande primater. Det är de som bestämmer, alla offentliga platser måste anläggas så de står emot böset, annars kommer de och slår sönder hela rasket på nolltid.
Fy fan. Man inser mer och mer att förhållandet lycka/meningsfullhet - elände/meningslöshet i livet är jämförbart med andelen massa - tomrum i en väteatom.

En lösning vore att testa alla medborgare när de uppnått en viss ålder; man berusar dem med alkohol och om de då förvandlas till troll så kastrerar och skickar man dem till Lappland, som man givetvis inhängnat med ett dugligt stängsel. Efter några år av detta förfarande borde då dessa förvandlas-till-apor-under-
alkoholpåverkan
-gener vara borta ur populationen.
Jo, jag vet, den här idén med sortering och ansning av människans släktträd genom att avlägsna vissa element ur populationen är inte ny, snarare något som upprepats om och om genom historien. En idé som kanske inte låter så dum, framlagd med rätt argument, men... Problemet med att skapa sådana... uppsamlingsläger är dock att det alltid slutar med att det är de som vaktar och upprätthåller dylika etablissemang som egentligen borde sitta inspärrade där.Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Pictures of all Plastic Dinosaurs from British Museum of Natural History, Invicta Plastics Ltd"

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up