Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Pictures of all Plastic Dinosaurs from British Museum of Natural History, Invicta Plastics Ltd

2007-03-12
British Museum of Natural History dinosaur models, click on them!
Brittiska naturhistoriska museets dinosauriemodeller, klicka på dem!

Last time we visited England I did not only manage to take an aerial photograph of the Hemel Hempstead fire but I also succeeded in getting the last... dinosaur... for my now complete Invicta Plastics dinosaur collection, namely the blue whale. That was a major event, it's almost 30 years since I got the first dinosaur for the collection; the brown stegosaurus, bought at the Museum of Natural History in Stockholm which sold them at that time. It's though The British Museum of Natural History together with Invicta Plastics Ltd who've produced these dinosaurs since 1973. So, now I got them all, a few painted variants are still missing, but they sort of do not really count.

The dinosaurs are rather well done in (mostly) scale 1:45. The models are used scientifically to, amongst other things, measure volume and weight of dinosaurs. Some enthusiasts also use to heat and reshape these dinosaurs to fit into their own landscapes and scenarios, or their own theories; "one can clearly see in fossilized footprints that the megalosaurus' feet didn't point outwards in that manner..."

I had this huge dinosaur interest as a kid. This was a few years before dinosaurs became widely popular and every kid could identify at least ten different dinosaurs without stuttering. So, in that cursed backwater I grew up, and in which I probably was the only one to know what a dinosaur actually was, this was yet another thing I had to fight for until (often) blood was shed. A few years later I had sort of a coolness revenge when I as a freshly baked artist sold a bunch of dinosaur paintings to a newly opened pub which due to that took the name "The Dino Bar". That place shut down years ago but the paintings from there show up on auctions here and there from time to time.

Förra gången vi besökte England lyckades jag inte bara ta ett flygfoto av Hemel Hempstead-branden utan jag lyckades även komma över den sista... dinosaurien... till min numera kompletta Invicta Plastics-dinosaursamling, nämligen blåvalen. Det var stort, det var nästan 30 år sedan jag fick den första dinosaurien i samlingen; den bruna stegosaurusen, inköpt på Naturhistoriska i Stockholm som på den tiden saluförde dem. Det är annars Brittiska naturhistoriska museet tillsammans med Invicta Plastics Ltd som gett ut dessa dinosaurier sedan 1973. Nu har jag då som sagt samtliga modeller, det som fattas är några målade varianter, men de räknas liksom inte.

Dinosaurierna är hyfsat välgjorda i ungefärlig 1:45 skala. Modellerna används vetenskapligt, bl.a. när man ska bedöma dinosauriers vikt och volym. Entusiaster brukar också värma och omforma dessa dinosaurier till att passa i egna landskap och scenerier, eller egna teorier; "man kan se på förstenade fotspår att megalosaurus tår inte pekade utåt på det där viset...".

Jag hyste ett stort dinosaurintresse som barn. Det var några år innan dinosaurer blev jättepopulära och varenda unge kunde identifiera åtminstone tio olika dinosaurier utan att staka sig. Så, i det förbannade bakvattnet jag växte upp och antagligen var den enda som visste vad en dinosaurie egentligen var för något innebar detta givetvis ytterligare något jag fick slåss för tills (ofta) blodvite uppstod. Några år senare fick jag väl någon slags coolhetsrevansch när jag som färsk konstnär sålde en drös dinosaurtavlor till en nyöppnad krog i Sundsvall som p.g.a. detta fick namnet Dinobaren. Dinobaren är numera nedlagd men tavlorna därifrån dyker då och då upp på auktioner här och där.

Digg this  Add to Delicous  Add to Furl  Add to Reddit  Add to YahooMyWeb  Add to Blinklist  Add to Fark 


Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Small fish in my pocket - Små fiskar i min ficka "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up