Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Nuragus

2007-03-20

Ahh... finally I got my hands on a bottle of the Nuragus grapes, a variety literary older than Hell itself. Those grapes which were brought to Italy by the Phoenicians during the dawn of civilization.

A hint of the grapes' green colour lingers in the finished wine. Some... experts... might consider wines such as this as simple ones, but all they thus convey is the inability of their tongues to reach its deeper, spiritual layers.

Next phase is divine creativity, tonight I'm Dionysus.

What?! "What dishes this wine goes with?" You actually mean to ruin a good wine with food?! You blasphemous heretic! A few slices of prosciutto might be forgiven - but no more!

Så lyckades jag äntligen lägga vantarna på en flaska nuragus-druvor, en variant bokstavligen äldre än fan själv. Dessa druvor som kom till Italien med fenicierna i civilisationens gryning.

En antydan om druvornas gröna färg dröjer kvar i det färdiga vinet. Vissa... experter... måhända anser viner som dessa varande enkla sådana, men allt de då förmedlar är deras tungors otillräcklighet till att nå dess djupare, spirituella lager.

Nästa steg är gudomlig kreativitet, i natt är jag Dionysus.

Vaddå?! "Vilka rätter vinet passar till?" Du tänker alltså sabotera ett fint vin med mat?! Din hädiska barbar! Möjligtvis kan några skivor prosciutto förlåtas - men inget mer!Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"A demon by its tail "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up