Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Death by Raygun - D

2007-04-06
The essence of big weapons and posing:
Death by Raygun. Sculpture, height about 35 centimetres.
Essensen av stora vapen och poserande:
Dödad av strålpistol. Skulptur, ca. 35 cm hög.

I've finished my latest series of sculptures. I will reveal them one by one in this blog during the following days.

Death by Raygun depicts an aristeia-scene between monster and man, the monster has just missed with its deadly swing and is in that moment of vulnerability hit by the man's weapon; a raygun based on a genetically modified penis. Soft targets disintegrates explosively by its sperm; not the innocent little tadpoles of the past but rather billions of lethal nano-drills.

The usage of such weapons has a tendency to severely reduce the enemies' fighting spirit; it's a kind of death few find glory in.

Click here for more pictures and information regarding this piece.

Be back here tomorrow, it won't be sex and violence then, you'll get drugs instead.


Monster receives a deadly facial. I'm particularly pleased with the severed jugular vein and the nano-engineered jism going out through the beastie's nostril.

Monster får dödligt ansiktssprut. Jag är särskilt nöjd med den avslitna halspulsådern och den nanotekniska sperman som flyger ut ur monstrets näsborre.

Nu är jag klar med min senaste serie skulpturer. Jag kommer att visa dem en och en här i bloggen de kommande dagarna.

Dödad av strålpistol föreställer en aristeia-scen mellan monster och man, monstret har just missat med en dödlig sving och träffas i detta sårbara ögonblick av mannens vapen; ett strålvapen baserat på en genetiskt modifierad penis. Mjuka måltavlor upplöses explosivt av dess sperma; numera inte oskyldiga små grodyngel utan i stället miljarder dödliga nano-borrar.

Användande av dylika vapen tenderar att kraftigt reducera fiendens stridsvilja; det är en död få finner ära i.

För mer bilder och information om detta verk klicka här.

Kom tillbaka i morgon, då blir det inte sex och våld, utan i stället får ni knark.Detail: Warrior's belt buckle.

Detalj: Krigarens bälte.

Detail: Warrior's tattoo. "A wounded heart made me enlist."

Detalj: Krigarens tatuering. "Ett sårat hjärta fick mig att ta värvning."

Detail: "Raygun" pressure gauge.

Detalj: "Strålvapnets" tryckmätare.
Digg this  Add to Delicous  Add to Furl  Add to Reddit  Add to YahooMyWeb  Add to Blinklist  Add to Fark 


Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Cornered by Hallucinogenic Plants - Inträngd av hallucinogena plantor "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up