Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Harvest Time in Willie-forest - Sk

2007-04-08
The sculpture Harvest Time in Willie-forest.
Skulpturen Skördetid i Snoppskogen.

In the sculpture Harvest Time in Willie-forest a young woman is hanging around tasting the season's harvest. Click here for more pictures and information (as for instance shedding some light on what's under that skirt).

I pondered what to call this piece for a while. No way I will ever use anything so cowardly and unimaginative such as "Untitled".
Richard suggested that I should call the sculpture [XXX] selects works for the (local art)-saloon, but that idea fell flat on two accounts; on one hand it's too bound to this period in time, on the other hand it's not realistic; those people would hardly spare the more potent, erect penises among the submitted works a glance, but rather go for the more slack ones that do not stand out too much.

You of my fans who got something between your ears might have noted that many of these - in many an eye outrageous - sculptures basically represents cultural manifestations and other stuff in our surroundings that people take for granted, but in these sculptures I've unmasked these things. As for instance in the piece Death by Raygun: Take any public scene where the grand fantasy- or action hero stands posing with his erect "weapon"; a movie poster or the photo of the soldier buddies posing by the front - Death by Raygun shows what that's really about.

Get back here tomorrow, then it'll be dragon riding.

I skulpturen Skördetid i Snoppskogen går en ung kvinna runt och provsmakar säsongens skörd. Klicka här för mer bilder och information (som t.ex. att kasta lite ljus på vad som är under den där kjolen).

Jag grubblade en del över vad jag skulle kalla detta verk. Aldrig i livet att jag skulle sänka mig till något fegt och fantasilöst såsom "Utan titel".
Richard föreslog att jag skulle kalla skulpturen [XXX] väljer ut verk till Y-salongen, men det föll på två punkter; dels är det alldeles för tidsbundet, och dels är det inte realistiskt; det folket skulle knappast ens titta åt de potenta erigerade penisarna bland bidragen, utan i stället ta något slappare som inte sticker upp så mycket.

Ni fans som har något i huvudet har kanske noterat att många av de här - i mångas ögon upprörande - skulpturerna i grund och botten representerar kulturyttringar och annat i vår omgivning folk tar för givna, men i dessa skulpturer har jag demaskerat dessa tilldragelser, och visat vad de egentligen står för. Som t.ex. verket Dödad av strålpistol: Ta vilken publik scen som helst där den stora fantasy- eller actionhjälten står och poserar med sitt erigerade "vapen"; en filmaffisch eller fotot med soldatpolarna poserandes vid fronten - Dödad av strålpistol visar vad det egentligen handlar om.

Kom tillbaka i morgon, då rids det på drakar.

Digg this  Add to Delicous  Add to Furl  Add to Reddit  Add to YahooMyWeb  Add to Blinklist  Add to Fark 


Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"The Arete of Dragon riding - Att rida drakar "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up