Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Free brown ping-pong balls of the Baltic! - Gratis bruna pingisbollar!


2007-05-18

One easily becomes "home-blinded" (meaning; can't see things you've become too familiar with). As when in Egypt when the taxi driver couldn't understand why we wanted to go to the pyramids, because he knew of far more interesting things to show us (and indeed he did).

We that live around the Baltic Sea actually have our own "pyramids" right infront of our noses, if we go to the nearest sea beach and look down. The ingenious engineering accomplishment I'm talking about is all these brown ping-pong balls one will find scattered everywhere along the Baltic coast. According to ancient legend they come from an accident in the seventies when someone at an industry somewhere just happened to tip a giant container with millions of ping-pong balls out into the sea. What these balls were supposed to be used for is something you, dear reader, might be able to enlighten us with? Use the comment form if you have some insider information to share. Perhaps they should be used to salvage some shipwreck; filling its hull with balls making it float up to the surface? Or was it a vain and megalomanic attempt to transform the Baltic Sea into a giant ball room? Were they used to study ocean currents; how would the balls spread if dropped on a certain location? Well, anyone living around the Balitc Sea can tell that they spread everywhere.

A peculiar detail in this story is that some years it seems to pop up more and fresher balls, a few years ago I thought most of them had weathered away - but the photo above which I took yesterday proves the opposite.

We the coastal population of the Baltic who are somewhat below 40 in age by now and have grown up with these free ping-pong balls and see them as a natural part of the archipelago, they are like it is with ads on the Internet - we don't see them at all. If this had been a movie these balls could have been a sign of a sneaky extraterrestrial invasion, or rather an invasion from some superior subsea civilization; probably Atlantis (unimaginative as Hollywood movie makers usually are). Whatever, The balls have become an important part of our cultural heritage; who of us did not bring home buckets full of these balls when we were kids, and because of that inevitable became impressed into thinking "sea, picknicks, happiness" when confronted with brown, smelly balls? Because of this these ping-pong balls of the sea ought to be preserved, protected by law in our cultural conservative society, upon that our future generations also will find joy in them!

Man blir lätt hemmablind för märkligheter som "alltid" funnits där mitt framför näsan på en. Som i Egypten då taxichauffören inte fattade vad vi skulle till pyramiderna för, då han kände till mycket mer intressanta saker att visa oss (och jo, visst gjorde han det).

Vi som bor runt Östersjön har faktiskt också våra "pyramider" mitt framför näsan, om vi tar oss till närmsta havstrand och vänder blicken nedåt. Den ingenjörstekniska bragd jag talar om är dessa bruna pingisbollar man hittar spridda överallt längs kusten. De härstammar enligt gamla sägner från en olyckshändelse på sjuttiotalet då någon på en industri någonstans "råkade" tippa en jättebehållare innehållandes några miljoner pingisbollar rakt ut i havet. Vad pingisbollarna var ämnade för kan kanske du, käre läsare, upplysa oss om? Kommentera detta inlägg om du sitter på någon insiderinformation. Skulle de användas till att bärga vrak; fylla skrovet med bollarna och på så sätt få det att flyta upp till ytan? Eller var det ett megalomaniskt och fåfängt försök att förvandla Östersjön till ett gigantiskt bollhav? Skulle man studera havsströmmar, hur bollarna spred sig om man släppte dem på ett visst ställe? Nå, de spred sig till i stort sett överallt kan samtliga boende runt Östersjön upplysa om.

En märklig detalj är att det vissa år verkar dyka upp fler och färskare bollar, för några år sedan trodde jag faktiskt att flesta hade vittrat bort - men då jag tog fotot ovanför igår var det uppenbarligen ett felaktigt antagande.

Vi som bor längs Östersjökusten och är någonstans under 40-årsstrecket och har vuxit upp med dessa gratis pingisbollar och ser dem som en naturlig del av skärgården, d.v.s. det är som med reklamen på Internet - vi ser dem inte alls. Hade detta varit en film kunde bollarna varit ett tecken på en smygande utomjordisk invasion, eller kanske snarare en invasion från någon överlägsen undervattenscivilisation (Atlantis antagligen, om man betänker Hollywoodfilmskaparnas fantasilöshet). Vilketsom, bollarna har blivit en viktig del av vårt kulturarv; vem av oss tog inte hem hinkar fyllda med dessa bollar som barn, och då präglades till att för alltid tänka "hav, utflykter, glädje" vid åsynen av stinkande bruna bollar? Dessa havets ping-pong-bollar borde därför i vår kulturkonservativa samhällsanda K-märkas - fridlysas - så att kommande generationer också kan glädjas åt dem!

And then a few years pass, no one spares this once-in-a-million-freak-accident a thought any longer, and then almost the exact same thing happens again! This time it's not balls but hundreds of thousands of small capsules containing some kind of bacteria that are spilled into the sea - and ends up everywhere. I even think some kind of finders fee were offered in order to get as many of them back as possible. The capsules differ from the ping-pong balls in that they seem to be made of some kind of biodegradable material, most of the capsules have already started to weather away while the ping-pong balls have stayed pretty intact during their thirty or so years of existence, they just seem to change colour depending on how much sun they've been exposed to.

Så går några år, ingen tänker längre på denna en-på-miljonen-olycka, och så upprepas nästan samma sak igen! Den här gången är det inte pingisbollar utan hundratusentals små plastkapslar med någon slags bakterieodling som "tappas" ut i havet - och sprids överallt. Jag har för mig att det till och med betalades ut pant för att få tillbaka dem. Till skillnad från pingisbollarna som mest ändrat färg beroende på hur mycket väder och vind de utsatts för, och i övrigt hålligt sig tämligen intakta under de drygt trettio år de funnits till, verkar de här nya kapslarna bestå av något nerbrytbart material; de flesta har redan börjat vittra bort.

Digg this Add to Delicous Add to Furl Add to Reddit Add to YahooMyWeb Add to Blinklist Add to Fark


Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"God of Art - Konstens gud "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up