Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

God of Art - Konstens gud

2007-05-23
Dragon is not our business.
Draken angår oss inte.

I paint on like hell, these three paintings are all started and finished this week (they're rather small, all are 38 centimetres wide), and more larger pieces are in the pipe.


The images are as usual such visions that I've seen right before sleep or during similar conditions, and from the beginning these three felt almost too simple for me to upheld my interest in finishing painting them. All these paintings have gone through a phase when I was on the verge to discard them, but then something happened and each painting finally grew into being worthy of its lebensraum instead.

Painting has for me a moment of extreme frustration. Every single painting is a journey from torment to some kind of satisfaction. Despite that it's more than 15 years since I had my first exhibition it's as if every time I start with a new painting all is forgotten and has to be rediscovered.When I start daubing at the empty panneau I am once again that five year old child who's just got its first oil painting set, but now with the adult man's demands of effectiveness and profitability tearing at the innards. It could easily end there. And while the painting slowly takes shape I once again go through and rediscover all that I've learnt and then forgotten since the last painting. Painting the foundation, perspective, composition, the necessity to be able to see through forms and shapes in order to make them truly spatial, how all the colours of the painting must be carefully embedded upon that they do not appear extraneous, how metallic paint and glitter takes over when the colours of the rainbow aren't enough, and how one then spiritualize the piece in order to finally make it work. And then one is the God of Art for a while again.

And that's the way it is with every damn painting!

Jag målar på som fan, de här tre målningarna är alla påbörjade och avslutade denna vecka (de är rätt små, samtliga är 38 centimeter breda), och fler större målningar är på gång.


Bilderna är som vanligt sådana där visioner jag sett strax innan jag somnat eller i liknande tillstånd, och från början kändes de här tre nästan för enkla för att jag skulle bibehålla intresset att måla klart dem. Alla de här målningarna har gått igenom en fas då jag var på vippen att kassera dem, men så hände något och bilderna växte ut till något livsdugligt i stället.

Målandet har för mig ett moment av extrem frustration. Varje tavla är en färd från plåga till någon slags tillfredställelse. Trots att det nu är mer än 15 år sedan jag hade min första utställning är det som om när jag påbörjar en ny målning så är alla erfarenheter glömda och måste återupptäckas igen. När jag börjar kladda på den tomma pannån är jag åter igen den där femåringen som just fått sina första oljefärger, fast nu med den vuxne mannens krav på lönsamhet och effektivitet ryckandes i inälvorna. Det kunde lätt ta stopp där. Och medan tavlan så sakteliga tar form går jag då åter igenom och återupptäcker allt jag lärt mig och glömt sedan förra målningen. Grundmålning, perspektiv, komposition, hur man måste kunna göra former transparanta, se igenom dem, för att de ska bli sant rumsliga, hur alla bildens färger omsorgsfullt måste bäddas in för att inte bli främmande, hur metallfärger och glitter tar vid när regnbågens färger inte räcker till, hur man till sist då besjälar verket och känner att det slutligen börjar fungera. Och så är man återigen konstens gud för ett tag.

Och så är det med varenda jävla tavla!
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"A Magic Wand, A Potion and a Familiar - Trollstav, trolldryck och familiar "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up