Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Robot Prophecy - Robotprofetia

2007-06-05
Visiting by Remote.
Besök på distans.

"You who see and paint visions, tell about the future, what shall I invest in, what will be the next big thing?"

Nemas problemas! With the refinement of robot technology, systems where people can use robot drones in order to be in one place and act in another will become rather unavoidable. Assume that you are in Stockholm and want to go shopping in Tokyo; you put on some kind of "virtual reality" gear with built in stereo screens and headphones, grab some kind of controller (or even further into the future; you just scan your brain), rent a robot in Tokyo via the Internet and then all of a sudden you are walking on the streets of Tokyo, see with the eyes of the rented robot, and its "hands" are yours - despite that your body hasn't left the apartment in Stockholm. The things you buy are then shipped to you later (or even further into the future; are assembled by that device in your home).

Of course you do not need to settle with shopping, you can use the visiting-by-remote drones for work, tourism, business, play, construction, most likely for sex, and of course for fighting and destroying stuff.

Anti-terror- and environmental fanaticism will piss more and more on our freedom (to travel), but this robot technology will be a way around such foolishness for people eager to discover the world. But, as with everything else this travel by remote business will be restricted with rules and regulations. Sorry, but that we ever will be treated as respected adult individuals is something I can't see anywhere no matter how far into the future I scry.

If it's you who get inspired by and invest in this idea and thus will soon be rolling in money, then don't forget to send a fat check to yours truly as thanks for the fish. I myself won't get into this robot business, I'm more into the here-and-now business.

"Du som ser och målar visioner, berätta om hur det blir i framtiden då, vad ska jag satsa pengar på, vad blir nästa stora grej?"

Nemas problemas! I och med att robottekniken förfinas blir system där man kan använda robotar till att vara på en plats och utföra ärenden annorstädes runt om i världen tämligen oundvikliga. Säg att du sitter i Stockholm och vill shoppa i Tokyo; du drar på dig någon slags "virtual reality"-lur med inbyggda stereoskärmar och hörlurar, grabbar tag i någon slags styrkontroll (eller ännu längre fram i tiden; bara skannar hjärnan), hyr en robot i Tokyo över Internet och ett tu tre traskar du runt på Tokyos gator, ser med den hyrda robotens ögon och dess "händer" är dina händer - trots att du kroppsligen inte lämnat lägenheten i Stockholm. Grejerna du handlar skickas sedan till dig med bud elller post (eller ännu längre fram i tiden; monteras av den där apparaten hemma hos dig).

Du behöver givetvis inte nöja dig med att shoppa, du kan använda distansbesöksrobotarna till att arbeta, turista, sköta affärer, leka, spela, bygga, högst troligtvis ha sex, och givetvis till att slåss och ha sönder grejer med.

Antiterror- och miljöfanatism kommer mer och mer att pissa på vår (rörelse)frihet, men detta med robottekniken blir de restörstigas lösning för att komma runt sådana (i grunden misantropiska) dumheter. Men, som med allt annat kommer det här med att besöka andra platser på distans bli omgärdat av spärrar och regelverk, att vi någonsin skulle behandlas helt och hållet som respekterade, vuxna individer ser jag tyvärr ingenstans hur djupt in i framtiden jag än stirrar.

Är det du som inspireras av och investerar i detta och blir stormrik på den här idén så glöm inte att skicka en fet check till undertecknad som tack för fisken. Jag ger mig själv inte in på den här robotgrejen därför jag trivs bäst med att pyssla med det jag känner för här och nu.
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Night of the Giant Salamander - Jättesalamanderns natt "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up