Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Blood Flower - Blodsblomma

2007-07-06

I was about to move a so called "street talker" outside the exhibition in Röklandsgården with the result that I cut my toe slightly so that blood dripped. Next day when I arrive this purple red flower grows where I've spilled my blood. Someone of my friends is joking - who's done it is still a mystery - but it's a well done stunt; it's not possible to tell that the flower is planted.

Skulle flytta en s.k. gatupratare utanför utställningen i Röklandsgården och det ville sig inte bättre än att jag slog upp ett litet sår i stortån så att blodet droppade. Nästa dag när jag kommer dit växer den här purpurröda prästkragen där jag blodat ner. Någon av mina vänner behagar skämta - vem som gjort det är fortfarande ett mysterium - men det är skickligt gjort; det går inte att se att blomman är planterad.
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"The Myling - Mylingen "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up