Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

The Myling - Mylingen


2007-07-06
Mylingen på Norra Berget.

A myling (also know as utbyrd, utbörding or tiyanak) is the ghost of a child that has been left out in the forest to die. They often scream, because they're not baptized and want a name. A myling will follow you when you walk in the forest, jumps up on your back, and will become heavier and heavier until you have no strength left. If you hear a myling scream you should give it a name, then it will find peace and disappear. You should give it a name which suits both girls and boys since it could be either. It will also work to find the dead child's corpse and bury it on hallowed ground.

The word "myling" has the same linguistic roots as "murdered".

Metaphorically speaking I think the myling fits well to describe certain elements within the artistic sphere. Artists who aren't members of the pack haunts and makes a riot, and become a heavier and heavier burden upon the backs of the establishment, until they gain respect, "gets a name" and do not need to wander about and scrape together their meagre earnings "out in the forest".

More on my sculpture The Myling here.

En myling (kallas även utbyrd, utbörding eller tiyanak) är spöket av ett oönskat barn som lämnats i skogen för att dö. Ofta skriker de, eftersom de är odöpta och vill ha ett namn. En myling följer efter dig då du går i skogen, hoppar upp på din rygg, och blir sedan tyngre och tyngre tills du inte orkar gå längre. Om du hör en myling skrika ska du ge den ett namn, då finner den frid och försvinner. Du bör ge den ett namn som passar både pojkar och flickor eftersom den kan vara vilketsom. Det fungerar även att hitta barnliket och begrava det i vigd jord.

Ordet "myling" har samma språkliga rötter som ordet "mördad".

Rent metaforiskt anser jag att mylingen passar bra för att beskriva vissa skeenden inom kulturvärlden. Kulturarbetare som inte är med i "gänget" spökar och lever om, blir en tyngre och tyngre börda på "etablissemangets" ryggar tills de vinner respekt; "får ett namn" och slipper irra omkring och skrapa ihop sin magra brödföda "ute i skogen".

Vill du ha en egen myling i din trädgård? (Vem vill inte det?)

Den här mylingen har jag gjutit i ett högkvalitativt cementliknande material och den är målad med hållbara akrylfärger. Den går bra att ha utomhus, då håller färgerna i runt 20-30 år. Bruket håller betydligt längre. Skulpturen har ett fäste för ett vajerlås.

Jag har satt ett lågt pris på mylingen för att på så sätt få lite spridning för min konst utanför standardkretsarna. Min förhoppning är att den blir ett något klassigare alternativ till en trädgårdstomte.

Mer om Mylingen här.Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"The strange horse picture "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up