Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

The new intermittently reinforcing brochure - Ny intermittent f


2007-08-19
The new brochure.
Ny broschyr!
Success on the Internet most often mean nothing in real life, so it's not enough to comfortably do all marketing online. Thus I put together a real paper eight page brochure, an exclusive brag list meant as an eye opener for gallery owners, curators and art dealers.
Instead of traditionally line up the art pieces I made a more spatial design, the tactic leans more towards intermittent reinforcement than pure merchandise description. - that's the way to get 'em!

Framgång på Internet betyder i regel ingenting i verkliga livet, så det räcker inte med att bekvämt marknadsföra sina grejer enbart via hemsidan. Så, jag drog ur tummen och fixade ihop en ny 8-sidig broschyr på riktigt papper, en exklusiv skrytlista företrädesvis ämnad som ögonöppnare för gallerister, curatorer och konsthandlare.
I stället för att traditionellt rada upp konstverk satsade jag på ett mer rumsligt upplägg, taktiken är mer dragen åt intermittent förstärkning än ren varudeklaration - det är så de ska tas!

Så, gallerister och curatorer som ännu inte är med på min postlista men brinner av längtan att vara det, hör av er så skickar jag ett ex.Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Time flies - Tempus fugit - Tiden flyr "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up