Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Time flies - Tempus fugit - Tiden flyr

2007-08-20

We fear the passage of time because it unavoidable leads to the decay and destruction of our physical bodies. Why is it then that when we spend our time doing what we find purposeful and entertaining - then this apparently invaluable time flies, life is ran fast forward without the friction which makes us sense the movement which is time, as if this earthbound life is a punishment and we are rewarded with a shortening of our sentence when we behave and do things we find meaningful - and vice versa; time can be seemingly prolonged into eternity - and that we perceive as a great torment - when what we do feel pointless and as a waste of time. (Alas; the answer to the question is embedded in what's written above).

This is one of the insights most thinkers along this path come across sooner or later. Another is that all our tools, all out machines are us - the human nature - an extension of our bodies and thoughts; the vehicles; our legs, money; our values; music; our modus operandi.

A third is that our feelings are gauges for our experiences; gauges based half on the realty of our bodies and half on what we've learned; what's been written on our tabula rasa about what's right and what's wrong.

A forth is that belief is a filling, a hypothesis to use before we've figured out how reality really works; a makeshift solution before we know.

Vi räds tidens gång då den oundvikligen leder till våra kroppars förfall och undergång. Varför är det då ordnat så att när vi ägnar oss åt det vi finner meningsfullt och underhållande, då flyger den så till synes värdefulla tiden fram, livet snabbspolas utan den friktion som gör att vi förnimmer den rörelse som är tiden, som om detta jordeliv vore ett straff och vi belönas med tidsförkortning när vi uppför oss och pysslar med det vi känner oss ämnade för - och vice versa; tiden förlängs i det oändliga - och detta finner vi ytterst plågsamt - när vi känner att det vi gör är meningslöst och ett slöseri med tid. (Och givetvis; svaret på frågan finns inbakat i ovanstående utsaga).

Detta är en av de tankar de flesta tänkare på denna väg kommer fram till förr eller senare. En annan är den att alla våra verktyg, alla våra maskiner är oss - människans natur - en förlängning av våra kroppar och tankar; fordonen; våra ben, pengarna; våra värden, musiken; vårt modus operandi.

En tredje är att våra känslor är mätare på våra upplevelser; mätare baserade hälften på våra kroppars realitet och hälften på vad vi lärt oss; vad som skrivits på våra tabula rasa om vad som är rätt och fel.

En fjärde är att tro är en utfyllnad, en hypotes att ta till innan vi tagit reda på hur verkligheten verkligen fungerar; en nödlösning innan vi vet.
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"The steam punk goth Corrado "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up