Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Plastic Fantastic

2007-09-03

I mold parts for new sculptures. Shape, make rubber forms, mix resins and pour it in. This is a summer job; the fumes from the resins must be handled with respect.

I recall the plastic kits when I was a kid, Revell was my favourite brand.

I assemble and paint these basic figures, build up scenes, none like the other. This one came out as an avian...

Jag gjuter delar till nya skulpturer. Modellerar, gör gummiformar, blandar plaster och häller i. Det här är sommarjobb; ångorna från plasterna är inte att leka med.

Man drar sig till minnes barndomens plastbyggsatser; Revell var favvomärket.

Jag monterar och målar dessa grundfigurer till att bli individuella scenerier, inget det andra likt. Det här blev en avian...

...and here's a set of heads.

This time the plastic became white because I used marble flour - pulverized marble - as filler. It can perhaps be seen as an reverberation to classical art, for those who need such a thing.

...och här är en uppsättning huvuden.

Plasten blev vit den här gången då jag använde marmormjöl - pulvriserad marmor - som filler. Kan måhända ses som en återknytning till den klassiska konsten, för den som behöver det.

A dragon, ready to assemble and later on spiritualize.

Several galleries have shown interest in particularly my sculptures since the last series, so, in order to make them happy (but mainly to find an outlet for all my ideas before my head explode) I've made the production a tad more efficient...

En drake, färdig att montera för att sedan besjälas.

Ett flertal gallerister har visat intresse för i synnerhet mina skulpturer i och med den förra serien, så, för att vara dem till lags (men mest för att hitta ett utlopp för alla mina idéer innan huvudet sprängs) har jag effektiviserat produktionen en aning...

...and no one will be disappointed.

...och ingen kommer att bli besviken.
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Colorful robots: Flashing Nemesis in Springtime - Färgglada robotar: Blixtrande nemesis i vårtid "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up