Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Exhibition opening - Vernissage

2007-12-02
Whole page colour ads in the newspapers for our exhibition, can hardly believe it.

Slår man upp dagens tidningar finner man helsidesannonser i färg för vår utställning, det ger mig samma overklighetskänsla som när jag för några år sedan körde ut från en bilfirma med en bil - min nästan alldeles egen - utrustad med en CD-spelare, och tänkte "det här är för lyxigt för att vara sant och kommer snart att på något sätt tas ifrån mig". Men man får väl börja vänja sig vid lyxandet, guldbollen har tydligen satts i rullning nu, och guld väger tungt och är därmed svårt att stoppa (så det är bäst att inte springa i vägen).

Rubriken på motsatt sida vår annons är förunderligt passande; "Tsunami väntas i Härnösand".

Men här kastar jag upp en liten profetia; de jazztomtar som i dag sitter och förfärat viskar om kommersialism och trovärdighet hit och dit kommer snart att göra något väldigt likt vårt tilltag - men antagligen då med EU-bidrag i ryggen.

Konstnärer med support; från vänster Bror Högbom, Anton Askling, Rickard Vännström, Anna-Lena Wessén och Ida Widebro. Utan de två sistnämndas entusiasm och support hade denna utställning inte blivit av.


What artists must realize is that the play takes place on the same field as movies, computer games, books and all other entertainment, and when it's time to show one's work for the world that is the kind of cultural expressions one has to compete with.
An art exhibition of today simply ought to be as rewarding as for instance a cinema visit, so that the art in time won't be reduced to "the sound of a tree falling in the forest". The reason why the public interest for most of the art exhibitions of today is so low is that people have got used to that not getting any rewarding experiences from art shows is far too common.

This is not about selling one's soul in order to please one's audience. When it comes to me, my art is my religion; what I create in my studio is made without compromises - that I guarantee - but what comes later; how the pieces should be packed, distributed and put on display, then it's all about causing a show as interesting and great as for the moment is possible; it's fucking Harry Potter, Lord of the Rings and Star Wars the stuff has to stand up to!

No problem - there's nothing but people behind those curtains either.

Det konstnärer måste inse är att man faktiskt spelar på samma plan som film, dataspel, böcker och all annan underhållning, och när man väl ska till att visa upp sina verk är det sådana kulturyttringar man har att konkurrera med uppmärksamheten om.
En konstutställlning av i dag bör helt enkelt ge samma behållning för besökarna som t.ex. ett biobesök, på det att konsten inte med tiden reduceras till "ljudet av ett träd som faller i skogen". Orsaken till att intresset för de flesta konstutställningar i dag är så pass svalt är att folk helt enkelt börjat vänja sig vid att de vanligtvis inte får ut något som helst av värde av att besöka sådana.

Detta handlar inte om att sälja sin själ för sin publik. För min del är konsten min religion; det jag skapar i min ateljé är garanterat gjort utan kompromisser, men den senare frågan; hur verken ska "förpackas", distribueras och visas, där handlar det om att få till en så intressant och storslagen show som för tillfället är möjlig; det är fan Sagan om Ringen, Harry Potter och Stjärnornas Krig det ska ut och stå upp mot!

Inga problem - det är inget annat än människor bakom de kulisserna heller.
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Alla känner apan "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up