Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

How to draw a perfect ellipse, oval - Rita en perfekt ellips, oval


2007-12-28

So, I've got this urge to make a perfect ellipse, or oval.

I get a piece of flexible (but not stretchable) wire with a wire clamp, two nails, one pencil, one toy wheel and a ruler.

I mark out the desired ellipse's centre and outer edges on the backside of the board I want to make elliptic. In this case a golden rectangle (short side = long side * 0.618); one of the standard formats I use for my paintings.

Så, jag har fått för mig att göra en perfekt ellips, eller oval.

Jag plockar fram en stump följsam stålvajer med tillhörande vajerlås, två spikar, en penna, ett leksakshjul samt en linjal.

På baksidan av skivan jag vill såga till markerar jag den önskade ellipsens centrum och ytterkanter. I detta fall en gyllene rektangel (kortsidan = långsidan * 0.618); ett av de standardformat jag utgår ifrån till mina målningar.

The nails are hammered in at each side of the centre of the thought ellipse. Both nails should be placed equally far from the centre. The size of the wire noose and the distance between the nails are adjusted until the stretched noose reaches out to (but no further than) the edges of the desired ellipse.

Spikarna slås i på var sin sida om den tänkta ellipsens centrum. Båda spikarna ska vara lika långt ifrån centrum. Vajeröglans storlek och avståndet mellan spikarna justeras tills den utsträckta öglan når till och med den tänkta ellipsens ytterkanter.

A toy wheel rim or something similar which keeps the pen upright makes drawing easier.

Ett däcklöst leksakshjul eller liknande som håller pennan upprätt underlättar ritandet.

And that's it. Now you at least know how to start if you f.i. want to pimp up your ride with a set of oval rims or something along those lines.

Och det var det. Nu vet du i alla fall hur du ska börja om du t.ex. vill pimpa till din bil med ovala fälgar eller något åt det hållet.Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Fireworks - Fyrverkeri "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up