Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Studio Safari - Ateljesafari


2008-09-08

The new studio brings a few surprises. The other day when I stepped out of the shower I noticed a small salamander crawling through my bathroom carpet, a tangled jungle it must seem to it.

Don't let its fetus-like brittleness fool you, this is a member of one of Earth's oldest groups of land living vertebrates. Not a lizard but more kind of a tailed frog. After taking these pictures I left the protected animal in the forest beside the house.

Below are a few of the other animals I've found during this studio safari.

Den nya ateljén bjuder på en del överraskningar. Häromdagen när jag kom ut från duschen fann jag en liten salamander i färd med att krångla sig igenom min badrumsmatta, en för den en svårforcerad djungel.

Låt inte dess fosterlika skörhet lura er, detta är en medlem av en av Jordens äldsta grupper av landlevande ryggradsdjur. Inte en ödla men väl typ en groda med svans. Efter att ha tagit dessa bilder släppte jag det fridlysta djuret i skogen utanför huset.

Nedan är några fler djur jag hittat under denna ateljésafari.


The salamander isn't the only amphibian I've found downstairs; I've also catched and thrown out four frogs so far. I've now closed the ventilation window which they've probably squeezed themselves in through.

The Ground Beetle above lives under my shower cubicle. I suspect the insect to be one of these agents from the future since I often find it sitting in strategic places staring at me. That spherical thing on its back is probably some kind of holographic camera.

The nether floor's most numerous inhabitants (and the most legged ones) are the millipedes. No matter how many I suck up with the vacuum cleaner one can always be sure that one do not have to look for long if one should need one. If the salamander belongs to one of the oldest groups of land living vertebrates then the millipede is one of the oldest land living animals whatsoever. They crawled up during the silurian period about half a milliard/billion years ago. These ones in my studio are very small, about a millimetre wide, but a few years ago I had one similar in a vivarium, that one was about 20 centimetres / 8" long. It was a pleasant animal which crawled around on its several hundreds of legs and kept the vivarium clean from mold and dead plants. It was quite a meditative experience to watch it meticulously clean all its legs, one by one.

A tip is to apply some lighthanded genetic engineering to this animal (the millipede of course) in order to use them as floor cleaners. Enlarging them would make them sturdy enough to withstand accidentally stepping on them and big enough to eat some serious dust. When they've chowed down all dust and unwanted stuff they curl up neatly, easy to store. The design is already there; timeless black and shiny. The small issue that some of these spray cyanide gas when scared could be tweaked into an air refreshening function, a tasteful note of bitter almond perhaps?

More to feast your eyes on: A strange beast of a previous studio safari.


Salamandern är inte det enda groddjuret jag funnit på undervåningen; fyra grodor har jag fångat och slängt ut hittills. Jag har nu stängt ventilationsfönstret de troligtvis krånglat sig in genom.

Jordlöparen ovan bor under min duschkabin. Jag misstänker att insekten är en av dessa spioner från framtiden då jag ofta finner att den sitter på strategiska platser och stirrar på mig. Den där sfäriska grejen den har på ryggen är antagligen en holografisk kamera av något slag.

Undervåningens talrikaste (och flerbentaste) innevånare är tusenfotingarna. Hur många jag än dammsuger upp kan man alltid vara säker på att man inte behöver leta länge om man skulle behöva en. Om salamandern tillhör de allra första landlevande ryggradsdjuren hör tusenfotingen till typ de första landlevande djuren överhuvudtaget, de kravlade upp under silurperioden för nätt en halv miljard år sedan. De här i min ateljé är väldigt små, något mer än en milimeter breda, men jag hade en till utseendet likadan i ett terrarium för några år sedan, den var ungefär 20 centimeter lång. Det var ett trevligt djur som kravlade runt på sina flera hundra ben och höll terrariet rent från mögel och döda växter. Det var tämligen meditativt och rogivande att se på när den noggrant putsade sina ben, ett efter ett.

Ett tips är att med lätt hand genmanipulera dessa djur (tusenfotingarna såklart) till att fungera som biologiska golvrengörare. Om man gör dem större skulle de tåla att man råkade kliva på dem samt göra dem till seriösa damm-ätare. När de tuggat i sig damm och skräp rullar de ihop sig till en lättförvarad kanelbulle. Designen sitter redan, tidlöst blanka och svarta. Den lilla detaljen att en del av de här djuren sprayar cyanidgas omkring sig när de blir skrämda kan man kanske mickla till att fungera som någon slags luftfräschare, en smakfull ton av bittermandel?

Mer att stirra på: Förra ateljésafarin och den märkliga best jag fann där.Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Northern Summit Trip - Nordisk topptripp "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up