Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt

3 X 3 Monkeys - 3 X 3 apor


2008-11-06

There are few Monkey-makers still in business these days, but the handicraft still lives on in expressions such as monkey business, shake that monkey-maker, monkey wrench and - somewhat surprisingly to some - in the word money* , this since the profession of monkey making is one of the oldest paid jobs known to science - it dates back to the time when all what human valued were measured in primates, artificial or real. It's because of this many coins still today have a picture of a monkey head on one side, the tail used to be on the other side, hence the expression "heads or tails".

* Which is an older word for monkey, originating from the time before evolution made it possible for humans to pronounce the letter "K" something that anthropologists believe was made possible due to a mutation which most likely occurred about 4 000 years ago.

Apmakare är numera ett utdöende yrke men det lever fortfarande kvar i uttryck som apkonster, apanage och - lite överraskande för vissa - i engelskans money*, detta eftersom apmakande är så vitt forskarna vet ett av världens äldsta betalda yrken och kan dateras ända till den tid då allt människan värderade mättes i primater, artificiella eller reella. Det är därför det ofta ännu i dag är en bild av ett aphuvud på många mynt.

* Vilket är ett äldre ord för monkey, härstammande från tiden innan evolutionen gjorde det möjligt för människan att uttala bokstaven "K", vilket antropologer tror gjordes möjligt genom en mutation som troligtvis inträffade för ungefär 4 000 år sedan.


There has been an overwhelming demand for my first inverted version of the classic three monkeys, See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil, so I decided to give all those who missed the opportunity to see and buy this the largest breakthrough at the frontiers of early 21st century art a new chance. Or rather three, because this time there are three different - but all still as actual and timeless as ever - versions. As usual when it comes to my sculptures there are only one of each made.

Det har varit ett enormt sug efter min första inverterade version av de klassiska tre aporna, Inte se, inte höra, inte tala, så jag beslutade mig för att ge alla dem som missade tillfället att se och införskaffa detta det tidiga 2000-talets största genombrott på konstfronten ännu en chans. Eller snarare tre, för denna gången är det tre olika - men alla lika aktuella som tidlösa - versioner. Som vanligt med mina skulpturer har jag dock bara tillverkat en av varje.


The myth concerning the three monkeys Mizaru (no see), Kikazaru (no hear) and Iwazaru (no speak), basically derives from a Japanese pun; the negation zaru which ends each word sounds like saru, which is japanese for "monkey". This has been expanded into a myth about three monkeys which shall have been sent by the gods to Earth in order to spy on humanity. Upon return these monkeys covered their respective mouth, eyes and ears hoping that the gods would show mercy for humanity and their behaviour. In some modern transcripts there is a fourth monkey included, Shizaru (do no evil), this one usually covers its sex.

Myten om de tre aporna Mizaru (inte se), Kikazaru (inte höra) och Iwazaru (inte tala) bygger i grunden på en japansk ordlek; negationen zaru som avslutar varje ord låter som saru, vilket är japanska för "apa". Detta har byggts ut till en myt om tre apor som gudarna sänt till Jorden för att spionera på människorna, när dessa apor återvänt ska de ha hållit för respektive ögonen, öronen och munnen i förhoppning att gudarna skulle visa människorna förlåtelse för deras synder.
I vissa moderna avbildningar finns också en fjärde apa med, Shizaru (gör inget ont), denna sitter då vanligtvis och håller för sitt kön.


These monkeys are mostly done in epoxy plastic. I've deliberately made them somewhat rough, partly because it amuses me and partly to avoid that kind of virtuosity which has this negative impact of drawing attention from the meaning of the work to the craftsmanship instead. The monkeys are fastened to a lovingly abused massive slab of teak and I've treated them with a varnish I've mixed myself in order to give them that waxy lustre of old celluloid dolls and toys.
The sculptures' measurements are approximately: W: 57 cm (22.4") H: 40 cm (15.7") D: 30 cm (11.8").

De här aporna är mestadels tillverkade i epoxyplast. Jag har medvetet gjort dem lite ruggiga, dels för att det roar mig och dels för att undvika den sortens virtuoseri som får den negativa effekten att det drar uppmärksamheten från innehållet i ett konstverk till hantverket i stället. Aporna är fastsatta på en massiv kärleksfullt misshandlad skiva av teak och jag har ytbehandlat dem med en lack jag blandat själv för att ge dem en vaxlik lyster likt gamla dockor och leksaker gjorda i celluloid.
Skulpturernas mått är ungefär: Bredd: 57cm. Höjd: 40 cm. Djup: 30 cm.
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Will Bionic Dog succeed where Tank failed? "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up