Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Patience Killed the Dream - T


2008-12-23

I had some doubts regarding painting this vision. The reason for this doubt is - if we are to start from the beginning - that in previous times there were in each civilisation, outside the majority of profanum vulgus (muggles) a lot of village idiots, some shamans, a few wizards and perhaps one and another occasional god. So it is still this day, these archetypes are still alive among us, but these ancient titles have now been bundled up into the concept "artist".

The logical consequence of this is of course that art is magic - you get what you paint - in one way or another. And the art you surround you with affect you. The paintings of today are the future - literally speaking. Which explains why so many artists have lived and died poor and unhappy; without insight regarding their own powers they have painted desolate landscapes, their psychoses or just nonsense with ruin as the ultimate consequence. Just look at what the futurists caused!

But it's all a matter of interpretations, it's about how the piece is read. If the envisioned spell is impossible or can be interpreted in several ways the magic seek alternative ways - usually the one with least physical resistance - to fulfil it.
So, perhaps the above painting brings good things anyway.

Jag var aningen tveksam till att måla den här visionen. Orsaken till denna tveksamhet är - om vi ska ta det från grunden - att förr i tiden fanns det i varje civilisation, utanför majoriteten av profanum vulgus (mugglare) en mängd byfånar, några shamaner, ett fåtal trollkarlar och kanske en och annan gud. Så är det än i dag, dessa arketyper finns än idag livs levande bland oss, men dessa forna titlar har nu buntats ihop till begreppet "konstnär".

Detta har då den logiska påföljden att konst är magi - man får det man målar - på ett eller annat sätt. Och konsten du omger dig med påverkar dig. Dagens målningar är framtiden - bokstavligen talat. Vilket förklarar varför så många konstnärer levat och dött fattiga och olyckliga; utan insikt i sina egna krafter har de målat öde landskap, sina psykoser eller allmänt innehållslöst blahabla med ruin som följd. Se bara på vad futuristerna ställde till med.

Men det är en tolkningsfråga, det handlar om hur verket läses. Om den visualiserade formeln är omöjlig eller kan tolkas på olika sätt söker magin alternativa vägar - vanligtvis den som erbjuder minst fysiskt motstånd - att uppfylla den.
Så kanske ovanstående för något gott med sig ändå.Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"The Finale of the Rope Trick - Reptricket avslutas"

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up