Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Street Art Monkeys - Apor


2009-05-09

Adequate urban camouflage.

Adekvat stadskamouflage.

Givetvis har statens konstråd ingenting med någonting att göra - se det som ett internt skämt.

There's a message here.

Det finns ett budskap här.

Ska're va' bärs, ska're va' Kopparbärs - 10%!

Jocko the Monkey - controls the traffic flow through city Sundsvall.

Apan Jocko - sköter trafikflödet genom Sundsvall.

Gustav II Adolf, who liberated the town from the great monkey plague of the 16th century.

This monkey had a built in "easter egg"; if someone would get a hold of and pull its body it would easily come loose, leaving its gory head (with a rather realistic stump of spine hanging from it) in the statue's hand.

Gustav II Adolf, som befriade staden från 1600-talets stora ap-plåga. Digeraporna.

Den här apan hade ett inbyggt "påskägg"; skulle någon få tag i och dra i kroppen var den konstruerad så att den lätt lossnade, lämnandes huvudet kvar i statyns hand med lite tillhörande blodigheter, bl.a. en ganska realistisk ryggradsstump hängande från det.

Apeocalyptic.

Click here for newer monkeys.

Ap-okalyptiskt.

Klicka här för nyare apor.Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Icarus "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up