Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Art and Money (illustrated with a monkey) - Konst och pengar


2009-06-07

If one disregard the days it took to mold the parts then it took me four days to assemble and paint the sculpture above. Four days for such an insignificant gadget, barely 8" in length. The price for the sculpture is $377. Perhaps you think it's expensive, almost $400 for something you could just as easily buy made in China for a few bucks, but if you reason that way you do so just because you can't think.

First thing first, $377 for four days work is a low salary for a craftsman these days. But therein lies not the cost; because my time is yours for free, I give you those four days, here you are! What you pay for is my achievements as an artist - when you give me $377 in exchange for that croc or twenty grand for that painting you support e.g. stunts like this one and show that you appreciate that I made the effort to place my work in such a position that the world might see it if it wished to and that I do not stuff all my ideas into the drawer for no one but those closest to me (those who live in my drawer) to see (something which is very tempting sometimes).

It's also rare that I sell a piece without some dickering and bargaining - and that's OK, I am myself that dude who when visiting a store demand that at least half the price is drawn from the sausage if its expiration date is near; to bicker about prices is a pleasure, somewhat like dancing, and I won't deny you that - but! If you do dicker about the price you should be aware that you do not pay for stunts like this one - you pay for maintaining status quo. You let me pay my bills and survive the day - and that I'm grateful for - but you do not contribute for me to write my name across the Moon - which I could do tomorrow* if you just bring me enough dough.

Capiche?

Accomplishing such a task tomorrow might sound completely impossible due to the slacker mentality most of you suffer from, but given enough funds I could for instance rather quickly put together a very powerful laser that... ...blah, just bear in mind whose blog you are currently reading.

Om man räknar bort dagarna det tog att gjuta delarna tog det mig fyra arbetsdagar att sätta ihop och måla skulpturen ovan. Fyra dagar för en liten grej, ynka 20 centimeter på längden. Utpriset är 3 000:-. Kanske tycker ni det är dyrt, 3 papp för en liten grej man lika gärna kunde köpa från Kina för några kronor, men om ni resonerar på det viset är det bara för att ni inte kan tänka.

Först och främst, 3 000:- för tre dagars arbete är en låg lön för en hantverkare idag. Men däri ligger inte kostnaden; för min tid får ni gratis, jag ger er de där fyra dagarna, varsågoda! Det ni betalar för är min gärning som konstnär - när ni ger mig tre tusen för den där krokodilen eller tjugo tusen för den där tavlan stöder ni t.ex. sån't här och visar på bästa sätt att ni uppskattar att jag visar upp mina alster för världen om den behagar titta och inte bara stoppar alla mina idéer i byrålådan för ingen utom mina närmaste (de som bor i min byrålåda) att se (vilket är väldigt frestande ibland).

Vidare är det sällan jag säljer ett verk utan att det ska prutas och förhandlas hit och dit - och det är OK, jag är själv en sådan som kräver att minst halva priset dras av falukorven på ICA om dess datum är kort, att tjafsa om priser är ett nöje, likt att dansa, och jag förnekar er det inte - men! Om ni prutar ska ni veta att ni betalar inte för sån't här, ni betalar bara för att upprätthålla status quo. Ni låter mig betala mina räkningar och överleva dagen - och det är jag tacksam för - men ni bidrar inte till att jag skriver mitt namn tvärs över månen - vilket jag kan göra i morgon om ni bara släpper till nog med deg.

Capiche?Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"On the Air - I radion "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up