Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Here's My Summer - H

2009-07-30

So, here's my summer:

Så, här har ni min sommar:

One blueberry, one point.

Ett blåbär, ett poäng.

A swan, just a snack for my mother's shishi Bitzy. Don't let the dog's size fool you, when it opens its mouth the rows of teeth meets up in the neck in some weird manner, making its bite huge; hence her name.

En svan, en munsbit för morsans shishi Bitzy. Låt er ej luras av hundens storlek, när den gapar möts liksom tandraderna i nacken på något osannolikt sätt, vilket gör dess bett enormt; därav hennes namn.

I have a talent for sneaking up on animals, as you perhaps have seen earlier here and here. The zooming function on the camera I used here is rather rudimentary so this picture of an ordinary Swedish lizard is taken from about 30 centimetres away.

Jag är bra på att smyga på djur, som ni kanske sett tidigare här och här. Zoomfunktionen på kameran jag använde här är högst rudimentär så den här bilden på en ordinär svensk ödla är tagen på ett avstånd av ungefär 30 centimeter.

There's this beach just around the corner where ships from the whole world came and loaded cargo and at the same time dumped their ballast; stones from all over the world, most likely ordinary where they came from but exotic when mixed.

Det finns den här stranden runt hörnet där skepp från hela världen kom och lastade på gods och samtidigt dumpade sin barlast; sten från just hela världen, säkert ordinära där men exotiska när de blandas.
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Silver Dragon for City Dragon - Silverdrake till Icarus "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up