Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

More than 25 000 hours - Mer

2009-12-05
Painting Women on Line - Konstnär målar

The green background colour, kind of Verona green earth, is there in order to shine through the skin colour and give it some translucency, give the impression of blood vessels and such, giving life to the girls.

The image is as always one of the visions I've seen (more on its narrative structure later). I've used the Golden section in order to tighten up the composition, the painting's shape is that of a Golden rectangle.

Den gröna nyansen i bakgrunden, typ Verona grönjord, är till för att lysa igenom hudfärgen och ge den en viss translucens, ge intryck av blodkärl och sådant, ge liv åt flickorna helt enkelt.

Bilden är som vanligt en av de visioner jag sett (mer om själva innehållet senare). Kompositionen har jag skärpt till mestadels med hjälp av det gyllene snittet, tavlans form är en gyllene rektangel.

Paint cans - Färgburkar

The background shall consist of a faded white fog; the light comes in from the left. Here are the three nuances of white I've mixed which should be faded across the whole painting, the one on the right is the darkest but the differences in nuances are so small that the shadows create an illusion that the middle colour is the darkest. I never use black when I paint, instead I make darkness, optic black, from the other colours in the painting. In order to fade the white paint without causing it to reflect less light I do not only blend in "darkness" but also add some silver to the mix.

Bakgrunden ska vara en tonad vit dimma; ljuset kommer in från vänster. Här är de tre nyanser av vitt jag blandat som ska drivas över hela målningen, den mörkaste är till höger men nyansskillnaderna är så små att skuggorna gör att mittenfärgen verkar mörkast. Jag använder aldrig svart när jag målar, utan blandar mörker, optiskt svart, av de andra färgerna i målningen. För att tona ner vitfärgen här utan att göra den ljussvagare blandar jag förutom en gnutta "mörker" silver i färgen.

Painting Women on Line - Konstnär målar

I've given myself some slack regarding details in this painting, all things unnecessary for the narrative - nails and such - are only hinted. Only what's necessary in order to not cause distracting absences or stylize (the word style is a curse used to describe lesser artists in a disparaging manner) are kept. This lightens up the painting's atmosphere.

Jag har unnat mig att göra en del förenklingar i den här målningen, t.ex. är naglar och allt som inte har en viktig roll i själva berättelsen bara antytt, bara tillräckligt mycket för att man inte ska distraheras av sakers frånvaro eller stiliseringar (ordet stil är en svordom man använder nedsättande i beskrivning av lägre stående konstnärer). Detta bidrar till att lätta upp målningens atmosfär.

Painting Women on Line - Konstnär målar

It's a great advantage to be ambidextrous when painting. It would have been a handicap for me if I had been born only right- or left handed. I must be careful when I write with my left hand though, since I then easily fall into writing in a laterally reversed manner.

I realized the other day that I have spent far more than 25 000 hours of my life painting and such by now.

Det är en enorm fördel att vara ambidextruös när man målar. Det hade varit ett handikapp för mig om jag fötts enbart höger- eller vänsterhänt. Jag får dock se upp när jag skriver med vänster då det då är lätt hänt att jag spegelvänder texten.

Jag insåg häromdagen att jag hållit på med att måla och sån't en bra bit över 25 000 timmar hittills i mitt liv nu.
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Women on Line - Kvinnor på rad "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up