Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Art with crying boy, Che Guevara, burning hearts, shrooms, frog jumping, blonde and blue eyed colonizers! - Konst med gr

2010-06-23
The Crying Boy 11,2" X 11,2"

Det gråtande barnet 28,5 cm X 28,5 cm

These are not as usual visions I've seen but rather ideas I've built up in about the same manner as I make my sculptures. First a sculptural scene, photo, digital image work, and then the picture is finished with traditional painting and embellishing techniques. Finally they are varnished to an enamel like gloss. Everything done by hand by me of course. The paintings are made in small series, as a more genuine alternative to lithographs or giclées. I call them composites since they are the result of a wide range of techniques.

They are all for sale and you can afford them. Contact me for prices. Click on the pictures for more info.

Frog Jumpers 13,9" X 11,2"

Frog Riders 11,2" X 13,9"
Grodhoppare 35,5 cm X 28,5 cm

Grodryttare 28,5 cm X 35,5 cm

Detta är inte som vanligt visioner jag sett utan snarare idéer jag byggt upp ungefär på samma sätt som jag gör mina skulpturer. Först en skulptural scen, foto, digital bildbehandling, sedan färdigställs tavlan med traditionellt måleri och förgyllning. Slutligen fernissas de emaljblanka. Allt gjort för hand av mig själv givetvis. Tavlorna är tillverkade i små serier, typ som ett mer genuint alternativ till litografier. Jag kallar dem kompositer då de är ett resultat av så många olika tekniker.

De är alla till salu och du har råd med dem. Kontakta mig för priser. Klicka på bilderna för mer info.The Burning Heart 13,9" X 11,2"

Det brinnande hjärtat 35,5 cm X 28,5 cm

The paintings are made on MDF-board and have a distance piece on the back making them appear to float in front of the wall. Embellishing and effect paint makes them almost appear 3-dimensional.

Tavlorna är gjorda på MDF-skivor och har distanser på baksidan vilket gör att de ger intrycket att sväva utanpå väggen. Förgyllning och effektfärger gör dem nästan tredimensionella.
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Biennale Invitation - Inbjudan till biennal "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up