Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

What the North Took - Vad Norden Tog


2010-11-30
What the North Took - Vad Norden Tog
The painting What the North Took.
Målningen Vad Norden Tog.

I saw and painted this image about a month ago, I interpret it as some kind of measurement; my subconscious shows what's left of myself, before this new life that is about to begin. If so, these four figures should represent different sides of me. Sadly the merry one also seems to be the most afflicted one...

Såg och målade den här bilden för någon månad sedan, jag tolkar den som en slags mätare; mitt undermedvetna visar vad som är kvar av mig själv, inför detta nya liv som strax ska börja. De fyra figurerna ska då vara olika sidor av mig själv. Tyvärr verkar den gladaste också mest ansatt...Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"''Barefoot'' running with FiveFingers in Winter, how-to - Springa ''barfota'' med FiveFingers under vintern "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up