Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

''Barefoot'' running with FiveFingers in Winter, how-to - Springa ''barfota'' med FiveFingers under vintern

2010-12-03
Electric heated socks - Eluppvärmda strumpor

If you've gotten used to running with FiveFingers shoes then regular running shoes are no longer an option; it's like putting on a pair of unwieldy hooves. Unfortunately this becomes a problem during winter since FiveFingers aren't particularly warm. I tried wool toe socks but that didn't work too well since I don't get warm when I exercise. When running shorter distances it's possible to squeeze in a pair of chemical heating pads on top of the feet, but these only warm up for a short time and become stiff, which can cause chafing.
I solved the problem by buying a pair of battery heated socks, but in order to fit in a pair of FiveFingers they have to be somewhat modified.

Om man vant sig med att springa med FiveFingers-skor är vanliga löparskor inget alternativ längre; det är som att ta på sig ett par klumpiga klövar. Tyvärr blir det då problem under vintern då FiveFingers inte är speciellt varma. Jag prövade med tåstrumpor i ylle men det fungerade inte så bra då jag inte blir varm när jag tränar. För kortare sträckor går det att få in ett par små kemiska värmekuddar i skorna ovanpå fötterna, dessa värmer dock bara kortvarigt och har den nackdelen att de stelnar och kan orsaka skavsår.
Jag löste det genom att köpa ett par el-uppvärmda strumpor på Clas Ohlsson för runt 170:-, men för att passa i ett par FiveFingers måste de modifieras en aning.

You can clearly see the heating strip if you turn the socks inside-out. The warmth from these particular socks is hardly noticeable, the feet will not become comfortably warmed but they will refrain from freezing stiff. One set of batteries lasts for about 4-6 hours.

Man ser tydligt värmeslingan om man vänder strumporna ut-och-in. Värmen i just de här strumporna är knappt märkbar, den gör inte fötterna behagligt varma när man är ute men hindrar att man blir helt stelfrusen. En uppsättning batterier räcker 4-6 timmar.

Electric heated socks - Eluppvärmda strumpor

Start by cutting a hole for the four smallest toes and try if the shoes fit well that way, check that the fit isn't too tight around the big toe, if you really have to, then also cut a separate hole for that toe too.

Make sure the battery pack ends up on the outside of the leg and be careful not to cut the heating strip!

Running when it's cold is at your own risk. Be very careful when you run - check all the time that you can feel and move your toes; even if the shoes are heated there's always a risk for frostbite, particularly if you have bad circulation or your feet become wet!

Vibram FiveFingers in vinter. - Vibram FiveFingers under vintern.

The batteries are a problem, they are heavy and slides down sooner or later. The best option would be to fasten the battery pack in a belt or something similar. I use to lock them in the legs of my underpants (pants over the batteries, gaffer tape around the leg on the outside of the pants below the battery pack), it works, but I have to bear the annoyance that they constantly pull my pants.

In the photos above I used my summer shoes, the KSO model, but later on I invested in a pair of Flow Treks. They are made of neoprene and have thicker soles, which make them much more suited for winter. With the heated socks I've run longer distances than 15 kilometres in -14ºC (6.8ºF) without too much discomfort.

As a bonus you leave footprints that have a high potential of scaring small children and sensitive persons.

It's cold. - Det är kallt (-18)

 • More on running: Running music.

 • Modify socks - Modifiera strumpor

  Börja med att klippa hål bara för de fyra mindre tårna och testa om skorna sitter bekvämt så, att det inte blir för stumt runt stortån, om du absolut måste så klipp också ett separat hål för stortån.

  Se till att batterihållaren hamnar på utsidan benet och var noga så att du inte klipper i värmeslingan!

  Att springa när det är kallt innebär alltid risker, och det är ditt eget ansvar. Känn efter hela tiden när du springer att du har känsel och rörlighet i tårna; trots att skorna är uppvärmda finns alltid risken att du kan förfrysa dig, i synnerhet om du har dålig cirkulation eller blir fuktig om fötterna!

  Vibram FiveFingers Flow Trek in vinter. - Vibram FiveFingers Flow Trek under vintern.

  Batterierna är ett problem, de är tunga och hasar förr eller senare ner. Bäst vore om man kunde fästa batterierna i ett bälte eller liknande. Jag brukar låsa fast dem i benen på underbyxorna (byxorna över batterierna, med gaffatejp runt benet utanpå byxorna under själva batteripacket), det fungerar, men man får stå ut med att det drar hela tiden på ett irriterande sätt i byxorna.

  På bilderna ovan använde jag mina sommarskor, KSO-modellen, senare investerade jag i ett par Flow Trek. De är gjorda i neopren och har grövre sulor, vilket passar betydligt bättre under vintern. Med värmestrumporna har jag sprungit drygt 1,5 mil med dessa i -14 grader utan större problem.

  Som bonus lämnar du efter dig fotspår med en hög potential att skrämma små barn och känsliga personer.

 • Mer om löpning: Musik att springa till.
 • Art blog: Senare skriverier.
  Next - Nästa:
  "Vintage photos: Flying Lions, Giant gorillas, Flying Saucers, Chupacabras and Baby with Tail: New composites - Gamla foton: flygande lejon, flygande tefat och barn med svans: Nya kompositer "

  Blog Index

  Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up