Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Vintage photos: Flying Lions, Giant gorillas, Flying Saucers, Chupacabras and Baby with Tail: New composites -
Gamla foton: flygande lejon, flygande tefat och barn med svans: Nya kompositer


2010-12-07
The Sabotaged Photo - 11,8" X 14,6"
First edition of 20 copies.

Det saboterade fotot 30 cm X 37 cm
Första upplagan, 20 kopior.

The other day I took some time and leafed through a few old photo albums, something which always gives me a low mood when I realize all that's lost and gone. That's however nothing I will torment you with, here are a few interesting photos I found instead.

Sometimes a failed photo becomes more interesting than what it was meant to be from the start. Here the camera stood positioned with a timer when a native happened to pass by, and, yes. I don't know where the photo is taken, it's the early fifties and those visible are my grandfather, my father and mother and my oldest brother Hans. Only my mother is still alive today. I suppose it's the interplanetary cruiser Rheingraf Schauberger hoovering in the background.

Härom dagen tog jag mig tid och bläddrade igenom några gamla fotoalbum, något som alltid gör mig helt nere i trasorna då jag inser allt som är förbi. Sådana grubblerier är dock inget jag tänker plåga er med, här är i stället några intressanta foton jag hittade.

Ibland blir ett misslyckat foto intressantare än vad som var menat från början. Här stod kameran uppställd med en timer då en inföding råkade gå förbi och, ja. Jag vet inte var fotot är taget, det är någon gång i början på 50-talet och de man ser på bilden är min farfar, far och mor och min äldste bror Hans. Bara min mor är i livet idag. Jag antar att det är den interplanetariska kryssaren Rheingraf Schauberger som hovrar där i bakgrunden.

The Flying Lions - 11,8" X 14,6"
First edition of 20 copies.

De flygande lejonen 30 cm X 37 cm
Första upplagan, 20 kopior.

This picture's from my grandmother's album, her father trained lions to become fighter pilots, to fight the giant gorilla invasion of the interwar period. She told us that training the lions to fly weren't the hard part, that they sort of already had it in them; you strapped them into the aeroplane, started it, and the rest most often pretty much took care of itself. No, the hard part was getting the animals into the planes since anaesthetizing them weren't an available option.

Det här är en bild från min farmors album, hennes far tränade lejon till stridspiloter, att bekämpa mellankrigstidens jättegorillainvasion. Hon berättade att det svåra inte var att lära lejonen flyga, det hade de liksom redan i sig; man spände fast dem i flygplanet, startade det, och resten skötte sig ofta självt. Nej, det svåra var just att spänna fast djuren då man inte hade möjlighet att bedöva dem först.

The Artist as a Child - 11,8" X 11,8"
First edition of 20 copies.

Konstnären som barn 30 cm X 30 cm
Första upplagan, 20 kopior.

Here we are in the early seventies, this is me, when I was about a year old or so. My sister Lotta took this image in Nyland with her Kodak Instamatic camera.

Nu är vi framme i det tidiga 70-talet, det här jag, drygt ett år gammal eller så. Min syster Lotta tog den här bilden på Nyland med sin Kodak Instamatic-kamera.

The Burning Rose Tango - 11,8" X 14,6"
First edition of 20 copies.

Den brinnande rosens tango 30 cm X 37 cm
Första upplagan, 20 kopior.

A postcard from the eighties, from South America. Two chupacabras are dancing The Burning Rose Tango. Chupacabras are a kind of small feisty vampires; as real life smurfs, kind of.

Ett vykort från 80-talet, från Sydamerika. Två chupacabras dansar den brinnande rosens tango. Chupacabras är ett slags små käcka vampyrer; som smurfer på riktigt ungefär.

The composite paintings are made on MDF-board and have a distance piece on the back making them appear to float in front of the wall. Embellishing and effect paint makes them almost appear 3-dimensional. Everything is done by hand by me of course. The paintings are made in small series, as a more genuine alternative to lithographs or giclées. I call them composites since they are the result of a wide range of techniques.

They are all for sale and of course you can afford them! Payment can be arranged via PayPal. Contact me for prices - don't hesitate; they are 30% off during december.

Click here for earlier composites (the frogs are sold out, there are a few left of the other ones).

Kompositmålningarna är gjorda på MDF-skivor och har distanser på baksidan vilket gör att de ger intrycket att sväva utanpå väggen. Förgyllning och effektfärger gör dem nästan tredimensionella. Allt gjort för hand av mig själv givetvis. Tavlorna är tillverkade i små serier, typ som ett mer genuint alternativ till litografier. Jag kallar dem kompositer då de är ett resultat av så många olika tekniker.

De är alla till salu och visst har du råd med dem! Kontakta mig för priser - passa på, jag drar av 30% som introduktionspris december ut.

Klicka här för tidigare kompositer (grodorna är slut, finns ett fåtal ex. kvar av de övriga).Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Jantelagen och Den Svenska Avundsjukan "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up