Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Det h


2012-07-03

''Det här är inte konst'' på Kulturmagasinet

Den 25 juni var det vernissage för utställningen Detta är inte konst på Sundsvalls museum (Kulturmagasinet). Utställningen är om gatukultur och jag har gjort en skulpturinstallation i samma teknik som de tidigare katterna och aporna; temporära skulpturer gjutna i skumplast. Du kan läsa manifestet bakom installationen längre ner i artikeln.

On june 25th was the grand opening for the exhibition This is not art in Sundsvalls museum. The exhibition is about street culture and I've made a sculptural installation using the same technique as with the earlier cats and monkeys; temporary sculptures made of foam plastic. You can read the manifesto behind the installation further down in this article.

Änglamakeri i ateljén - Making angels in the studio
Foto: Daniel

''Det här är inte konst'' på Kulturmagasinet
Foto: Daniel

Wounded angel - Ängel med hjärtat utslitet.

Be aware...

''Det här är inte konst'' på Kulturmagasinet

...where your cute shit comes from.

Polyamor - amorinen med hagelbössan.

Polyamor - the shotgun cupid.

Polyamor

Ett par tusen pers besökte invigningen, Supersci spelade.

Polyamor

This Raphael pharaprase is watching...
Denna Rafael-parafras kollar in...
BLAM! på Kulturmagasinet (parafras på Michelangelo)
Foto: Magnus Wallström

...this Michelangelo pharaprase, which forms the exhibition's center piece. You want a smaller one for yourself? I can fix that.
...denna Michelangelo-parafras, som utgör utställningens mittpunkt. Vill du ha en i mindre format själv så går det att ordna.

Ängel med vuvuzela

The vuvuzela angel.

Bombande ängel

Glue sniffing angel - Limsniffande ängel

Angel comfort - Änglatröst

Angel comfort - Änglatröst

Graffiti av IKAROZ, KAOS, EGS, KEGR, NUG, EBB, ELMO och FITS på Kulturmagasinet, Sundsvalls museum.

Graffitin på utställningen är av IKAROZ, KAOS, EGS, KEGR, NUG, EBB, ELMO och FITS m.fl.

Katolska änglar - Catholic angels
Catholic angels.
Katolska änglar.

The Manifesto / Manifestet

If one wish to speculate about higher things such as gods and our true nature, one does not need to lift the gaze much in order to find that something is essentially wrong with our very existence, put as a travesty of Marx (or was it Freud?) "we feel at unease in matter". Over and over again, we, the things alive, are minced down and raped by this meat grinder of a universe. The world is like a cage created by an evil power in order to keep the soul locked up and humiliated; it wouldn't be much different if so really was the case. The sense of being, that "one is", which on many levels permeates everything alive; from the self preservation in the simplest of organisms to the higher animals' sense of self and existence, could very well be a natural force emanating from a single source. Seen as a parable: We are all as rays from a (metaphysical) sun, we are all basically one but traveling in different directions. This shared sense of "I" is the only thing a free individual can justify as its true god; there can be no such thing as a god separate from our sense of being, to feel that "I am I" is to be one with one's god, to think is to pray, to fulfil life is the ceremony.

This will eventually lead to the conclusion that the ultimate goal we can set for our lives here is to fight the evil god that locked us up in this universe, the unreachable is a Flawless Victory in an Ultimate Boss Fight - we might not get there, but the trip towards that goal forms the utter meaning of life here and now; to cut the super strings that make up the universe cage, and thus liberate all souls trapped in this prison. Maybe this is the subconscious insight which lies behind the defiance against authority in street art; it is what this sculptural installation illustrates. We can not depict our true inner self or the world we really belong in using the material means at hand in this world, just as impossible it is to describe the beauty of our loved ones with a 8-bit computer or a box of LEGO, but we can get closer by encircling it; the sexless angels and their doings shapes an equation of koan practices which will lead to the inevitable conclusion in the painting "BLAM!".

"To kill is easy, and to win is easy; one need only cheat." -Ashida Kim

Max Magnus Norman 2012

Om man vill spekulera om högre ting som gudar och vår egentliga natur behöver man inte höja tanken mycket för att se att något är fel i grunden med vår existens, "vi trivs inte i materien" för att travestera Marx (eller var det Freud?). Om och om mals vi, det levande, ner och våldtas av denna köttkvarn till universum. Världen är som en bur skapad av en ond makt för att hålla själen inspärrad och förödmjukad; det kunde inte vara mycket annorlunda om så verkligen vore fallet. Känslan av att finnas till, "att man är", som i olika grader genomsyrar allt levande; allt från självbevarelsedriften hos de enklaste organismer till de högre djurens känsla av varande, kan mycket väl vara en naturkraft emanerande från en gemensam källa. Sett som en liknelse: Alla är vi liksom strålar från en (metafysisk) sol, alla är vi i grunden ett men resande i olika riktningar. Denna gemensamma jagkänsla är det enda en fri individ kan kalla sin sanna gud; det kan inte finnas en gud separerad från vår känsla av att "jag är jag", och att känna det är att vara ett med sin gud, att tänka är att be, att uppfylla sitt liv är gudstjänsten.

Detta leder då till slutsatsen att det ultimata vi kan göra med våra liv här är att bekämpa den onda gud som spärrade in oss i detta universum, det ouppnåeliga målet är en Flawless Victory i en Ultimate Boss Fight - vi kanske inte når dit, men resan dit är den yttersta meningen med livet här och nu; att skära av de supersträngar universumsburen är gjord av och befria alla själar fångade i detta fängelse. Kanske är detta den bakomliggande undermedvetna insikten som utgör grunden till gatukonstens auktoritetstrots; det är i alla fall vad denna skulpturinstallation illustrerar. Vi kan inte uttrycka eller avbilda vårt sanna innersta eller den värld vi verkligen hör hemma i med de materiella medel vi har till hands i denna värld, lika lite som vi kan förklara våra älskades skönhet med en 8-bitars dator eller en låda LEGO-bitar, men vi kan komma närmre genom att ringa in det; de könlösa änglarna och deras förehavanden bildar en ekvation av koanträningar (zen) som leder till den oundvikliga slutsatsen i målningen "BLAM!"./p>

"To kill is easy, and to win is easy; one need only cheat." -Ashida Kim

Max Magnus Norman 2012Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Space Invaders "
Art blog: Tidigare inskrifter.
Previous - Föregående:
"Visit an Art Studio - Besök en konstnärsateljé "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up