Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Alkemi och att skapa De vises sten: Magnum Opus - Alchemy and how to create the Philosophers' Stone: Magnum Opus


Så har min bok Magnum Opus kommit från tryckeriet och därmed börjar intressanta tider. Boken handlar inte om konst utan om oss människor. Hur vi blir friska och glada och når upplysning. Det jag skrivit om kan verkligen förändra världen, snabbt och drastiskt, och till det bättre - garanterat och utan tvekan från min sida. Det är både en instruktionsbok och en äventyrsberättelse. Jag är alkemisten som lyckades, och här har jag enkelt och kortfattat beskrivit hur jag gick till väga, för den som har modet och dårskapen att följa.

Boken är 184 sidor med ett femtiotal färgillustrationer.
ISBN 91-7517-609-2
ISBN 13 978-91-7517-609-3

Det går även att beställa boken via Bokrondellen i vilken bokhandel som helst, och den går att låna på bibliotek. Finns den inte på ditt bibliotek så säg till dem att beställa den!

Om boken i media:

Boken är uppdelad i fyra delar. Processen som är själva kärnan i boken benämns "Ritualen", och här ges en komplett guidning hur man använder bland annat hallucinogener som ett terapeutiskt verktyg och en kemisk skalpell för att läka och förändra kropp och själ, för att se bakom kulisserna och nå insikt om sig själv och världen. Kunskaperna byggs upp från grunden och först avhandlas fysisk och psykisk hälsa; kost, motion samt vikten av en objektiv livsfilosofi. Huvudfokus ligger dock på multipla personligheter och läkning av trauman. Multipla personligheter innebär att alla människor bär olika egon inom sig; att personligheten förändras från situation till situation, fenomenet att vissa personer förvandlas till någon "helt annan" vid till exempel påverkan av alkohol eller under stress. I bokens två första delar förklaras hur man identifierar sådana delpersonligheter, vad de är för något, hur de uppstått, vilka problem de orsakar och hur man gör dem till ett med sig själv och därmed botar de flesta psykiska åkommor, och uppnår helhet och inre ro som individ.

Bokens tredje del börjar med insikten att en person som gjort sig själv till "ett" och befriats från de flesta fysiska och psykiska problem och fått de styrkor Ritualen ger knappast kan definieras som "normal" längre. Att detta med att ha uppnått enhet i själva verket är det första steget på en mer mystisk process; nämligen hur man uppnår den form av upplysning som är De vises sten. För första gången någonsin beskrivs hur detta går till sakligt och lättbegripligt, steg för steg utan religiöst eller sekteristiskt trams; tro inte på något utan gå och se efter själv istället är ledtemat.

Den fjärde delen går djupare in på min egen resa, berättar vem jag är som gått igenom detta, och vad upptäckten och användandet av en magi som faktiskt fungerar fått för konsekvenser för mig personligen.

I've written a book on alchemy - Magnum Opus - an easy to follow guide and adventure story about how I almost by accident stumbled through the hermetical process and finally managed to create the Philosophers' Stone. The book became something along the lines of Castaneda crossed with "Born to run". An English version is now available.Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Självbild - Self image "
Art blog: Tidigare inskrifter.
Previous - Föregående:
"Transfiguration matrix - Transfigurationsmatris"

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up