Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

The six necessary virtues - De sex n


2015-06-10

This is a series of paintings/meditations depicting the six necessary virtues. There's logic and importance in the order of the paintings; each new virtue is built upon the previous.

The pictures are available as prints; €50 each + freight. The prints are of lithographic quality, signed and numbered in limited editions.

Detta är en serie målningar/meditationer som beskriver de sex nödvändiga sinnestillstånden. Målningarnas ordning är logisk och viktig; varje nytt tillstånd bygger på de föregående.

Målningarna finns som tryck; 500:- styck + frakt. Trycken är av litografisk kvalité, signerade och numrerade i begränsad upplaga.

The painting Be cold (35 X 56 cm).
Målningen Var kall (35 X 56 cm).

About the importance to stay coherent and cool in every situation - to never lose composure, particularly in dire straits.

Worry and panic are unconsciousness; you can either worry or act - you can't do both at the same time.

Om vikten att hålla sig kall och samlad i varje situation - att aldrig tappa fattningen, i synnerhet under press.

Oro och panik är omedvetenhet; du kan oroa dig eller agera - inte göra båda samtidigt.

The painting Be resolute (35 X 56 cm).
Målningen Var beslutsam (35 X 56 cm).

About being resolute, even if the decision is a "maybe".

The insight that existence means having an absolute right to one's space and thus always a reason, a reason which do not require justification or explanation since your nature and existence obviously are axioms.

Om att vara bestämd, även om beslutet är ett "kanske".

Insikten att existens innebär en absolut rätt till sitt utrymme och därmed alltid en anledning, som man därmed inte behöver förklara eller rättfärdiga eftersom din natur och existens uppenbart är axiom.

The painting Be silent (35 X 56 cm).
Målningen Var tyst (35 X 56 cm).

Your inner monologue is a shell around yourself, a split personality; the you who talks and the you who listens - an often negative filter between you and the outside.

Think without words and your world will lighten up.

Din inre monlog är ett skal utanpå dig själv, en personlighetsklyvning mellan du som talar och du som lyssnar - ett ofta negativt filter mellan dig och utsidan.

Tänk utan ord så ljusnar omvärlden.

The painting Be defensive (35 X 56 cm).
Målningen Var defensiv (35 X 56 cm).

Keep the crap that harms you at an armlenght's distance - there, where your world ends. Do you house bad thoughts which grind you down from the inside?

There are no rules, there are no permissions.

Håll skiten som skadar dig på en armlängds avstånd - där, där din värld slutar. Har du släppt in dåliga tankar som mal ned dig inifrån?

Det finns inga förbud, det finns ingen tillåtelse.

The painting Be appreciative (35 X 56 cm).
Målningen Var uppskattande (35 X 56 cm).

That which you experience with filters you do not experience at all.

Live your life instead of retelling it to yourself afterwards.

Det som du upplever med filter upplever du inte alls.

Lev ditt liv istället för att återberätta det för dig själv i efterhand.

The painting Be open (35 X 56 cm).
Målningen Var öppen (35 X 56 cm).

The motto over the portal to here and now and the future is "Be open".

What else could it possible be?

Devisen över porten till här och nu och framtiden är "Var öppen".

Vad annars?Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Sugarmusic! "
Art blog: Tidigare inskrifter.
Previous - Föregående:
"Parables - Liknelser "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up