Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

TV-programmet Format

2005-04-19


TV-programmet "Format", ett "konstmagasin" i tvåan - är ondska i praktiken:
 • Man gör sitt bästa för att tråka ihjäl tittaren.
 • Man försöker att göra konsten totalt ointressant.
 • Man försöker skala bort all meningsfullhet från konsten.
 • Man försöker framställa konstnärer som någon slags mongisar.
Lyssna nu era jävla idioter på TV. Konsten är grunden i den mänskliga utvecklingen. En konstnär -shamanen, den viktigaste medborgaren i de gamla kulturerna- föreställer sig något, konkretiserar en metafysisk abstraktion till en målning, en film, bok el. dylikt; gör tanken kommunikativ. Någon politiker eller ingenjör eller annan med makt läser boken, ser tavlan eller filmen och inspireras i sin tur till handling - och drar resten av folket med sig. Alla mänskliga framsteg härstammar ur konsten. Innan mänskligheten började med grottmålningar bestod mänskligheten av apor. Skulle man avlägsna alla konstnärliga individer i dag skulle det bara vara apor kvar. Ni skulle bli förvånade hur få individer man behöver avlägsna innan man har ett 100% ap-bestånd.
En del politiker vet om detta, eller har åtminstone en känsla för det. Konst som skapas för att gagna makt är propaganda. Mest känd propaganda är väl kommunisternas och nazisternas plumpa affisher och idolporträtt. Den konst som stöds av staten och förevisas i dagens statliga konstmuséer och konsthallar är även den ett maktens redskap. Ni hittar ingen konstnär som inte är lite vänster i den krets som har sin försörjning tryggad av staten. En intressant detalj med denna vänsterinriktade nyadel är att knappt någon av dem har sina rötter i arbetarklassen. Den konst som visas upp i konsthallar, på TV och i muséer är vad makten vill inspirera folket till. Budskapet är i sin grumlighet helt klart:

Detta är det som är heligt. Detta är tråkigt. Detta angår er inte. Ni förstår inte detta. Eftersom ni inte förstår detta kan ni inte kritisera det. Ni har inte kapacitet att förstå detta. Överlämna detta åt oss.

När man smyger in något uns av begriplighet är taktiken att spegla samhället för att på så sätt upprätthålla det. Trista vardagsskildringar, ältande av "nutidshistoria", vardagliga objekt, dårars och medelmåttors liv upphöjs till konst. Det finns inget som är mer konservativt än nutidskonsten.
Man vill absolut inte ha den vettlösa inspirationen från science-fiction och fantasykonsten lös och accepterad i samhället - tänk bara hur det skulle påverka t.ex. arkitekturen. Ej heller vågar man släppa fram människans inre värld; drömmar och visioner - inte förenligt med det stora socialistiska samhällsprojektet - de tycker ju att de redan har alla visioner de behöver. Och ni undrar varför människor mår sämre och sämre fast de har mer och mer: Det är draget från framtiden som saknas; halvexistenser!

Konstnärer som jag existerar inte. Det innebär närmast total frihet; jag kan säga och göra vad jag vill utan att någon reagerar. Det innebär också att jag har 2.50:- på mitt bankkonto. Man kontrollerar inte oppositionen genom tortyr i Sverige; man gör den osynlig och medellös.

Comment Permanent URLArt blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Muscat de Alexandrie, Zinfandel and the similar European primitivo variants"

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up