Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.


2011-07-24
Michelangeloparafras, Adams skapelse. BLAM! Michelangelo paraphrase, creation of Adam.
BLAM! 2011, 106 X 69 cm, small edition stencil painting. A Michelangelo paraphrase which pretty much summons up my religious views.


Katten
The Cat
69 X cm, 2011.

Fartkamerahackspett
Speed Camera Woodpecker
69 X 106 cm, 2011.
Based on an actual street art project. Click here to view it.

Von Lidl
69 X 81 cm, 2011.
Based on an actual street art project. Click here to view it.

IN CASE THE LAW BREAKS THE PEOPLE - BREAK THE LAW
Ø 72 cm, 2011.

SLUTA FJANTA DIG
Swedish motivational poster
69 X 69 cm, 2011.

RELOAD IN TIME
69 X 106 cm, 2011.

ARE YE BURNIN' UP OR BURNIN' DOWN?
69 X 69 cm, 2011.

IT'S THE HANDLE OR THE BLADE
Ø 72 cm, 2011.

SILLY MOVIE BEAST,
WHY DO YE SQUEAK
AS IF MADE OF RUBBER?

38 x 24 cm, 2011.

LESS IS NEVERMORE
130 X 56 cm, 2011.

Tomte - Jante
Swedish mythological beings people use to blame when they do not grasp the actual causes of their fuckups.
36 X 51 cm, 2011.

Photo: Daniel.

Photo: Daniel.

Photo: Daniel.

De här är som sagt stenciler, och jag gör dem i så länge schablonen och efterfrågan håller; bli kanske 5-10 av varje. På chokladrutepannåer som i bilderna, eller om så önskas sprayade på edra väggar. 2000:- för de små, 3000:- för de runda, 4000:- för de kvadratiska och 6000:- för de stora. Priserna gäller tills mina gallerister kommer och drar mig i örat.
2011-07-03

The eye-grid, the strings that make up the cage which binds us here. This is what all things material dissolves into; the basic shape. From a distance, or seen through a blur it might appear as a wall or a tunnel of eyes.

Its image also works as a shortcut into Meta; stare closely at it - let the image cover your field of vision - with relaxed eyes to enter.
2011-06-27

The Kitchen God, my dragon sculpture sponsored by Invito is now placed at the city square in Sundsvall.

This is how it came into being.

Köksguden, min drakskulptur, sponsrad av Invito står nu sedan ett tag på torget i Sundsvall.

Så här blev den till.

An ordinary city dragon is used as the base, the base plate is used as foundation for the back piece, which is built up out of styrofoam.

En ordinär stadsdrake utgör grunden, bottenplattan ger stadga åt själva fonden, som byggs upp av frigolit.

After some cutting and consideration I decide to only use parts of the original dragon's head and belly.

Efter en del styckande och eftertanke beslutar jag att endast använda delar av originaldrakens huvud och mage.

The rest of the dragon is modelled in styrofoam.

Resten av draken modelleras upp av frigolit.

The styrofoam is reinforced and covered with polyester, fleece and fibre glass.

Frigoliten armeras och täcks med polyester, fleece och glasfiber.

The electric stuff is fixed (the belly lights up making the dragon's heart visible during nighttime, and the fire blinks) and the dragon is painted.

El dras i draken (magen lyser så att ett hjärta blir synligt på natten, och elden blinkar) och den målas.

...and then there's the grand opening, during which the Kitchen God is temporarily placed in the park Vängåvan.

Do me a favour and vote for it as the city dragon of the year (Click on the text "Rösta här" twice, which appears when you point at the sculpture).

Oh, yes, if you urge for a successful culinary experience then you should of course lay down a small offering by the sculpture's feet; it is the Kitchen God after all.

Så är det invigning, tillfällig placering i Vängåvan.

Glöm nu inte att rösta på Köksguden!

...ja, just det; vill ni ha en lyckad kulinarisk upplevelse så ska ni givetvis placera någon liten offergåva vid skulpturens fötter; för den är ju faktiskt Köksguden.2011-06-18

The 2011 edition of the biographical reference book Swedish Artists is now released. My composite painting The Crying Boy is the cover boy.

Den finns att köpa nu, 2011 års upplaga av Svenska Konstnärer med min Det gråtande barnet på omslaget. Boken är standardreferensverket över svenska konstnärer från medeltid till nutid, den kommer ut vart tredje år och har gjort så i snart 70 år.

Jag har ett fåtal ex. kvar till salu av "Det gråtande barnet".

2011-06-05
His Majesty Awaits Bus 177 - Hans Majestät inväntar 177:an

Skulpturen Hans Majestät inväntar 177:an.

Busshållplatsen Träkvista IP är inte tagen ur luften, det är den busshållplats man stiger på om man handlat på Lidl på Ekerö och är på väg tillbaka till Drottningholm.

The sculpture His Majesty Awaits Bus 177.

The King of Sweden - Carl XVI Gustaf - has been out shopping for groceries and is now waiting for the bus...

Skulpturen Royal Piece.

Det är det kungliga monogrammet kungen har graffat på elskåpet. Givetvis kör kungen med Montana Gold.

The sculpture Royal Piece.

...and here he's done some graffing, of course he uses Montana Gold.

Royal Piece


2011-05-20

The King and Queen of Sweden, dressed in Swedish National Costumes, ride a Swedish Tiger on a stylized map of Sweden made of oak.

Click on the images to view the sculptures from different angles.

Kungen och Drottningen, i nationaldräkter, rider på en svensk tiger, på en stiliserad sverigekarta i ek.

Klicka på bilderna för att se skulpturerna från olika vinklar.

...This might, by the way, be the only place where you'll find the Swedish King in a National Costume.

...För övrigt är kanske det här det enda stället där ni hittar kungen i nationaldräkt.

2011-04-26
Svenska Konstnärer
The cover of the 2011 edition of Svenska Konstnärer (Swedish Artists).

Omslaget till 2011 års upplaga av Svenska Konstnärer.

When I was very young I often leafed through an earlier copy of Svenska Konstnärer (Swedish Artists) and wondered if I would ever be mentioned there in the future. Svenska konstnärer is a triennial handbook with short biographies on Swedish artists from medieval times until today. The book is used as reference by auctioneers, art dealers and just about anyone interested in visual arts.

In the upcoming 2011 release my composite painting "The Crying Boy" will be on the cover.

I still got five copies of the The Crying Boy left from the first edition, the image ought to be a decent investment.

När jag var mycket ung bläddrade jag ofta i en tidigare upplaga av Svenska Konstnärer och undrade om jag själv någonsin skulle bli omnämnd där. Svenska Konstnärer är en biografisk handbok som kommer ut vart tredje år och kortfattat listar svenska konstnärer från medeltid till nutid. Boken används som referensverk av auktionshus, konsthandlare och konstintresserade överlag.

Nu när 2011 års upplaga kommer ut om drygt en månad har den min kompositmålning Det gråtande barnet som omslagsbild.

Jag har fortfarande fem exemplar av Det gråtande barnet ur den första serien, bilden torde bli en hyfsad investering.2011-03-11

The King and Queen of Sweden are making bargains at a well known shopping mall. What makes the scene absurd is that it is absurd; that still today there are such class differences that it's unthinkable to see certain people in everyday situations.

Click on the image to view the sculpture from different angles.

Det som är absurt är att det är absurt; att det ännu idag finns sådana klasskillnader att det är otänkbart att se vissa människor i vardagliga situationer.

Klicka på bilden för att se skulpturen från olika vinklar.
 

Senare skriverier.
Senare dagar/
Recent days...
Tidigare inskrifter.
Tidigare dagar/
Past days...
Contact
Up