Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.


2011-03-01
A Great King of the North - En stor kung från norr

The first painting I've finished in the new studio in Stockholm.

Den första målningen jag gjort klar i den nya ateljén i Stockholm.2011-02-28
Monday crafts...
Måndagspyssel...

If I remember to bring it I use to pack what I buy on ICA in my Lidl cloth bag (...)

Never mind, probably only Swedes - the most equal people in the world; the Earth's equivalent to Tolkien's Elves - get the pun.

Om jag kommer ihåg att ta med den brukar jag alltid använda min tygpåse från Lidl när jag handlar på ICA.

...Tuesday deeds.
...tisdagsdåd.
2011-02-03

Coke ad translated: "Enjoy a magic moment".

Jag har inte snott det här från humorbloggen.se då det är jag som driver den också, fixade bara en bättre bild hit.2011-01-25


Kräkfärdig? Klicka på stoppknappen - eller fortsätt stirra, sätt på någon ösig musik och för huvudet rytmiskt fram och tillbaka.

Det pratas (och pratas och pratas och pratas) om jante och hur denna lag är det stora problemet för kreatörer och entreprenörer i Sverige, att "Den Svenska Avundsjukan" lägger sig som en blöt filt över alla som försöker sticka ut; sticka upp. Jag har fått höra en hel del om detta i och med att jag nu flyttat från Sundsvall till Stockholm; att jante och avundsjuka skulle ha varit det som hindrat min karriär från att nå längre än den gjorde så länge jag var kvar i småstaden. Men med lite perspektiv och eftertanke slog det mig att jag har faktiskt aldrig märkt av att avundsjuka eller jantelagstänkande lagt krokben för mig karriärmässigt. Visst, jag har förfördelats på grund av nepotism och andras vinstintresse, men det hör till och är något man kallt får räkna till minuskontot, men det har i regel ingenting med avund och missunsamhet att göra.

Var finner man egentligen avundsjuka nuförtiden? Är det hos de som hånar och gnäller på vulgärkändisar? Nej - de snäser högst troligen till för att de är innerligt trötta på att varje gång de slår upp en kvällstidning eller tittar på TV får se och höra artister, konstnärer och författare med apollokomplex grina över att det egentligen inte räcker att folk bara köper deras alster, utan att de också är pliktskyldiga att resa altare och dyrka dem som de övermänskliga gudar de egentligen är.

Hittar vi konstnärer den karriärhejdande avundsjukan hos gallerister och curatorer som tycker vissa av oss konstnärer "är för bra" och skulle ställa deras andra konstnärer i skuggan? Nej, knappast - de söker konst som speglar något hos dem själva och hittar de det ultimata så är det nog ytterst få som skulle kunna stå emot det av sådana orsaker. (Hittar vi den hos andra konstnärer? Javisst, men vad gör det att det väser under en sten i skogen?)

Nej, avundsjukan hittar vi i mycket mindre sammanhang; det är antagligen den huvudsakliga driften att kreti och pleti förser sig med mobiltelefoner, handväskor och utseenden som egentligen ligger långt utanför vad de egentligen är eller behöver; de har sett dessa attribut hos andra och känt sig pressade att i någon slags evolutionär kapplöpning förse sig själva med liknande statussymboler - och här finner vi dagens "avundsjuka" och "jantelag", alltså inget som bryter ner individuella kreatörer utan snarare något som eldar på vissa kommersiella trender.

Men det finns verkligen något som bryter ner karriärmöjligheterna, i synnerhet på mindre orter, och lyssna nu noga, för det kan vara dig jag kommer att skriva om. Den omedvetna ondskan som försvårar för individer som vill sticka ut är gestaltad i så kallade olyckskorpar. Detta är människor som i stället för att ta itu med sina egna problem projicerar sitt elände på saker och ting som ligger utanför deras egna angelägenheter och kontroll. Helst politik. Känns tillvaron lite trött och grinig kan man alltid attackera någon bekant som verkar lite för glad och inspirerad med gnäll om utförsäkringar, indraget kulturbidrag, sossar, omöjligheten att starta eget (eller snarare omöjligheten med allt) eller whatever man inte kan göra något åt och därmed inte kan belastas för.
Att "olyckskorpa" är en metod för småjävlar att upprätthålla en trygghet i en gemenskap av olycksbröder. Det handlar inte om jante eller avundsjuka, de vill egentligen inte ha det bättre eller vad någon annan har - de kan inte hantera något bättre; skulle de vinna en förmögenhet skulle de inte ordna livet till en drömtillvaro; nej, på sin höjd en resa till Thailand och en ny bil. Olyckskorpar vill helt enkelt inte veta av framsteg för vänner och bekanta dels för att de verkligen tror att sådant bara är något som händer andra, okända människor, och att framsteg mest för med sig krångel och olycka, dels för att de är rädda, rädda för förändring som kanske kommer att ställa krav, och om inte dessa bevärliga krav uppfylls lämna dem ensamma och utsatta.

Den karriärmässiga skadan olyckskorparna ställer till med är nästan magisk; att vara nära en olyckskorp är som att ha onda ögat på sig. Att ständigt höra att "det inte går att försörja sig som konstnär", att förgifta varje uppmuntran med att också lägga till något nedtryckande i stil med "hoppas du får ihop till hyran" gör inte bara att man förlorar energi och kvalité i skapandet utan det påverkar också potentiella köpare - det är sannerligen inte lätt för den som står omgiven av kraxande dödgrävare att framstå som värd att investera i!

Men som tur är: I storstaden försvinner de, driftigt folk väljer bort dem ur umgängeskretsen; i småstaden blir de ganska oundvikliga, och det är därför - inte på grund av avundsjuka och missunsamhet - det är hart när omöjligt att "bli något" så länge man sitter fast i obygden. Men då är det lätt - jättelätt! - när man sitter där, att projicera orsakerna till sin misär på "avundsjuka" och "jante". Krax, krax!

2010-12-07
The Sabotaged Photo - 11,8" X 14,6"
First edition of 20 copies.

Det saboterade fotot 30 cm X 37 cm
Första upplagan, 20 kopior.

The other day I took some time and leafed through a few old photo albums, something which always gives me a low mood when I realize all that's lost and gone. That's however nothing I will torment you with, here are a few interesting photos I found instead.

Sometimes a failed photo becomes more interesting than what it was meant to be from the start. Here the camera stood positioned with a timer when a native happened to pass by, and, yes. I don't know where the photo is taken, it's the early fifties and those visible are my grandfather, my father and mother and my oldest brother Hans. Only my mother is still alive today. I suppose it's the interplanetary cruiser Rheingraf Schauberger hoovering in the background.

Härom dagen tog jag mig tid och bläddrade igenom några gamla fotoalbum, något som alltid gör mig helt nere i trasorna då jag inser allt som är förbi. Sådana grubblerier är dock inget jag tänker plåga er med, här är i stället några intressanta foton jag hittade.

Ibland blir ett misslyckat foto intressantare än vad som var menat från början. Här stod kameran uppställd med en timer då en inföding råkade gå förbi och, ja. Jag vet inte var fotot är taget, det är någon gång i början på 50-talet och de man ser på bilden är min farfar, far och mor och min äldste bror Hans. Bara min mor är i livet idag. Jag antar att det är den interplanetariska kryssaren Rheingraf Schauberger som hovrar där i bakgrunden.

The Flying Lions - 11,8" X 14,6"
First edition of 20 copies.

De flygande lejonen 30 cm X 37 cm
Första upplagan, 20 kopior.

This picture's from my grandmother's album, her father trained lions to become fighter pilots, to fight the giant gorilla invasion of the interwar period. She told us that training the lions to fly weren't the hard part, that they sort of already had it in them; you strapped them into the aeroplane, started it, and the rest most often pretty much took care of itself. No, the hard part was getting the animals into the planes since anaesthetizing them weren't an available option.

Det här är en bild från min farmors album, hennes far tränade lejon till stridspiloter, att bekämpa mellankrigstidens jättegorillainvasion. Hon berättade att det svåra inte var att lära lejonen flyga, det hade de liksom redan i sig; man spände fast dem i flygplanet, startade det, och resten skötte sig ofta självt. Nej, det svåra var just att spänna fast djuren då man inte hade möjlighet att bedöva dem först.

The Artist as a Child - 11,8" X 11,8"
First edition of 20 copies.

Konstnären som barn 30 cm X 30 cm
Första upplagan, 20 kopior.

Here we are in the early seventies, this is me, when I was about a year old or so. My sister Lotta took this image in Nyland with her Kodak Instamatic camera.

Nu är vi framme i det tidiga 70-talet, det här jag, drygt ett år gammal eller så. Min syster Lotta tog den här bilden på Nyland med sin Kodak Instamatic-kamera.

The Burning Rose Tango - 11,8" X 14,6"
First edition of 20 copies.

Den brinnande rosens tango 30 cm X 37 cm
Första upplagan, 20 kopior.

A postcard from the eighties, from South America. Two chupacabras are dancing The Burning Rose Tango. Chupacabras are a kind of small feisty vampires; as real life smurfs, kind of.

Ett vykort från 80-talet, från Sydamerika. Två chupacabras dansar den brinnande rosens tango. Chupacabras är ett slags små käcka vampyrer; som smurfer på riktigt ungefär.

The composite paintings are made on MDF-board and have a distance piece on the back making them appear to float in front of the wall. Embellishing and effect paint makes them almost appear 3-dimensional. Everything is done by hand by me of course. The paintings are made in small series, as a more genuine alternative to lithographs or giclées. I call them composites since they are the result of a wide range of techniques.

They are all for sale and of course you can afford them! Payment can be arranged via PayPal. Contact me for prices - don't hesitate; they are 30% off during december.

Click here for earlier composites (the frogs are sold out, there are a few left of the other ones).

Kompositmålningarna är gjorda på MDF-skivor och har distanser på baksidan vilket gör att de ger intrycket att sväva utanpå väggen. Förgyllning och effektfärger gör dem nästan tredimensionella. Allt gjort för hand av mig själv givetvis. Tavlorna är tillverkade i små serier, typ som ett mer genuint alternativ till litografier. Jag kallar dem kompositer då de är ett resultat av så många olika tekniker.

De är alla till salu och visst har du råd med dem! Kontakta mig för priser - passa på, jag drar av 30% som introduktionspris december ut.

Klicka här för tidigare kompositer (grodorna är slut, finns ett fåtal ex. kvar av de övriga).2010-12-03
Electric heated socks - Eluppvärmda strumpor

If you've gotten used to running with FiveFingers shoes then regular running shoes are no longer an option; it's like putting on a pair of unwieldy hooves. Unfortunately this becomes a problem during winter since FiveFingers aren't particularly warm. I tried wool toe socks but that didn't work too well since I don't get warm when I exercise. When running shorter distances it's possible to squeeze in a pair of chemical heating pads on top of the feet, but these only warm up for a short time and become stiff, which can cause chafing.
I solved the problem by buying a pair of battery heated socks, but in order to fit in a pair of FiveFingers they have to be somewhat modified.

Om man vant sig med att springa med FiveFingers-skor är vanliga löparskor inget alternativ längre; det är som att ta på sig ett par klumpiga klövar. Tyvärr blir det då problem under vintern då FiveFingers inte är speciellt varma. Jag prövade med tåstrumpor i ylle men det fungerade inte så bra då jag inte blir varm när jag tränar. För kortare sträckor går det att få in ett par små kemiska värmekuddar i skorna ovanpå fötterna, dessa värmer dock bara kortvarigt och har den nackdelen att de stelnar och kan orsaka skavsår.
Jag löste det genom att köpa ett par el-uppvärmda strumpor på Clas Ohlsson för runt 170:-, men för att passa i ett par FiveFingers måste de modifieras en aning.

You can clearly see the heating strip if you turn the socks inside-out. The warmth from these particular socks is hardly noticeable, the feet will not become comfortably warmed but they will refrain from freezing stiff. One set of batteries lasts for about 4-6 hours.

Man ser tydligt värmeslingan om man vänder strumporna ut-och-in. Värmen i just de här strumporna är knappt märkbar, den gör inte fötterna behagligt varma när man är ute men hindrar att man blir helt stelfrusen. En uppsättning batterier räcker 4-6 timmar.

Electric heated socks - Eluppvärmda strumpor

Start by cutting a hole for the four smallest toes and try if the shoes fit well that way, check that the fit isn't too tight around the big toe, if you really have to, then also cut a separate hole for that toe too.

Make sure the battery pack ends up on the outside of the leg and be careful not to cut the heating strip!

Running when it's cold is at your own risk. Be very careful when you run - check all the time that you can feel and move your toes; even if the shoes are heated there's always a risk for frostbite, particularly if you have bad circulation or your feet become wet!

Vibram FiveFingers in vinter. - Vibram FiveFingers under vintern.

The batteries are a problem, they are heavy and slides down sooner or later. The best option would be to fasten the battery pack in a belt or something similar. I use to lock them in the legs of my underpants (pants over the batteries, gaffer tape around the leg on the outside of the pants below the battery pack), it works, but I have to bear the annoyance that they constantly pull my pants.

In the photos above I used my summer shoes, the KSO model, but later on I invested in a pair of Flow Treks. They are made of neoprene and have thicker soles, which make them much more suited for winter. With the heated socks I've run longer distances than 15 kilometres in -14ºC (6.8ºF) without too much discomfort.

As a bonus you leave footprints that have a high potential of scaring small children and sensitive persons.

It's cold. - Det är kallt (-18)

 • More on running: Running music.

 • Modify socks - Modifiera strumpor

  Börja med att klippa hål bara för de fyra mindre tårna och testa om skorna sitter bekvämt så, att det inte blir för stumt runt stortån, om du absolut måste så klipp också ett separat hål för stortån.

  Se till att batterihållaren hamnar på utsidan benet och var noga så att du inte klipper i värmeslingan!

  Att springa när det är kallt innebär alltid risker, och det är ditt eget ansvar. Känn efter hela tiden när du springer att du har känsel och rörlighet i tårna; trots att skorna är uppvärmda finns alltid risken att du kan förfrysa dig, i synnerhet om du har dålig cirkulation eller blir fuktig om fötterna!

  Vibram FiveFingers Flow Trek in vinter. - Vibram FiveFingers Flow Trek under vintern.

  Batterierna är ett problem, de är tunga och hasar förr eller senare ner. Bäst vore om man kunde fästa batterierna i ett bälte eller liknande. Jag brukar låsa fast dem i benen på underbyxorna (byxorna över batterierna, med gaffatejp runt benet utanpå byxorna under själva batteripacket), det fungerar, men man får stå ut med att det drar hela tiden på ett irriterande sätt i byxorna.

  På bilderna ovan använde jag mina sommarskor, KSO-modellen, senare investerade jag i ett par Flow Trek. De är gjorda i neopren och har grövre sulor, vilket passar betydligt bättre under vintern. Med värmestrumporna har jag sprungit drygt 1,5 mil med dessa i -14 grader utan större problem.

  Som bonus lämnar du efter dig fotspår med en hög potential att skrämma små barn och känsliga personer.

 • Mer om löpning: Musik att springa till.

 • 2010-11-30
  What the North Took - Vad Norden Tog
  The painting What the North Took.
  Målningen Vad Norden Tog.

  I saw and painted this image about a month ago, I interpret it as some kind of measurement; my subconscious shows what's left of myself, before this new life that is about to begin. If so, these four figures should represent different sides of me. Sadly the merry one also seems to be the most afflicted one...

  Såg och målade den här bilden för någon månad sedan, jag tolkar den som en slags mätare; mitt undermedvetna visar vad som är kvar av mig själv, inför detta nya liv som strax ska börja. De fyra figurerna ska då vara olika sidor av mig själv. Tyvärr verkar den gladaste också mest ansatt...  2010-11-25

  Last winter I put on a lot of weight, at times my weight was in excess of 140 kilos (308 lbs). The short story why that happened is that I had issues with my blood sugar levels due to gluten sensitivity - I had to eat constantly in order to keep my body temperature. Since I at the same time exercised hard and regularly - I ran about 50 - 70 kilometres each week - the weight gain didn't affect my appearance too much; the fat laid itself evenly all over my body in a seal-like fashion.
  But I made up my mind and stopped being careless with gluten and decided to eat only what made me feel good and stuff I truly enjoyed; I created my own diet which made me lose more than 60 kilos (132 lbs) in less than 6 months. This without sacrificing any culinary delights, without having to suffer from constant hunger, without need of expensive weight loss pills or diets, almost without the typical "acetone breath" and completely without the feeling of inertia you might experience when you start with the Atkins method or similar low carb diets. On the contrary I almost immediately started to feel more healthier and invigorated, and as a bonus my food expenses also sank significantly. If I were to describe the feeling of losing almost a third in weight combined with the strength I've gained from running and such... Well, moving around these days is like bouncing around in the low gravity on the Moon.

  The reason why I write this article is that several of my friends have of course noticed my speedy weight loss and have been curios about how I accomplished it. This is not about a temporary diet but rather about changing the attitude towards food and eating, I recommend that you who feel inclined to follow my advices below do not do this alone, but rather try to get your whole family engaged (a shared meal is often more enjoyable); because even if there's no need to lose weight this way of eating will make most people healthier.

  The method is extremely simple: Only eat what makes you feel good, in a way you feel good - both physically and mentally. You need a little discipline to follow a few simple rules. The most important rule is that you should never feel really hungry and you should never feel full. You eat as much as you need and stop when you've had enough, and the scales for your rations is actually something you always carry with you: You got two hands, you should eat two meals a day - each meal should have the same volume as a persons cupped hands - that is what you put on the table infront of each person and that is what each person eat, no more and no less:

  Förra vintern gick jag upp till en vikt på över 140 kg. Orsaken var kortfattat att jag inte tål gluten och fick problem med blodsockret och fick äta hela tiden för att överhuvudtaget hålla kroppstemperaturen. Eftersom jag motionerade hårt och regelbundet - jag sprang ungefär 5-7 mil i veckan - märktes inte viktökningen så mycket på mitt utseende; fettet lade sig jämt över hela kroppen som på en säl ungefär.
  Men jag skärpte mig och slutade slarva med gluten och beslutade mig för att bara äta sådant jag mår bra av och tycker är gott; jag skapade helt enkelt en egen diet - med följden att jag gick ner över 60 kg på mindre än ett halvår. Detta utan att försumma några kulinariska upplevelser, utan att gå hungrig, utan dyra piller eller dieter, nästan helt utan den typiska "acetonandedräkten" och helt utan tröttheten man får när man går ner fort i vikt med den s.k. Atkins-metoden eller liknande låg-kolhydratmetoder. Tvärtom började jag genast bli piggare och må mycket bättre, dessutom minskade mina utgifter för mat väsentligt. Om jag ska beskriva känslan av att ha gått ner en tredjedel i vikt kombinerat med min kondition så... Ja, det är ungefär som att studsa omkring i den låga gravitationen på Månen.

  Orsaken att jag skriver detta är för att jag har flera vänner som givetvis noterat mitt hastiga avmagrande och efterfrågat hur jag burit mig åt. Det handlar inte om en tillfällig diet utan om att ändra sitt förhållningssätt till mat och ätande, jag rekommenderar att du som känner dig manad att följa mina nedanstående råd inte gör det ensam, utan försök få med dig hela din familj (en delad måltid är ofta mer njutbar); därför att de flesta kommer att må bättre av den här kosten även om de inte är överviktiga.

  Metoden är hur enkel som helst: Ät bara det du mår bra av, och på ett sätt du mår bra av - psykiskt och fysiskt. Det krävs en del diciplin för att följa några enkla regler. Den viktigaste regeln är att man ska aldrig vara riktigt hungrig eller riktigt mätt. Du äter så mycket du behöver och slutar när du stoppat i dig tillräckligt, och måtten för hur mycket du ska äta har du faktiskt alltid med dig: Du har två händer, du ska äta två huvudmål om dagen - varje mål ska ha samma volym som en persons kupade händer - det är den mängd du serverar och det är den mängd varje person ska äta, varken mer eller mindre:

  Dina kupade händer är ett mått på en måltid. Your cupped hands are a measurement of how much one meal should be.

  We'll start with the lunch meal, if you got a hard job or get up early you can start with a breakfast similar to the evening snack I describe further down, but otherwise this will be enough as a combined breakfast/lunch. It's important that this meal is some kind of soup. Soup will keep you going for a longer time before getting hungry since the body digest soup slower and more effective than the same amount of "dry" food with the same amount of calories*.

  *Calorie is a measurement of energy, one kcal is simply told the energy it takes to heat 1 litre of water one degree celsius, which means that the energy in a large pizza is enough to make a large bucket of water boil.
  Thus, in order to keep warm the body "burns more calories" in cool temperatures, but it also resets itself in order to store energy more efficiently, in the form of fat.

  This is not a carbohydrate free diet, but you should only eat carbohydrates just before your body needs them, as before a long active day. Each day you need as much carbohydrate rich food as fits in your cupped hand.
  You can vary this soup in any way you want, here I use rice but you can use potatoes, pasta, lentils etc.

  Vi börjar med lunchmåltiden, om du har ett ansträngade jobb eller stiger upp tidigt kan du börja med en frukost snarlik kvällsfikat jag beskriver längre ner, men annars räcker detta till kombinerad frukost/lunch. Det är viktigt att den här första måltiden alltid är någon form av soppa. Du är mätt längre av soppa då soppa förbränns långsammare och effektivare av kroppen än samma mängd mat med samma kalorimängd* tillagad på ett "torrt" vis.

  *Kalorier är ett mått på energi, en kcal är förenklat uttryckt den energi som krävs för att höja temperaturen på 1 liter vatten en grad. Vilket betyder att energin i en stor pizza är nog för att koka upp en stor hink vatten.
  Således för att hålla sig varm "förbränner kroppen mer kalorier" om man vistas svalt, men den ställer också om sig och lagrar energi effektivare i form av fett.

  Detta är inte en kolhydratfri diet, men du ska bara äta kolhydrater innan din kropp behöver dem, som inför en lång aktiv dag. För en dag behöver du den mängd kolhydratrik mat du rymmer i din hand.
  Du kan variera den här soppan hur du vill, här använder jag ris men du kan använda potatis, pasta, linser etc.

  Kolhydrater - Carbohydrates

  Simply explained carbohydrates are concentrated sugar. The carbohydrate molecules are broken down into simple sugars which are the body's primary fuel. Rice, pasta and potato products consist almost completely of carbohydrates, in other words pure energy. You do need this energy - but only a handful a day. This means that you ought to stay away from eating bread - if you must eat a slice of bread with your soup then cut down the carbohydrates in the soup with half, but if you really want to loose weight then exclude bread altogether.

  I'm as mentioned earlier sensitive to gluten, gluten is present in different types of cereals. If you have any of the symptoms heartburn, constant stomach problems, a strange pressure over your liver (below the ribs on the right side) and dizziness from low blood sugar levels - then try to exclude foods containing flour; use rice or potato instead.

  Kolhydrater är enkelt beskrivet koncentrerat socker. Kolhydratmolekylerna bryts ner i tarmarna till enkla sockerarter som är kroppens främsta bränsle. Ris, pasta och potatisprodukter består i stort sett enbart av kolhydrater, d.v.s. ren energi. Du behöver den här energin - men bara en handfull om dagen. Detta innebär att du inte bör äta något bröd - om du måste ha en brödskiva till soppan så halvera kolhydraterna i soppan, men vill du verkligen gå ner i vikt så uteslut bröd helt och hållet.

  Jag tål som sagt inte gluten, det finns i vete och olika sädeslag. Har du något av symptomen halsbränna, ständiga magproblem, ett märkligt tryck över levern (nedanför revbenen på höger sida) och yrsel av lågt blodsocker så pröva att utesluta all mjölmat; använd ris eller potatis i stället.

  Kolhydrat blir socker. Carbohydrate turns into sugar.
  En skål i handfulls-storlek. A handful-sized bowl.

  Try to find bowls and pans that corresponds to your "cupped hand scales", this IKEA-bowl is sized perfectly for me.

  Wash the rice and boil it in as much water as your bowl holds. If you do this in the morning or so, put on the rice before doing your bathroom routine, then you won't lose any time. You will be surprised of how fast actually cooking food can be. These dishes I describe actually won't take more time to prepare than it takes to heat a bag of prefab food.

  Kastrull - Pot

  Försök att hitta fat och tallrikar som motsvarar dina kroppsmått, den här IKEA-skålen är perfekt i storlek för mig.

  Skölj riset och koka det i den mängd vatten som ryms i din skål. Gör du detta på morgonen eller så, så sätt på riset innan du gör dina toalettbestyr så förlorar du ingen tid. Du kommer att bli förvånad hur fort det kan gå att laga mat. De här rätterna jag visar tar faktiskt inte mycket längre tid att röra ihop än att värma en påse färdigmat.

  Fond - Founde

  Mix down half a stock (bouillon) cube or concentrated broth. All the salt you need for the soup is in that broth. Be somewhat careful with salt (but not exaggeratedly, if you work out hard you will need some salt), it binds water in the body.
  Ketchup heightens the flavour with a little sweetness, and also contains very much tomato. Tomatoes is one of the few vegetables that becomes more healthier when cooked; heating them releases beneficial antioxidants (lycopene).

  Tomatketchup - Tomato ketchup

  Blanda ner en halv buljongtärning eller en halv bytta sådan här "Fond du Chef" från Knorr. Allt salt du behöver till soppan finns i den buljongen. Var lite försiktig med salt (men inte överdrivet, om du motionerar hårt behöver du en del salt), det binder vatten i kroppen.
  Ketchup förhöjer smaken med lite sötma och innehåller dessutom väldigt mycket tomater. Tomater är en av de få grönsaker som blir nyttigare om man hettar upp dem, då frigörs nyttiga antioxidanter (lykopen).

  Paprika - Pepper

  Add some julienned vegetables of choice. Frozen vegetable mixes works fine. If you find vegetables difficult due to their perishability then cabbage is a good alternative, if you keep it in the refrigerator you can carve from it at least a week without it getting bad. Raw cabbage contains glucosinolates which works preventive against cancer.

  Vitkål - Cabbage

  Strimla ner valfria grönsaker. Frysta grönsaksblandningar går också bra. Om du tycker det är besvärligt med grönsaker för att de har begränsad hållbarhet är vitkål ett bra alternativ, om du förvarar det i kylskåpet kan du karva av ett vitkålshuvud i minst en vecka utan att det blir ofräscht. Rå vitkål innehåller glucosinolater som fungerar förebyggande mot cancer.

  Smältost - Processed cheese

  A slice of processed cheese thickens the soup and heightens the taste significantly.
  Add chilli pepper, preferably flakes. Chilli is said to boost metabolism.

  Chili

  En skiva smältost (här Bluedino från Lidl) reder soppan och förhöjer smaken avsevärt.
  Chilipeppar, gärna hela flingor. Chili påstås öka förbränningen.

  Soltorkade tomater - Sun dried tomatoes

  You can vary your soup in a myriad of ways, by adding for instance sun-dried tomatoes, mackerel, sliced ham, mushrooms, clams, beans, shrimps... Just make sure you don't add more carbohydrates or make more soup than fits your bowl.

  Makrill - Mackerel

  Du kan variera din soppa på oändligt många sätt. Olika alternativ som ger helt olika soppor är t.ex. soltorkade tomater, makrill, strimlad skinka, svamp, musslor, bönor, räkor... Se bara till att inte blanda i mer kolhydrater eller göra mer soppa än som ryms i din skål.

  Sopplunch - Soup

  Serve the soup with a glass of juice or some vitamin-fortified fruit drink. If you prefer such then make sure to chose one that if it's sweetened is so with ordinary sugar or fructose and not with artificial sweeteners. ACE from Lidl is one good such product.
  This meal works as a energy multistage rocket; the sugars will wake you up, the carbohydrates gives you long-term energy and the fat from the cheese and other ingredients kicks in last.

  Servera soppan med ett glas juice eller någon vitaminiserad fruktdryck. Om du föredrar en sådan så välj en sort som innehåller vanligt socker eller fruktos och inga artificiella sötningsmedel. Lidls ACE är en bra sådan produkt.
  Den här måltiden fungerar som en flerstegsraket energimässigt; du vaknar snabbt till av sockret i juicen, får mer långsiktig energi av kolhydraterna i soppan medan fettet från osten och övriga ingredienser sätter in sist.

  Äpple som mellanmål. - Apple as a snack.

  If you get hungry between meals then eat an apple. If that's not enough then wait a while and feel if you need another one. See to that you always have good apples available. Apples replace candy, sandwiches and such. Learn to enjoy the taste of fruits, try different sorts of apples. You can of course vary between different kinds of fruits; pears, a slice of watermelon, a few grapes. Avoid bananas though; they are very high in energy. If you want something salty then eat a slice of ham or one or two sun-dried tomatoes, for example.

  If you want coffee then that's no problem, if you really must have something sweet with your coffee then chose something which is the size of your thumb, preferably a piece of marzipan or chocolate (dark or light doesn't really matter) - but do not make this a daily habit. Preferably you should totally avoid sweets.

  You have to exercise one hour each day. The best time is before dinner, if you start feeling hungry or low in energy then drink a glass of juice or similar, the day you can run more than 10 kilometres you can treat yourself with a taurine enriched energy drink (Red Bull or similar) before working out. It's an absolute necessity that you do not drink diet/light products with artificial sweeteners before physical exertion. The body gets tricked that it will receive energy from sugar, but no energy comes, and the worst case scenario is that you collapse from low blood sugar levels.
  You can run, swim, dance, ride a bicycle, do nordic walking, go skiing, shovel snow, play ball etc, the only demand is that you go on at full capacity for one hour. During this hour you should try to exert yourself to your maximum level as many times as you can handle. If you find it tedious and boring then move to music, or fill your MP3 player with audio books and interesting lectures. Treat your exercise hour as meditation; a moment for yourself where you can get new ideas, energy and inspiration - and that you will get.
  Besides aerobic exercises you should also do some strength training from time to time, but do not let that take time from this exercise hour.

  När du börjar bli hungrig eller sötsugen mellan måltiderna så ät ett äpple. Räcker inte ett så vänta en stund och känn efter om du behöver ett till. Se till att alltid ha goda äpplen till hands. Äpplen ersätter godis, mackor och sådant. Lär dig att njuta av smaken av frukter, pröva olika sorters äpplen. Du kan såklart variera med andra frukter; päron, en skiva vattenmelon, några vindruvor. Undvik dock bananer; de är mycket energirika. Är du saltsugen så ät t.ex. en skinkskiva eller ett par soltorkade tomater.

  Vill du ha en kopp kaffe så är det inga problem, måste du promt ha någon godbit till kaffet så välj något som är stort som din tumme, gärna en bit marsipan eller choklad (ljus eller mörk spelar ingen roll) - men gör det inte till en daglig vana. Helst undviker du sådant helt och hållet.

  Du måste motionera en timme om dagen. Den bästa tiden är innan middagen, börjar du känna dig hungrig eller låg på energi så drick ett glas juice eller liknande, den dag du kan springa minst en mil kan du unna dig en taurinberikad energidryck (typ Red Bull) innan träning. Det är absolut nödvändigt att du inte dricker light-produkter med artificiella sötningsmedel innan fysisk ansträngning. Kroppen inbillar sig att den får ett sockertillskott men det kommer inget, och du kan kollapsa av lågt blodsocker.
  Du kan springa, simma, dansa, cyckla, gå med stavar, hoppa hopprep, åka skidor, skyffla snö, spela boll etc, bara du svettas och flåsar på för fullt i en timme. Under den här timmen bör du försöka anstränga dig upp till din maxnivå så många gånger du klarar av. Tycker du det är trist och enformigt så lyssna på musik du kan röra dig i takt till, eller ladda din MP3-spelare med ljudböcker och intressanta föredrag. Se din motionstimme som meditation; en stund du har för dig själv där du kan få idéer, energi och inspiration - för det kommer du att få.
  Förutom träning där du tränar konditionen bör du också styrketräna emellanåt, men låt inte det gå ut över den här träningstimmen.

  Handflata - Palm

  The next scale to use is your palm; it shows how much protein rich food your "dinner bowl" should contain. Meat, bacon, sausages, fish, shellfish, chicken or some vegetarian substitute. Do not eat the same type of protein rich food more than twice a week. Avoid breaded food and flour based sauces.
  The rest of the portion will be mostly vegetable based, perhaps a few nuts, some parmesan cheese, a few olives, some sauce etc. No carbohydrate rich ingredients though; no potatoes, no bread, no pasta. Now it's evening and you have no need for energy from carbohydrates.

  As an example I will cook something somewhat odd, but extraordinary delicicious: Chicken liver. Besides being very cheap, liver is also very nutritious, it contains lots of iron and taurine. Taurine is important for healing and for the building up of nerves, muscles, intestines etc, and I suspect that one the reasons behind the increase in brain related dysfunctions such as ADHD and DAMP might have something to do with that we eat differently today compared to what people ate before, when taurine rich foods such as offal and shellfish were everyday food.

  I defrost and fry the chicken liver (aprox. 250 g [8.81 oz]) in some peanut oil (or canola oil, I avoid using olive oil when frying since dishes such as this one tends to become sticky if doing so). I add some salt and coarsely ground black pepper. Eventual chewy parts are easily removed when the liver is well done.

  Nästa kroppsmått att göra till en vana är din handflata; den visar hur mycket proteinrik mat din "middagsskål" ska bestå av. Kött, bacon, korv, fisk, skaldjur, kyckling eller något vegetariskt substitut. Ät inte samma proteinrika mat mer än två gånger samma vecka. Undvik panerad mat och mat med mjölbaserade såser.
  Resten av portionen ska bestå av mestadels grönsaker, kanske lite nötter, lite parmesanost, några oliver, någon sås etc. Dock inga kolhydratrika födoämnen; ingen potatis, inget bröd, ingen pasta. Nu är det kväll och du behöver inte mer energi från kolhydrater.

  Som exempel ska jag laga till något lite udda, men fantastiskt gott: Kycklinglever. Förutom att det har lägre kilopris än falukorv är lever extremt nyttigt, innehåller massor av järn och taurin. Taurin är viktigt för läkning och uppbyggnad av nervsystemet, muskler, inälvor m.m, och jag misstänker att dagens ökning av hjärnrelaterade störningar som t.ex. DAMP och ADHD kan ha att göra med att vi inte får i oss lika mycket taurin som förr, då taurinrik föda såsom inälvsmat och skaldjur var vardagsmat.

  Jag tinar och steker upp kycklinglevern (ungefär 250 g) i lite jordnötsolja (eller rapsolja, jag undviker att steka i olivolja då rätter som denna lätt kan bli lite kladdiga av sådan), saltar en aning och pepprar med grovmalen svartpeppar. Eventuella segheter dras lättast bort när levern är genomstekt.

  Stekpanna med glaslock. - Frying pan with glass lid.

  I add some broccoli and sliced paprika - this is also something you can vary infinitely, you can use cauliflower, kale, mushrooms, Brussels sprouts, fennel etc. The vegetables are heated until they become soft - a few minutes under lid on a moderate temperature. Frozen vegetables work just fine, fresh ones do taste better and are somewhat more nourishing, but the differences are rather marginal. You can fake the taste of fresh vegetables by adding a little sugar (such a small dose has negligible impact on the total calorie count but has a significant effect as a spice). a pinch of cinnamon also works as a taste enhancer in dishes such as this.

  When the vegetables have soften some - but are still springy - I add two slices of processed cheese (of the same kind I used earlier for the soup) and the rest of the concentrated broth that was left from that earlier soup.

  Another tip to make cooking less laborious is to wash up each item right after you've used it. Now when you're finished with the lid, clean it while it's still warm and put it right away instead of leaving it in the sink.

  Fond och ost. - Broth and cheese.

  Jag tillsätter lite broccoli och skivad paprika - detta kan du också variera i oändlighet, du kan använda blomkål, grönkål, svamp, brysselkål, fänkål m.m. Grönsakerna värms mjuka några minuter under lock och på inte alltför hög värme. Det går utmärkt att använda frysta grönsaker, färska smakar bättre och är kanske lite nyttigare men det är ganska marginellt. Du kan fuska fram smaken av färska grönsaker genom att tillsätta en gnutta socker (den lilla mängden är försumlig rent energimässigt men ger en märkbar effekt som krydda). En nypa kanel är också ett knep för att expandera smaken på sådana här anrättningar.

  När grönsakerna mjuknat till lite - men fortfarande är spänstiga - tillsätter jag två skivor smältost (av samma typ jag tidigare använde i soppan) och buljongen som blev över från nämnda soppa.

  Ett till tips för att göra matlagningen mindre arbetsam är att diska det du använder eftersom; nu när du är klar med t.ex. glaslocket så lägg ingenting i diskhon utan diska det genast medan det är varmt och lätt att rengöra och ställ sedan undan det.

  Kycklinglevergryta - Chicken liver pan.

  I add some milk to make it a bit more saucy. I use lactose-free milk since it works better for me. If your stomach is often swollen and you experience uncalled for feelings of fullness, then try using lactose-free milk instead of regular, it's simple with this diet since it contains very few dairy products.

  För att såsa till det tillsätter jag lite mjölk. Jag använder laktosfri mjölk då jag mår bättre av sådan. Lider du ofta av svullen mage och opåkallade mättnadskänslor kan du pröva att byta till laktosfri mjölk, det är enkelt med den här dieten då den innehåller mycket få mjölkprodukter.

  Kalciumtillskott - Calcium dietary supplement

  For your dinner meal you should drink two calcium effervescent tablets dissolved in 4-5 dl (1.5 - 2 cups) of water. A tube like this containing 20 tablets costs about 1 euro, besides calcium they also contain vitamin D, which is good, particularly in winter.
  The reason why you should drink this - or some similar calcium drink - with your meal is that calcium binds superfluous fat and transports it out of your body, adding it as a fluid makes it mix better with what you eat, thus making the process more effective.

  Som måltidsdryck till middagen ska du dricka två brustabletter med kalcium utspädda i 4-5 dl vatten. En sådan här tub med 20 tabletter kostar ungefär 10 kronor på Lidl, de innehåller dessutom D-vitamin vilket är bra, i synnerhet under vintern.
  Anledningen till att du ska dricka denna, eller en liknande kalciumdryck till middagen är att kalcium binder överflödigt fett och tar med sig det ut ur kroppen, att det tillförs i vätskeform gör att det blandar sig med det du äter och därmed fungerar effektivare.

  Kycklinglever till middag. - Chicken liver dinner.

  The chicken liver pot is served with lingonberry jam (I've of course picked the berries myself). Always make sure you serve your dinner meal with a handfull of fresh vegetables and/or berries. Here I've used parsely, which is as the cabbage a "lazy mans vegetable" since you can put a bundle in a vase in a sunny window and take a sprig now and then. It will stay fresh for days that way. Sure, you can put on some salad dressing; lemon juice, vinegar, sour cream or similar, but try to discover and enjoy the vegetables' own flavors and aromas instead.

  How you eat is also important. Make sure you enjoy the food, only cook food you like (but at the same time try to learn to like as many different flavors as possible). Serve your meal in an aesthetically satisfactory manner, even if you eat alone.
  Eat slow and chew carefully; if you devour the food so that you rattle the cutlery against your teeth and pant through the nose when you eat - then you must change your behaviour - both for your own and those around you's sake.

  Do take a short nap after dinner.

  Levergrytan serveras med lingonsylt (givetvis har jag plockat bären själv). Se till att alltid ha en näve råa grönsaker och/eller bär till ditt middagsmål. Här har jag bladpersilja, det är liksom vitkålen en "latmansgrönsak" då du kan sätta ett knippe i en vas i ett soligt fönster och ta en kvist då och då; den håller sig färsk i flera dagar på så sätt. Visst kan du ha lite dressing; citronsaft, lite majonäs, vinäger, gräddfil eller dylikt till, men försök lära dig att njuta av grönsakernas egna smaker och aromer i stället.

  Hur du äter är också viktigt. Se till att njuta av maten, laga bara mat du tycker är god (men försök att lära dig gilla så många olika smaker som möjligt). Servera snyggt, även om du äter ensam.
  Ät sakta och tugga ordentligt; slänger du i dig maten så att du flåsar genom näsan och slår besticken i tänderna måste du ändra ditt beteende - både för din och andras skull.

  Ta gärna en kort tupplur efter maten.

  Kvällsfika - Night snack

  The evening snack - the reward for a productive day (voff!) - consists of a handful of goodies. Forget sweets and potato chips, from now on it's this - things that really taste good - that is candy: Nuts, berries, dried meat, olives, cheese, marinated vegetables, ham, salami-like sausages etc. One handful as mentioned, this served with a beer, a glass of wine, water, juice or a cup of tea. Pistachios are good since they demand some work and time.

  As I mentioned earlier you will save quite a lot of money by following this diet, not only by getting healthier and thus in less need of medical and therapeutic care; The total cost of the meals I've cooked in this article is far less than five euros ($7). I've bought all ingredients in budget supermarkets. It's not only daft to pay extra for fancy TV-commercials and frippery, it's also easier to stick to the healthy stuff when the supply is limited and there are less distractions.

  I charge nothing for my advices, but if they've helped you and you feel an urge to reward me, then do so below:

  Kvällsfikat - belöningen för en produktiv dag (voff!) - består av en handfull godsaker. Glöm karameller och chips, från och med nu är det här - det som verkligen är gott - som är godis: Nötter, bär, torkat kött, oliver, ostar, marinerade grönsaker, skinka, korv med hög kötthalt etc. En handfull som sagt, till detta en öl, ett glas vin, vatten, juice eller en kopp te. På bilden är det Twinner påläggskorv, Bluedino mögelost, några physalisbär och pistagenötter. Pistagenötter är bra då de kräver lite pyssel och tid.

  Som jag nämnde tidigare kommer du att tjäna en hel del pengar på den här dieten. Den sammanlagda kostnaden för all mat jag lagat i den här artikeln är mindre än femtio kronor. Alla produkter är inköpta på Willys och Lidl. Det är bara dumt att betala extra för påkostad TV-reklam och lull-lull, dessutom blir det enklare att hålla sig till nyttigheter om inte utbudet är alltför stort och distraherande.

  Jag tar inte betalt för det här, men om mina råd hjälpt dig och du känner ett behov att återgälda mig för det, använd knappen nedan:
   

  Senare skriverier.
  Senare dagar/
  Recent days...
  Tidigare inskrifter.
  Tidigare dagar/
  Past days...
  Contact
  Up