Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.


2009-10-02
The Bure Man - a new sensational archaeological find in Sweden. Buremänniskan - nytt sensationellt fornfynd i Sundsvall.


2009-09-30

It's currently Art Week (28/9 - 4/10) here in Sundsvall. I was invited by Moyo and Intersport in whose shopfronts my art thus currently can be seen.

I didn't make the centerpiece in Mojo's show window - their TV-headed mannequin - but it's pretty cool anyway.

Det är Konstens vecka (28/9 - 4/10) och konstnärer visar upp sina verk i skyltfönster på stan. Jag blev inbjuden av Intersport på Storgatan och Moyo vid torget i vilkas skyltfönster följdaktligen min konst nu kan ses. Grejerna är givetvis till salu (och skulle göra sig väldigt bra på en vägg nära dig!).

Det är inte jag som gjort Mojos TV-hövdade skyltdocka, men den är rätt cool ändå.

Tidningsartikel här.2009-08-20

During the years a lot of sketches have been left behind, images I've thought to be too simplistic for me to invest time and effort into painting. These images have though been an itch in my mind; they've nagged on me to paint them. So, now during this late summer I went through my sketch pads, some of them several years old, and painted these pictures. And I soon found out that their "simplicity" in many cases were a figment of my imagination.

It took about a month and the result is 21 new paintings. During the same month I've also almost ruptured both of my achilles tendons (imagine a elevator wire just before it snaps in a stereotypical thriller), had my appendix removed and made a new speed record on my forest running track. In that order.

Oh? You want to see the scars.

Med åren har det blivit över en del skisser, bilder jag tyckt varit för "enkla" för att på ett eller annat sätt lägga ner tid på att måla. Dessa bilder har dock legat och kliat i medvetandet; tjatat på att få komma fram. Så, nu i sensommaren tog jag mig för och gick igenom mina skissblock, en del flera år gamla, och målade dessa bilder. Och jag fann att "enkelheten" i många fall var min inbillning.

Drygt en månad tog det och 21 målningar blev det. Under samma månad har jag också i stort sett haft av båda mina hälsenor (föreställ er en hissvajer just innan den går av i en stereotyp thriller), opererat bort blindtarmen och slagit nytt hastighetsrekord springandes runt min terrängbana. I nämnd ordning.

Jaså? Ni vill se ärren.

A Beast on its Way
A Beast on its WayNatural Extension
Natural ExtensionMeanwhile
MeanwhileEntrepreneur
EntrepreneurIt's a Wall
It's a WallTwin Flight
Twin FlightVagabond
Vagabond  A Beast Gets Accompanied by a Man Who's Lost His Face
A Beast Gets Accompanied by a Man Who's Lost His FaceVenustooth
VenustoothMercury People
Mercury PeopleCloud Control
Cloud ControlValhalla full of Clowns
Valhalla full of ClownsMigration
MigrationTranscommunication
Transcommunication  Swedes
SwedesFor Those Who Know What a Dragon Looks Like
For Those Who Know What a Dragon Looks LikeA Nearsighted Dog
A Nearsighted DogA Child is Brougth to the Wall of Complaint
A Child is Brougth to the Wall of ComplaintUphill in Deep Snow
Uphill in Deep SnowDesigns of the Perverse
Designs of the PerverseParadise Falls
Paradise Falls2009-08-08
Johan Grundström (representerar här ICA) och jag.

The dragon I made for ICA, Icarus, won second price in this years Dragon Parade.

Last year I won with the flying dragon Machfly and a few years before The Draconaut came 2nd. And those are all the city dragons I've made.

Stadsdraken jag gjorde åt ICA, Icarus, vann andra pris i årets Drakparad.

Förra året vann jag första pris med den flygande draken Machfly och några år innan dess vann Drakonauten andra pris. Och de är de stadsdrakar jag gjort.2009-07-30

So, here's my summer:

Så, här har ni min sommar:

One blueberry, one point.

Ett blåbär, ett poäng.

A swan, just a snack for my mother's shishi Bitzy. Don't let the dog's size fool you, when it opens its mouth the rows of teeth meets up in the neck in some weird manner, making its bite huge; hence her name.

En svan, en munsbit för morsans shishi Bitzy. Låt er ej luras av hundens storlek, när den gapar möts liksom tandraderna i nacken på något osannolikt sätt, vilket gör dess bett enormt; därav hennes namn.

I have a talent for sneaking up on animals, as you perhaps have seen earlier here and here. The zooming function on the camera I used here is rather rudimentary so this picture of an ordinary Swedish lizard is taken from about 30 centimetres away.

Jag är bra på att smyga på djur, som ni kanske sett tidigare här och här. Zoomfunktionen på kameran jag använde här är högst rudimentär så den här bilden på en ordinär svensk ödla är tagen på ett avstånd av ungefär 30 centimeter.

There's this beach just around the corner where ships from the whole world came and loaded cargo and at the same time dumped their ballast; stones from all over the world, most likely ordinary where they came from but exotic when mixed.

Det finns den här stranden runt hörnet där skepp från hela världen kom och lastade på gods och samtidigt dumpade sin barlast; sten från just hela världen, säkert ordinära där men exotiska när de blandas.

2009-06-09
The Think Tank sculpture.
Skulpturen Think tank.


2009-06-09
P4 Morgon; Özgür Karlidag, Håkan Norberg och Magnus Leijon.

I was guest in a local radio show this morning, we were discussion street art, partly because of my monkeys. You can listen (in Swedish) to the broadcast here (starting at approx. 12:12).

Jag var morgongäst i P4 Västernorrland i morse, vi snackade om street art - gatukonst - delvis med anledning av mina apor. Ni kan lyssna på inslaget här (det börjar ungefär 12:12 in).
 

Senare skriverier.
Senare dagar/
Recent days...
Tidigare inskrifter.
Tidigare dagar/
Past days...
Contact
Up