Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.


2009-06-07

If one disregard the days it took to mold the parts then it took me four days to assemble and paint the sculpture above. Four days for such an insignificant gadget, barely 8" in length. The price for the sculpture is $377. Perhaps you think it's expensive, almost $400 for something you could just as easily buy made in China for a few bucks, but if you reason that way you do so just because you can't think.

First thing first, $377 for four days work is a low salary for a craftsman these days. But therein lies not the cost; because my time is yours for free, I give you those four days, here you are! What you pay for is my achievements as an artist - when you give me $377 in exchange for that croc or twenty grand for that painting you support e.g. stunts like this one and show that you appreciate that I made the effort to place my work in such a position that the world might see it if it wished to and that I do not stuff all my ideas into the drawer for no one but those closest to me (those who live in my drawer) to see (something which is very tempting sometimes).

It's also rare that I sell a piece without some dickering and bargaining - and that's OK, I am myself that dude who when visiting a store demand that at least half the price is drawn from the sausage if its expiration date is near; to bicker about prices is a pleasure, somewhat like dancing, and I won't deny you that - but! If you do dicker about the price you should be aware that you do not pay for stunts like this one - you pay for maintaining status quo. You let me pay my bills and survive the day - and that I'm grateful for - but you do not contribute for me to write my name across the Moon - which I could do tomorrow* if you just bring me enough dough.

Capiche?

Accomplishing such a task tomorrow might sound completely impossible due to the slacker mentality most of you suffer from, but given enough funds I could for instance rather quickly put together a very powerful laser that... ...blah, just bear in mind whose blog you are currently reading.

Om man räknar bort dagarna det tog att gjuta delarna tog det mig fyra arbetsdagar att sätta ihop och måla skulpturen ovan. Fyra dagar för en liten grej, ynka 20 centimeter på längden. Utpriset är 3 000:-. Kanske tycker ni det är dyrt, 3 papp för en liten grej man lika gärna kunde köpa från Kina för några kronor, men om ni resonerar på det viset är det bara för att ni inte kan tänka.

Först och främst, 3 000:- för tre dagars arbete är en låg lön för en hantverkare idag. Men däri ligger inte kostnaden; för min tid får ni gratis, jag ger er de där fyra dagarna, varsågoda! Det ni betalar för är min gärning som konstnär - när ni ger mig tre tusen för den där krokodilen eller tjugo tusen för den där tavlan stöder ni t.ex. sån't här och visar på bästa sätt att ni uppskattar att jag visar upp mina alster för världen om den behagar titta och inte bara stoppar alla mina idéer i byrålådan för ingen utom mina närmaste (de som bor i min byrålåda) att se (vilket är väldigt frestande ibland).

Vidare är det sällan jag säljer ett verk utan att det ska prutas och förhandlas hit och dit - och det är OK, jag är själv en sådan som kräver att minst halva priset dras av falukorven på ICA om dess datum är kort, att tjafsa om priser är ett nöje, likt att dansa, och jag förnekar er det inte - men! Om ni prutar ska ni veta att ni betalar inte för sån't här, ni betalar bara för att upprätthålla status quo. Ni låter mig betala mina räkningar och överleva dagen - och det är jag tacksam för - men ni bidrar inte till att jag skriver mitt namn tvärs över månen - vilket jag kan göra i morgon om ni bara släpper till nog med deg.

Capiche?2009-06-03

Last saturday the grand opening for the new gallery in Sundsvall (this excuse for a town) was held: Galleri Granen.

I lördags var det invigning av Galleri Granen i Sundsvall.

Ursäkta alla berörda att jag inte lagt ut bilderna tidigare; min kontorsstol har gått sönder. Ryggstödet har lossnat så den är numera mer som en pall.

Huvudnumren var Sara-Vide Ericson (i gula brallor) som visade målningar samt Lars Vilks (längst till vänster) som höll föredrag. Han har en del poänger. I ungefär 50% av försöken, och det räcker ganska långt.

Vill ni se bilden M Eilertsen tittar på i sin kamera där till höger så klicka här (det första fotot under "bildextra").

Richard Vännström, Christian Beijer, i bakgrunden Björn Gimstedt. Japp, det är min fleshbot som hänger däruppe.

Senare på kvällen blev det sedvanligt party och slagsmål, men slagsmålsbiten hade jag redan räknat ut i förväg och ville inte smutsa ner mig så jag stannade hemma och dog lite för mig själv i stället.

2009-05-18

Grand Guignol Monkeys.

Vill du se dessa som en kommentar till det här, så visst, OK.

Tunnel monkey.

Tunnelapa.


Water Monkeys. Kappa.

Sjöapor.

Baby Jesus Monkey Chowder.

Portal monkey.

Portapa.

Dark monkey in fir.

Mörkerapa i gran.

Evil LED Monkey.

Click here for previous monkeys.

LED-Mörkerapa.

Klicka här för tidigare apor.

Reaktioner från media:2009-05-10

New dragon keepers; Göran and Agneta Grundström. They own the supermarket outside of which the dragon which now has been named "Icarus" (my initial suggestion was to call it "Grrrundström", but, no) shall lie.

Nyblivna drakägare; Göran och Agneta Grundström. De äger ICA kvantum i Kvissleby där draken som nu fått namnet "Icarus" (mitt första förslag var att den skulle heta "Grrrundström", men...) ska ligga.

Before the dragon was transported to Kvissleby it participated with all the other dragons in the inauguration of the seventh Dragon Parade in city Sundsvall. Here Lisa Renander (one of the the founders of the Dragon Parade) interviews Christian Beijer (the artist who once upon a time shaped the city dragons' original form) about the fact that I've totally crashed his design.

One of the best things with these city dragons is that they are a nuisance to some misled culturati - The Guardians of Good Taste (pure good taste has probably never done anything good for humanity; more likely the opposite).
Hell of a pity that our city's symbol is a dragon and not a gnome.

Innan draken fraktades till Kvissleby var det invigning av alla drakarna i årets Drakparad i parken Vängåvan i Sundsvall. Här intervjuar Lisa Renander (en av Drakparadens grundare) Christian Beijer (konstnären som en gång i tiden designade stadsdrakarnas grundutförande) om vad han anser om att jag totalt kvaddat hans design.

En av de trevligaste egenskaperna hos de här stadsdrakarna är att de sticker i ögonen på en del missledda kulturkoftor - den goda smakens bevarare (renodlad god smak har ju egentligen aldrig gjort något gott för mänskligheten; snarare tvärtom).
Förjävla synd att Sundsvall nu har en drake och inte en tomte som stadssymbol bara.

2009-05-09

Adequate urban camouflage.

Adekvat stadskamouflage.

Givetvis har statens konstråd ingenting med någonting att göra - se det som ett internt skämt.

There's a message here.

Det finns ett budskap här.

Ska're va' bärs, ska're va' Kopparbärs - 10%!

Jocko the Monkey - controls the traffic flow through city Sundsvall.

Apan Jocko - sköter trafikflödet genom Sundsvall.

Gustav II Adolf, who liberated the town from the great monkey plague of the 16th century.

This monkey had a built in "easter egg"; if someone would get a hold of and pull its body it would easily come loose, leaving its gory head (with a rather realistic stump of spine hanging from it) in the statue's hand.

Gustav II Adolf, som befriade staden från 1600-talets stora ap-plåga. Digeraporna.

Den här apan hade ett inbyggt "påskägg"; skulle någon få tag i och dra i kroppen var den konstruerad så att den lätt lossnade, lämnandes huvudet kvar i statyns hand med lite tillhörande blodigheter, bl.a. en ganska realistisk ryggradsstump hängande från det.

Apeocalyptic.

Click here for newer monkeys.

Ap-okalyptiskt.

Klicka här för nyare apor.2009-05-08
2009-04-29

Me with a dragon head.
Jag med drakhuvud. (foto: Richard Vännström)

I'm going to make a City Dragon for ICA this year, and as usual one can't just paint a standard dragon, so bring forth the angle grinder...

Jag ska göra en stadsdrake åt ICA i år, som vanligt går det ju inte för sig att bara måla en standarddrake, så fram med vinkelslipen...

...draw a cutting chart...

...rita upp ett styckschema...

...and half an hour later one got a quite nice puzzle to figure out.

...och en halvtimma senare har man ett schysst pussel att pyssla med.

A couple of hours later Robert Aschberg and Gert Fylking drop by to check out what's up.

Ett par timmar senare kommer Robert Aschberg och Gert Fylking förbi och kollar läget.2009-04-15

I was just on TV, made a toplist for the show "Eftersnack" on SVT2. For those of you who do not understand Swedish or can't see the show, look here, a UFO!

Var just med i TV, gjorde en topplista till Eftersnack i SVT2. Programmet går i repris 22:30 och kan sedan ses på deras hemsida.
 

Senare skriverier.
Senare dagar/
Recent days...
Tidigare inskrifter.
Tidigare dagar/
Past days...
Contact
Up