Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.


2009-04-11
Press the Esc-button to stop the animation.
Update the page to start it again.
Hypnocroc!2009-04-10
The Appaloosa painting.
Målningen Appaloosa.

I haven't had a particularly clear view of my path from tabula rasa to finished painting, so when I made this my latest painting I took a photo of it after each pass and then I rendered those photos into an animation. The only step missing is the last, the varnishing of the painting and the embellishing of the frame. Click here or on the painting above to see the painting grow... or rather leap into being.

Jag har haft ganska dålig koll på hur vägen från tom pannå till färdig målning egentligen ser ut för mig, så när jag gjorde den här senaste målningen tog jag ett kort efter varje arbetspass och gjorde en animation av dessa bilder. Det enda steg som saknas är det sista, förnissningen av tavlan och förgyllningen av ramen. Klicka här eller på bilden ovan för att se tavlan växa... eller snarare hacka fram.

2009-04-08

Exhibition opening at Spaze last friday.

Vernissage på Spaze i fredags.

Frontpage news in one of the papers and a full page review in the other.

Helsida i ST och förstasidestoff i Dagbladet (japp - min konst är knark).2009-03-26
The painting Fairy Riders.
Målningen Älvryttare.
2009-02-21
The Tiananmen Monument (< Click there to view the sculpture from other angles.)
Tiananmen-monumentet (< Klicka där för att se skulpturen från olika vinklar.)

This is a suggestion for a permanent monument for the Tiananmen Square in China in order to commemorate that which took place there twenty years ago this year.

Chinese officials are positive.

Detta är ett förslag till ett permanent monument att placeras på Himmelska fridens torg i Kina för att högtidlighålla tjugoårsdagen i år av det som skedde där.

Kinesiska myndigheter ställer sig positiva till förslaget.


Tank Man at Tiananmen Square. Picture was taken on the fifth of June 1989 by photographer Jeff Widener.


2009-02-19


2009-01-26
Bub's Been Naughty (< Click there to view the sculpture from other angles.)
Bub's Been Naughty (< Klicka där för att se skulpturen från olika vinklar.)

I realize that I'm stuck in the lowbrow swamp, the more I struggle to stay alive the faster I sink. But then, a quiet moment of reflection manifests itself (as is common during such circumstances) in the midst of the death struggle. I realize, where I sit with the surface of the water level with my neck, that it's actually easier to move my legs (feels actually like they kind of move in a comfortable sunny breeze) that are beneath the surface than it is to move my arms that are above the surface - shouldn't it be the opposite?! Hmmm...

Then it dawns on me; I'm upside down! I'm on my head down into the Swedish art swamp, around me strange creatures swim; brown paddlers, umber lickers, birch wood fetischists and easily frightened jazz gnomes. And I'm pulled by my legs up towards the real world, towards the light, towards salvation...

Inser att jag är fast i lowbrow-träsket, ju mer jag sprattlar och kämpar för livet desto fortare sjunker jag. Men, så uppstår ett sådant där lugnt ögonblick av reflektion (som det så ofta gör i dylika situationer), där mitt i dödskampen. Jag inser där jag sitter med vattenytan uppe vid halsen att det faktiskt är lättare att vifta med benen (känns som de rör sig liksom i en behaglig solvarm bris faktiskt) som jag har under ytan än med armarna som jag har över ytan - det borde ju vara tvärtom?! Hmmm...

Så inser jag vad som står på; jag är uppochner! Jag sitter med huvudet ner i det svenska konstträsket, runt om mig simmar ju fullt av underliga och självvalt obegripliga kreatur; umbraslickare, brunpaddlare, björkfanersfetischister och lättskrämda jazztomtar (Och hjälp, skymtade jag inte där en organbitare!). Och jag dras upp mot världen, mot ljuset, mot räddningen...
 

Senare skriverier.
Senare dagar/
Recent days...
Tidigare inskrifter.
Tidigare dagar/
Past days...
Contact
Up