Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.


2008-09-08

The new studio brings a few surprises. The other day when I stepped out of the shower I noticed a small salamander crawling through my bathroom carpet, a tangled jungle it must seem to it.

Don't let its fetus-like brittleness fool you, this is a member of one of Earth's oldest groups of land living vertebrates. Not a lizard but more kind of a tailed frog. After taking these pictures I left the protected animal in the forest beside the house.

Below are a few of the other animals I've found during this studio safari.

Den nya ateljén bjuder på en del överraskningar. Häromdagen när jag kom ut från duschen fann jag en liten salamander i färd med att krångla sig igenom min badrumsmatta, en för den en svårforcerad djungel.

Låt inte dess fosterlika skörhet lura er, detta är en medlem av en av Jordens äldsta grupper av landlevande ryggradsdjur. Inte en ödla men väl typ en groda med svans. Efter att ha tagit dessa bilder släppte jag det fridlysta djuret i skogen utanför huset.

Nedan är några fler djur jag hittat under denna ateljésafari.


The salamander isn't the only amphibian I've found downstairs; I've also catched and thrown out four frogs so far. I've now closed the ventilation window which they've probably squeezed themselves in through.

The Ground Beetle above lives under my shower cubicle. I suspect the insect to be one of these agents from the future since I often find it sitting in strategic places staring at me. That spherical thing on its back is probably some kind of holographic camera.

The nether floor's most numerous inhabitants (and the most legged ones) are the millipedes. No matter how many I suck up with the vacuum cleaner one can always be sure that one do not have to look for long if one should need one. If the salamander belongs to one of the oldest groups of land living vertebrates then the millipede is one of the oldest land living animals whatsoever. They crawled up during the silurian period about half a milliard/billion years ago. These ones in my studio are very small, about a millimetre wide, but a few years ago I had one similar in a vivarium, that one was about 20 centimetres / 8" long. It was a pleasant animal which crawled around on its several hundreds of legs and kept the vivarium clean from mold and dead plants. It was quite a meditative experience to watch it meticulously clean all its legs, one by one.

A tip is to apply some lighthanded genetic engineering to this animal (the millipede of course) in order to use them as floor cleaners. Enlarging them would make them sturdy enough to withstand accidentally stepping on them and big enough to eat some serious dust. When they've chowed down all dust and unwanted stuff they curl up neatly, easy to store. The design is already there; timeless black and shiny. The small issue that some of these spray cyanide gas when scared could be tweaked into an air refreshening function, a tasteful note of bitter almond perhaps?

More to feast your eyes on: A strange beast of a previous studio safari.


Salamandern är inte det enda groddjuret jag funnit på undervåningen; fyra grodor har jag fångat och slängt ut hittills. Jag har nu stängt ventilationsfönstret de troligtvis krånglat sig in genom.

Jordlöparen ovan bor under min duschkabin. Jag misstänker att insekten är en av dessa spioner från framtiden då jag ofta finner att den sitter på strategiska platser och stirrar på mig. Den där sfäriska grejen den har på ryggen är antagligen en holografisk kamera av något slag.

Undervåningens talrikaste (och flerbentaste) innevånare är tusenfotingarna. Hur många jag än dammsuger upp kan man alltid vara säker på att man inte behöver leta länge om man skulle behöva en. Om salamandern tillhör de allra första landlevande ryggradsdjuren hör tusenfotingen till typ de första landlevande djuren överhuvudtaget, de kravlade upp under silurperioden för nätt en halv miljard år sedan. De här i min ateljé är väldigt små, något mer än en milimeter breda, men jag hade en till utseendet likadan i ett terrarium för några år sedan, den var ungefär 20 centimeter lång. Det var ett trevligt djur som kravlade runt på sina flera hundra ben och höll terrariet rent från mögel och döda växter. Det var tämligen meditativt och rogivande att se på när den noggrant putsade sina ben, ett efter ett.

Ett tips är att med lätt hand genmanipulera dessa djur (tusenfotingarna såklart) till att fungera som biologiska golvrengörare. Om man gör dem större skulle de tåla att man råkade kliva på dem samt göra dem till seriösa damm-ätare. När de tuggat i sig damm och skräp rullar de ihop sig till en lättförvarad kanelbulle. Designen sitter redan, tidlöst blanka och svarta. Den lilla detaljen att en del av de här djuren sprayar cyanidgas omkring sig när de blir skrämda kan man kanske mickla till att fungera som någon slags luftfräschare, en smakfull ton av bittermandel?

Mer att stirra på: Förra ateljésafarin och den märkliga best jag fann där.2008-09-01

The phone rang, a private number, I briefly hesitated answering; what's hiding behind those private numbers are nine times out of ten less or more fucked up stuff. This one proved to be one of the latter:

M: Me W: Woman with a deep and an annoyingly slow voice.

The conversation


M: Norman... ...hallå?
W: Hello... is this Max speaking?
M: Ja... Yes, that's me.
W: I'm calling from Berlin. Is it OK for you to speak English?
M: Sure, no problem.
W: Good.
M: Mhm.
W: Now I would like to be perfectly honest with you.
M: Of course, no point in anything else.

(Taptaptap, mind upping the bitrate some?)

W: Well, I've spent hours and hours going through the art on your website and I very much liked what I saw.
M: Cool.
W: I will be very honest with you. I have a small private gallery here in Berlin and I want to show your art in my gallery, does that sound interesting?
M: Sure, but that of course depends on your terms and conditions.
W: My terms and conditions, yes. Well, I will be perfectly honest with you. I charge nothing to sell your art, the way I do it is that I require one special piece from each of my artists.
M: Well, that sounds fine.
W: It does doesn't it? I will be honest. Your art is highly erotic, you do know that don't you?
M: Yes, some of it is, sure.
W: Some of it, yes. I especially fell for your piece Sexual Predator, I liked that one very much.

(Aha, one of those rich, economically independent people dealing with art for their own amusement.)

(Is it just me or is that an alarm going off, somewhere?)

M: Mhm.
W: Let me be frank. Do you consider yourself being a sexy man?
M: Eh? Well... (What went through my head, over there )
W: Wait, let me put it this way, how tall are you, feet, centimetres?
M: (??) Well, I'm about 196 centimetres tall.
W: And what's your weight, kilos, pounds?
M: 100 kilos. But why...
W: 196 centimetres and a hundred kilos, is that correct?? ... No, wait, you do know where this is going to don't you?
M: Err, well I have my suspi...
W: I will be perfectly honest with you. I want you to come here to Berlin and fuck me.
M: But, I can't decide...
W: Then the deals off - off! - there's no deal and we'll hang up here and now!
M: OK.

(You mean in a human, procreative way?)

2008-08-26

Space; step out of this cradle and seize it - your birthright. Or is this a cruel joke, where we are as children chained outside the toy store's show window? If so, silence your vain prayers and enter Meta thirsting for the god's blood.

Rymden; stig ur denna vagga och ta för er - er födslorätt. Eller är detta ett grymt skämt, där vi är satta som barn fastkedjade utanför leksaksaffärens skyltfönster? I så fall, tysta era fåfänga böner och gå in i Meta törstande efter gudens blod.2008-08-21

The picture above is from a blog post I made in late September last year, the one below is from McDonalds latest Swedish commercial Ingen big deal. I wonder if those behind the video are the same dudes who also did this thing. What's the next pick you think? Rodent fishing?

Whatever, it's ingen ("no") big deal.

Den övre bilden är från ett blogginlägg jag postade den 29 september i fjol, den undre är från McDonalds senaste reklamfilm Ingen big deal. Undrar om de som ligger bakom filmen är samma snubbar som gjorde den här grejen också. Vad tror ni plockas härnäst? Sorkfiske?

Whatever, det är ingen big deal.

2008-08-09

Prisutdelning vid Selångersån under Drakloppet; från vänster: Johan Nikula (Sundsvallsflyg), jag, Kate Almroth (På Stan Citybolaget) och Julia Hamrin (Xcited).

My flying dragon, which was named Machfly, was voted this years best dragon statue. Thanks citizens!

If you have no idea what this is about, or if you do not remember the dragon coming to being, then seek enlightenment here.

Min flygande drake, som fick namnet Machfly, blev framröstad som årets bästa drakstaty. Tack folket!

Om du inte vet vad detta handlar om, eller inte minns drakens tillblivelse kan du läsa mer här.2008-07-09

A few of my sculptures which are currently exhibited have caused some media stir. ...Well, that pretty much sums this up so far.


Kolla även in vännen och kollegan Vännströms bloggande om detta.

Länkar till tidningsartiklar, TV- och radioprogram:

Notiser förekom även i DN, Aftonbladet m.fl.

Jag väcktes av telefonen och den gick varm till lunchtid, orsaken var STs tidningsartikel ovanför (Fan, hur ska jag någonsin lyckas orsaka en dylik tidningsrubrik igen?), en artikel som gick ut via TT med följden att Expressen, SVTs Mittnytt, Dagbladet, Radio Västernorrland m.fl. tog upp tråden.

Upprinnelsen till uppståndelsen var att konstnären Lisa Blåhammar efter lite funderande inte stod ut moraliskt med att visa sina tavlor på samma utställning där jag hade ställt mina skulpturer, så hon tog helt sonika hem sina grejer och vi andra konstnärer tänkte väl mest att det var hennes förlust. Dagen därpå åkte ytterligare en rödtextad varningskylt upp, som lök på laxen till min som redan satt på dörren; en kort förklaring av ett par skulpturer för att förbereda besökarna att det bortom denna dörr handlar om att avläsa scener (och att småbarn och andra som saknar erfarenhet nog till att klara detta inte har något att hämta) för att få någon behållning av verken. Vi tror att det var någon besökare som reagerade på den nya varningsskylten och tipsade ST.

Jag tog inte med de allra värsta skulpturerna jag hade tillgängliga till utställningen av hänsyn till miljön på Norra Berget, Kuken ska ha sitt och Dödad av strålpistol är de värsta verken ni finner på den utställningen. Inga porrzombier eller kukféer alltså.

Detta handlar inte om uppmärksamhet - jag ställer ut för att bli rik - pumpa in mer stålar i mitt konstnärsskap för att göra ännu glassigare grejer; det enda som egentligen betyder något - vore jag redan rik kanske jag inte skulle visa upp grejerna annat än för vänkretsen. Jag gör dessa skulpturer för att illustrera mina åsikter, och för att det roar mig - andra hänsyn finns inte med i kalkylen. Jag skrattar ofta högt för mig själv när jag konstruerar dem. Haha! Här får du en käftsmäll till, Världen! Ofta föreställer de kulturella och mediala fenomen vi tar för givna, men som här uppvisas i all sin grundläggande nakenhet. Actionhjältens stora vapen demaskeras som den erigerade fallos det egentligen är, och filmskaparens försök att i beslöjade termer erotisera våld skjuts i sank med ett skratt.

2008-06-30

The painting Ship of Fools.

 

Senare skriverier.
Senare dagar/
Recent days...
Tidigare inskrifter.
Tidigare dagar/
Past days...
Contact
Up