Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.


2008-04-10

The sculpture (click on it to take a closer look)
Planet of the Barely Legal Porno Zombies.
Skulpturen (klicka på den för att titta närmare)
Planet of the Barely Legal Porno Zombies
.

You've probably seen the movie poster hundreds of times by now - the man who rules the roost. Here it is again, stripped down to its core.

It was meant that this sculpture should be shown at the exhibition in Trollhättan (A town which shares linguistic roots with the name Manhattan), but we decided not to, because it would shade many of the other works for the wrong reasons, and that we if so would have had to put an age limit on the exhibition.

So, I wasn't allowed to perform a Serrano this time either.

Ni har sett filmaffischen säkert hundratals gånger - herren på täppan. Här har ni den igen, avskalad till dess kärna.

Det var meningen att den här skulpturen skulle ha varit med på utställningen i Trollhättans konsthall, men vi beslutade att inte ha med den (och några andra i samma anda) för att den dels skulle bli för tongivande gentemot de andra verken och dels för att vi i så fall hade fått sätta åldersgräns på utställningen.

Så, jag fick inte göra en Serrano den här gången heller.2008-04-09

The sculpture Old One-eye
Skulpturen Gamle Enöga
2008-04-08

The sculpture Hunting Season.
Skulpturen Jaktsäsong.

Click on the images for a closer look.2008-04-06

Some say that those who have nothing to hide shouldn't fear the increasing control, monitoring and surveillance in modern society - but the feeling of being under observation shrinks the human spirit.

The only way to stop this stupidity is to realize that the leash is fastened in both ends. Yeehaa!

Vissa påstår att den som har rent mjöl i påsen inte behöver oroas över all den här ökade bevakningen i samhället - men att ständigt känna sig iakttagen och kopplad krymper människosjälen.

Det enda sättet att korka igen de här dumheterna är att inse att kopplet sitter fast i båda ändarna. Hoppla!

2008-04-05

The sculpture (click on it to take a closer look)
Al Gore, Hitler and Torquemada have got a leash for you.
Skulpturen (klicka på den för att titta närmare)
Al Gore, Hitler och Torquemada har ett koppel åt dig.

Today's outside threat - that which is true because "everyone" says so - that which shall unite and subdue, is as you know named the greenhouse effect, earlier flavours have been the Devil, Jews, capitalists, Russians and probably once upon a time Neandertals.

Dagens yttre hot - det som är sant för att "alla" säger så - det som ska ena och kuva, heter som bekant växthuseffekten, tidigare smaker har varit djävulen, judar, kapitalister, ryssar och antagligen en gång i tiden neandertalare.

How long before the first military actions in the name of the greenhouse effect? What real environmental sins get away undisclosed in the shadows while all light are on the greenhouse effect? How much human processing power gets wasted on this nonsense?

Earth's climate is cyclic, and now it gets warmer for a while - enjoy. It wasn't that long ago last time solar activity increased and the heath was on; what do you think the Vikings had on their minds when they named Greenland? Were they being ironical? Or was it warmer those day due to all their looting and burning?

Oh, I just recalled; the greenhouse effect is my fault! Click here to find out why.

Hur länge innan de första militära aktionerna utförs i växthuseffektens namn? Vilka reella miljösynder kan ske obemärkt i skuggorna nu när allt ljus är på växthuseffekten? Hur mycket mänsklig processorkraft går till spillo på detta nonsens?

Jordens klimat går i cykler, och nu blir det varmare ett tag - ha så kul. Det var inte länge sedan sist solaktiviteten ökade och värmen låg på; vad tror ni vikingarna tänkte på när de namngav Grönland? Var de ironiska? Eller var det varmare på den tiden för att de plundrade och brände så mycket?

Jo, kom just ihåg det, växthuseffekten är ju mitt fel! Klicka här för att läsa varför.2008-04-03

The painting Dead Funny.
Målningen Dökul.

An exclusive club for dead people; there they sit, excessively amused by the doings of the living.

If this painting is hung opposite The Laughter - which takes place on this side of the field - an interesting scene will take shape.

En exklusiv klubb för döingar; där sitter de och har omåttligt roligt åt oss levande.

Om man hänger den här målningen mitt emot Skrattet - vilken utspelar sig på den här planhalvan - skapas en intressant scen.

2008-04-02

So, we've won. Eclecticism's motto do-what-you-want-nothing-scares (which is imprinted on my soul) is the new trend which spreads further and further northwards pushing the advocates of you-can't-do-that-everything-is-dangerous out into the provincial periphery. You can read about today's art in Hi-Fructose Magazine for instance.

There are around 4 000 daily visitors to this site nowadays. It's not that much, but it certainly is for being an artist's site. Considering what I will publish during the coming days that number won't shrink. I get inquiries regarding my art every day. This is a possible million dollar industry.

Comprende?

Så, vi har vunnit. Eklektisismens gör-vad-du-vill-inget-skrämmer (vilket är tatuerat på min själ) är den nya trenden som sprider sig längre och längre norrut och tränger ut så-kan-du-inte-göra-allt-är-farligt-förespråkarna i den provinsiella periferin. Dagens konst kan du läsa om i t.ex. Hi-Fructose Magazine.

Det är i snitt 4 000 besökare om dagen till den här sidan nuförtiden. Det är inte värst mycket, men det är väldigt mycket för en konstnärshemsida. Med tanke på vad jag kommer att publicera de kommande dagarna lär den siffran knappast bli lägre. Jag får förfrågningar om min konst dagligen. Detta är en potentiell miljonindustri.

Comprende?


 

Senare skriverier.
Senare dagar/
Recent days...
Tidigare inskrifter.
Tidigare dagar/
Past days...
Contact
Up