Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.


2008-03-31

The painting The Laughter.
Målningen Skrattet.

So, you were the only one laughing - don't be ashamed! Look at people! Opinions are indeed no answer; With your feet firmly on the ground and your head in the clouds it's most likely that you were the only one clever enough to get it.

Så, du var den enda som skrattade - skäms inte! Titta på folk! Åsikter är sannerligen inget facit; med dina fötter stadigt på jorden och huvudet bland molnen är chansen stor att du var den enda som var klipsk nog att fatta poängen.2008-03-28

The sculpture Cuddling Dragons.


2008-03-27

The painting Moon Patrol.
Målningen Månpatrull.

I currently got an awful lot of new art to show, so during the following days - no - following weeks I will publish new stuff here, paintings and sculptures indiscriminately, almost on a daily basis.

Sharp sighted people notice the light in the above painting, that it's kind of more "stinging" than usual. Of course it is so, because that's not on Earth.

Jag har vansinnigt mycket ny konst att visa nu, så kommande dagar - nej - kommande veckor kommer jag att lägga ut nya grejer här, målningar och skulpturer om vart annat, så gott som dagligen.

Skarpsynta reagerar på ljuset i målningen ovan, att det är typ "stickigare" än det brukar vara. Självklart är det så, för det där är inte på Jorden.

2008-03-09

Fig. 1

Acquire one orange (fig. 1). Click on the image (fig. 1) for a more detailed specification.

Make four longitudinal cuts in the orange's peel using your thumbnails. Note that all people not using nailbrushes are somewhat repulsive. ...and if you happen to be one of those people and do this then realize that stuff from everything you've put your fingers in during the last month now is located inside the orange you're just about to eat.

Tag en apelsin (se fig. 1). För mer detaljerad specifikation klicka på bilden (fig. 1).

Skär med tumnaglarna fyra longitudinala snitt i apelsinens skal. Notera att alla som inte använder nagelborste är lite äckliga. ...och råkar du nu vara en av de människorna och gör så här så inse att avskrap från allt du pillat i den senaste månaden nu befinner sig i apelsinen du snart ska till att äta.

Remove the orange's peel. The orange is then ready to be consumed.

Estimate that one orange should satisfy about three people.

Dra av apelsinens skal. Apelsinen är sedan färdig att konsumeras.

Beräkna att en apelsin torde mätta ca. tre personer.


Fig. 2


Fig. 3


Fig. 4


2008-03-06

The third myling; The Red Child.
10C below zero, an isolated life and lack of light can make anyone experience strange things.

OK, I'm finished, rid the snow now.

Den tredje mylingen; Rödbarnet.
10 minusgrader, lappsjuka och brist på ljus kan få vem som helst att uppleva märkligheter.

OK, jag är klar, bort med snön nu.

Here are earlier mylings:

Här är tidigare mylingar:

2008-02-25

The grand opening for my exhibition in Trollhättan's* Konsthall were held this weekend. A great success, lots of people and about just as many happy faces. Besides that it's also a great satisfaction for me to see my art exhibited in such a serious context as this is; that my work is declared more as the communicative art it is and less as merchandise on the market. It's my hope and belief that this is the beginning of a new phase in the public part of my artist career.

* A town where movies such as Dancer in the Dark and Dogville were made; it's kind of Sweden's own version of Hollywood.

Så var det då vernissage för min utställning i Trollhättans Konsthall. Det ser ut att bli något av en publiksuccé och idel glada miner syntes. Förutom det är det en stor tillfredställelse för mig att se min konst utställd i ett så här seriöst sammanhang; att konsten framhålls mer med erkännande som den kommunikativa konst den är och mindre som varor på en marknad. Jag hoppas och tror att detta är insteget i en ny fas i den publika delen av mitt konstnärsskap.

Trollhättans Konsthall står för en relativt ny syn inom konstkulturen; man visar allt från världsnamn som Joseph Beuys till att man har modet att ha en återkommande helt öppen salong där vem som helst får visa upp sina verk. Det är denna öppenhet och respekt inför både den globala mångfalden och de minsta pyttelilla lokala tomtarna som jag och mina polare bråkat för ända sedan vi tog oss ut från konstskolorna och genast slog våra pannor blodiga mot den grå betongmur den numera snabbt utdöende men då dominerande kulturkonservatismen utgjorde.


Två arrangörer och en kollega; Peter Hagsér, Christer Olsson och Anders Wollin.


2008-02-15

More than 200 square metres, lots of new stuff never shown before. See you at the exhibition opening 23/2.

Över 200 kvadratmeter, massor av nya grejer som aldrig visats förut. Vi ses på vernissagen den 23/2.
 

Senare skriverier.
Senare dagar/
Recent days...
Tidigare inskrifter.
Tidigare dagar/
Past days...
Contact
Up