Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.


2013-10-28
Sista chansen.
The beginning.

I will soon leave Sweden, and Hammarby Konsthandel will house my final exhibition here, grand opening saturday november 2nd between noon and three o'clock, the exhibition is up until november 16th. The location is Ringvägen 59 in Stockholm.

This is no failure, quite the opposite. I've reached a stage in my development where I'm no longer in need of a fixed location, or more stuff than what fits in a suitcase. I will continue working as an artist, but will concentrate on making small original paintings which I will send to my art dealers from wherever in the world I am at the moment.

Jag lämnar Sverige inom kort, och kommer att ha en sista utställning här - inom överskådlig tid - på Hammarby Konsthandel som final. Vernissage lördagen den 2 november kl. 12-15, utställningen pågår till den 16 november. Adressen är Ringvägen 59 på Söder i Stockholm.

Det handlar inte om något misslyckande, snarare tvärtom. Jag har nått en fas i min utveckling där jag känner att jag inte längre är beroende av en fast punkt eller mer prylar än vad som får plats i en resväska, så "I'm going Snusmumrik". Jag fortsätter arbeta som konstnär men koncentrerar mig på att göra mindre originalmålningar som jag skickar till mina konsthandlare från där i världen jag för tillfället befinner mig.
2013-10-16
Self portrait in 3D- Självporträtt i 3D
The painting Self portrait in 3D 9 X 7,5 cm (X 2).
Målningen Självporträtt i 3D 9 X 7,5 cm (X 2).

Squint until you only see one image, then the painting becomes three dimensional.

Skela så du bara ser en bild så blir målningen tredimensionell.
2013-10-11
Something in common- Något gemensamt
The painting Something in common (43 X 13 cm).
Målningen Något gemensamt (43 X 13 cm).2013-08-30
Crossword - Geijerkorsordet
The painting Crossword (19 X 15 cm).
Målningen Geijerkorsordet (19 X 15 cm).


2013-08-13

Jag har sagt upp ateljén och kommer antagligen att flytta från Sverige snart.

Jag har skrivit en bok om de märkliga händelser och upplevelser jag erfarit de senaste åren. Det är skrivandet, och en hel del resande förknippat med detta som gjort att jag inte ägnat så mycket tid till konsten det senaste halvåret. Lugn, det kommer snart mer konst. Skrivandet är klart för korrekturläsning och jag förbereder denna fas nu. Om boken kommer att ges ut eller inte återstår att se, då den är extremt kontroversiell.

Alla namn är fingerade.

2013-05-20
Hello again, Earth - Hej igen, Jorden
The painting Hello again, Earth (20 X 16 cm).
Målningen Hej igen, Jorden (20 X 16 cm).

I have, for a while, gathered together all pieces and assembled them into one. Up is down and outside is inside. Singularity. I am what I see and what I see is what I am, and that is the most amazing thing I can paint.

Jag har under en tid samlat in alla delar och fogat samman dem till ett. Upp är ner och insida är utsida. Singularitet. Jag är vad jag ser och det jag ser är det jag är, och det är det mest fantastiska jag kan måla.2013-04-05

Så slog den profetian in. Bilden till vänster är från DN idag, den till höger föreställer min skulptur Kungen och Drottningen gör Ullared från 2011.

2013-03-13

The topmost picture here below is a screenshot from a Swedish television show, it's the summer 2012 and Anders Lundin is fixing with something in the small village Kvissleby in Njurunda, which happens to be my birthplace.
I took the photo further below in 2009, the spouses Grundström are posing outside their grocery shop in Kvissleby with the dragon I made for them.

Spot one similarity.

Den övre bilden här nedan är från TV-programmet "Det hände här", det är inspelat sommaren 2012 och Anders Lundin står och fixar i centrala Kvissleby, i Njurunda (mina födelsetrakter).
Bilden under tog jag 2009, makarna Grundström står utanför deras ICA-affär i Kvissleby och poserar med draken jag nyss färdigställt åt dem.

Finn en likhet. 

Senare skriverier.
Senare dagar/
Recent days...
Tidigare inskrifter.
Tidigare dagar/
Past days...
Contact
Up