Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.

2006-10-11
Target in Sight - Målet i sikte
Target in sight
Målet i sikte


2006-10-07
Auction - Auktion

My painting Olof Palme's Square was as planned sold by auction today. When the bidding and auction was over the painting ended up as the second most expensive object sold.

Min tavla Olof Palmes Torg auktionerades som planerat bort i dag i Världshuset. Den slutade som auktionens näst dyraste objekt.2006-10-05
The One Eyed Snake - Den Enögda Ormen
The One Eyed Snake
Den Enögda Ormen


2006-10-01
Animated spider - Animerad spindel
Opiliones
Lockespindel

OK, here's a special one for my arachnophobic fans. It's autumn and outside my studio there are an abundance of spiders, particularly of the order Opiliones (commonly called daddy long-legs, shepherd- or harvest spiders).

OK, en specialare för alla mina fans som är spindelfobiker. Det är höst och utanför ateljén vimlar det av i synnerhet lockespindlar.

Opiliones (click to enlarge) - Lockespindel (klicka för att förstora)

These Opiliones-spiders have something harmless, almost good natured about them. Had they been marine animals I bet we would have cooked and eaten them.

Just look at these spiders cuddling with each other in the photo on the right. Makes me think of when a celebrity bimbo described sex between tall people as being "mostly legs". Which perhaps tells more about her supposed insights regarding that subject than anything else.

Below is a Garden Spider.

Lockespindlar har något harmlöst, nästan gemytligt, över sig. Hade de varit havslevande hade vi väl kokat och ätit dem.

Titta bara på spindlarna som gosar med varandra på fotot till höger. Får mig att minnas när någon kändis-bimbo beskrev sex mellan långa människor som "mest ben". Vilket kanske avslöjar mer om hennes påstådda insikter inom området sex än något annat.

Nedanför är en korsspindel.

Garden spider, Araneus diadematus (click to enlarge) - Korsspindel (klicka för att förstora)

Spiders who cuddle (click to enlarge) - Lockespindlar: Spindlar som gosar (klicka för att förstora)

Spiders who cuddle.
Spindlar som gosar.2006-09-26
Swedish rituals: The Moose March
Swedish rituals: The Moose March.

By the end of summer, before the traditional Swedish moose hunt, moose and man meet - just like in the ancient days, as warriors did before some battles - not as enemies but as friends for a few days of celebration and fellowship.

I slutet av sommaren, innan älgjakten, möts älgar och människor - liksom forntidens krigare gjorde innan vissa fältslag - inte som fiender utan som vänner, för några dagars firande och gemenskap.

Man and moose
Your reporter on the field: Max Magnus Norman.2006-09-24
Eyes - ögon
Beware of the...

This is such a thing M and I occasionally run into, in this case on a for us rather ordinary Sunday bike excursion. It was a close call that I even bothered to post the pic at all.

Normal is usually the same thing as rather daft.

Det är sådant här M och jag då och då springer på, i detta fall under en för oss helt vanlig söndagstur med cyklarna. Det var på gränsen att jag ens postade fotot.

Normalt är vanligtvis det samma som ganska dåligt.2006-09-23
Sunset thunder clouds - Åskmoln i solnedgång
Clouds to the east...

Currently I got my head up in the clouds.

För tillfället har jag huvudet uppe bland molnen.

Thunderclouds picture - Bild på åskmoln
..and clouds to the west.


2006-09-17

My fans often wonder how I manage to paint such fine details in my paintings, and now I can't stand the pressure any longer and will thus expose the among artists well kept secret behind that, namely the cat tail brush - and even how you can manufacture one yourself.

First you grab a cat, then carefully cut off the hairs at the tip of the cat's tail. Make sure the cut is absolutely straight. Be careful not to harm the cat.

Making a cat tail brush - Hur man tillverkar en kattsvanspensel

Mina fans undrar ofta hur jag lyckas få till så fina detaljer i mina målningar, och nu står jag inte ut med att vara tyst längre utan avslöjar härmed den bland konstnärer väl förborgade yrkeshemligheten bakom detta, nämligen kattsvanspenseln - och till och med hur du bär dig åt för att göra en sådan själv.

Först tar du en katt, och klipper sedan försiktigt av de yttersta håren på kattsvansen, helt rakt måste du klippa.
Akta så du inte skadar katten.

Making a cat tail brush - Hur man tillverkar en kattsvanspensel

After a few weeks a brush shaped tuft of hair will have grown in the centre of the cut tail.

Efter några veckor har det växt ut en penselformad hårtofs i mitten av den klippta svansen.

Making a cat tail brush - Hur man tillverkar en kattsvanspensel

Tie a piece of string around the tuft to keep the hairs in place and then cut it off. Be careful not to harm the cat.

Knyt ett snöre runt tofsen för att hålla ihop håren och klipp sedan av den.
Akta så du inte skadar katten.

Glue the tuft to a brush handle. Use a glue gun.

Limma med smältlim fast tofsen på ett penselskaft.

Making a cat tail brush - Hur man tillverkar en kattsvanspensel

Making a cat tail brush - Hur man tillverkar en kattsvanspensel

Trim the brush if necessary.

Frisera penseln om nödvändigt.

Make sure to award the cat richly. Genuine Serrano ham is usually appreciated - and such a diet also makes the fur nice and lean for future brush making.

Se till att belöna katten ordentligt. Äkta Serranoskinka brukar uppskattas, och en sådan diet gör dessutom pälsen fin och spänstig för kommande penseltillverkning.

Making a cat tail brush - Hur man tillverkar en kattsvanspensel

Making a cat tail brush - Hur man tillverkar en kattsvanspensel

As you can see no detail is too fine for your cat tail brush - a tool for creating pure magic!

You might also want to try rodent fishing.

Som ni kan se är inga detaljer för fina kattsvanspenseln - ett verktyg för att skapa ren magi!

Du kanske också vill prova på sorkfiske.

No cats or other animals were harmed during the creation of this article.


Today's blog to be mentioned is The Spirit Moved Me and Look What Happened. Personal blogs are generally utterly boring, but when the person behind the blog is a psychic then things suddenly brightens up. Lady Skye Fyre brings you a balanced mix of (what many would consider) otherworldly experiences and day to day ponderings.


 

Senare skriverier.
Senare dagar/
Recent days...
Tidigare inskrifter.
Tidigare dagar/
Past days...
Contact
Up