Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.

2006-09-16
Royal Purple Corrado
A car worthy an artist.

To drive a worn down car is like walking around in dirty trousers, and since me and M have been drivin' around without a grill and with a dented wheel arch for almost a year by now it was about time we pimped our ride into style again.

This is a perfect car for an artist, creates just the right degree of attention and if the backseats are pushed down then a whole exhibition goes into the trunk. Paintings up to 100 X 170 centimetres (39" X 67") fit in. What other sports car is capable of that?

I need a sports car for the simple reason that I hate being out in the traffic; traffic jams and a lot of people just being in the way. I do not live forever and there's nothing more frustrating than just sitting there sensing the obliteration of precious time, hence I want to get from A to B as fast as possible. That's somewhat less painful in a car like this one.

The biggest drawback with this car is all these testosterone reeking monkey-males which take the plain sight of it as some kind of challenge. Worst are those men who probably wanted something sporty themselves but were forced to a compromise by their wives and finally were allowed to buy the "sport" version of a Volvo or Audi station wagon or something in that direction. When that kind of people see a car like this one they just have to get past at any cost, and then almost as often slow down to a few miles below the speed limit, blocking the way in front, just to show that when they bought their over-priced Volvo they also bought a considerable part of the Swedish roads.
Get this you who this concern: You get past because I let you, the kind of car you see here goes from 0-100 kph in about 6 seconds in original condition - and this car is not in original condition.

I suspect that many such males are actually that kind of homosexuals who do not dare getting out of the closet and thus have to project their impulses onto something else; because obviously they either want to be in my ass or want me in theirs.

Att åka omkring i en risig bil är som att gå omkring i skitiga byxor, och då jag och M åkt omkring utan grill och med en buckla på skärmen i drygt ett år nu var på tiden att vi pimpade tillbaka lite stil på bilen.

Detta är en perfekt bil för en konstnär, skapar sådär lagomt med uppmärksamhet och fäller man ner baksätet går det in en hel utställning i bagaget. Tavlor upp till 100 X 170 cm går in. Vilken annan sportbil klarar av det?

Jag behöver just en sportbil av den enkla anledningen att jag hatar att vara ute i trafiken; köer och en massa folk som bara är i vägen rent allmänt. Jag lever inte för evigt och det finns inget mer frustrerande än att bara sitta där och förnimma förintelsen av värdefull tid, därför vill ta mig från A till B så fort som möjligt. Det blir lite mindre plågsamt med en sådan här.

Den största nackdelen med att ha en sådan här bil är alla dessa testosterondrypande ap-hannar som tar åsynen av den som någon slags utmaning. Värst är de män som antagligen ville ha något sportigt själv men tvingades kompromissa med frugan och slutligen fick lov att köpa "sportvarianten" av en Volvo- eller Audikombi eller liknande. När sådana ser en sådan här bil bara måste de köra om, till varje pris, och vanligtvis måste de sedan lägga sig framför, blockera vägen och köra fem kilometer under hastighetsbegränsningen bara för visa att när de köpte sin överprisade klump till Volvo köpte de också en betydande bit av det svenska vägnätet.
Fatta ni som känner er träffade; ni kommer om bara för att jag låter er köra om, en sådan här bil går 0-100 på drygt 6 sekunder i originalskick - och den här är inte i originalskick.

Jag misstänker att många dylika män är sådana där homosexuella som inte vågar komma ut ur garderoben och därmed måste projicera sina drifter på något annat; för uppenbarligen vill de antingen vara i arslet på mig eller så vill de ha mig i sitt eget.

Purple mooseCorrado interior: Dragon seats
Motif relief - happy purple face
Why have motif paint when you can have motif relief.

 More recent Corrado pictures: The steam punk goth Corrado.2006-09-14

Sealing the mould - Tätar gjutformen

First I carefully seal the mould with the glue gun. I got to be careful; even if the mould is tight enough for water it might still leak the stuff I'm going to use in it.

Först tätar jag formen noga med limpistolen. Jag måste vara noggrann, även om formen är tät nog för vatten kan den fortfarande vara otät för det jag kommer att använda den till.

Then it's time for some poison blending; polyester and hardener. All people doing stuff like this use old ice-cream boxes, it's something archetypical i guess.

Så är det dax att blanda lite gift; polyester och härdare. Alla som håller på med sådant här använder gamla glasslådor, det är något arketypiskt antar jag.

Mixing poison - Blandar gift

Mould polyester - Gjuta polyester.

I pour down the polyester into the mould's seven inlets.

Jag häller polyester i formens sju påfyllnadshål.

It takes a few hours for the polyester to harden, then it's time to open the mould.

Det tar några timmar innan polyestern härdat, då är det dax att öppna formen.

Opening the mould - Öppnar gjutformen

Unveiling the dragon - Avtäcker draken

Birth of Dragon - En drakes födelse

Oh, why look, it's a little dragon!

Nämen titta, det blev en liten drake!

The little newborn dragon goes down into the box where her kindred already reside, awaiting further processing.

Den lilla nyfödda draken åker ner i lådan där hennes gelikar redan huserar, väntandes på vidare förädling.

Dragon goes into box - Draken åker ner i lådan

Dancing naked around the apple tree - Dansar naken runt äppelträdet

And that means I'm finished for today, and I - happy from the polyester fumes - run out in the garden, where I dance naked around the appletree in a merry dirge for my diseased brain cells, until all the apples have fallen down.

Och med det så är jag klar för idag, och jag - lycklig av polyesterångorna - springer ut i trädgården där jag dansar naken runt äppelträdet utförandes en glad sorgeritual för mina hädansgångna hjärnceller tills alla äpplen fallit ner.Oh, yes, not to be forgotten: The Foo who runs the The Foo Logs found the mention-my-blog-box, and will thus be mentioned here. The Foo brings you an eclectic and entertaining mix of just about everything which comes to his mind on a daily basis and is well worth a bookmark.


2006-09-12
Politiska skyltar vid E4
Politiska skyltar vid E4. Budskapet är som ni ser tydligt.

Ni som följer den här bloggen har måhända noterat att jag sällan eller aldrig skriver om sådant andra vanligtvis bloggar om; samhällsliga fenomen typ kändisflams och saker som sägs hända i Långtbortistan. Den enkla förklaringen till detta är att det helt enkelt inte angår mig - det är den andra världen och har ungefär noll inverkan på vad som händer här och nu. När det gäller samhället lever jag i ett sidospår, ungefär som det sjungs i den där Beatleslåten Fool on the hill. Men jag tänker sänka mig till att göra ett litet undantag från detta och ställa mig upp och raljera lite från toppen av kullen emedan det är valtider.

Jag anser mig själv vara liberal, och röstade därför på Folkpartiet förra valet. Det tänker jag inte göra den här gången, då de vräkt ur sig den ena anti-liberala dumheten efter den andra, antagligen för att locka väljare från sverigedemokraterna och liknande primitivister. Språkkrav för invandrare, ökad övervakning och en massa krav och betyg på än det ena och än det andra.

Den liberala hållningen angående invandring och dylikt är väl att folk borde få komma och gå som de vill så länge de respekterar de grundläggande lagarna. Gränser är tecken på rasism och primitivt stamtänkande. Den liberala hållningen när det gäller det offentliga rummet torde vara att makten så långt som möjligt ska ge fan i det. Bara för att det är tekniskt möjligt ska folk inte övervakas, vare sig av kameror eller betygssättare. Folk som vet att de är iakttagna beter sig annorlunda, krymper som människor.

"Skandalen" med att folkpartister kommit över inloggningsuppgifter och snokat i sossarnas interna datanät skulle inte ha påverkat mitt röstande. Världen är ett kriminellt system, politikerna är i grunden en beskyddarliga, och de som inte är tillräckligt räviga har inte en chans. Knepet är att inte fångas med räven. I frågan om Folkpartiets snokande skulle det inte förvåna en sekund om sossarna lagt ut lösenorden som ett bete vilket folkpartisterna nappat på - det hela avslöjades lite väl lägligt.

I grunden har jag inte mycket till övers för politiker överhuvudtaget. Hur kan de ens understå sig att tro sig veta bättre hur folk i gemen ska leva sina liv? Det ytterst få politker inser är att de inte kan skapa någonting. En politiker kan vara mer eller mindre i vägen för medborgarnas viljor. En politiker kan inte skapa ett arbete eller en byggnad, men kan välja att stå i vägen för någons ambitioner eller inte. Ju mer politik desto mindre handlingskraftigt blir folket. Visst, människor behöver bromsas i många fall - jag är inte så dum i huvudet att jag inte fattar det, men som det är nu kör samhället med handbromsen på.

Jag har i nuläget inte en aning om vad jag ska rösta på. Sverige har inget liberalt parti att räkna med. Vänstern och i synnerhet Socialdemokraterna är uteslutna efter att jag har upplevt deras maktspel i både första och andra hand:

Vänsterattityden att "allt är politik", ap-hannementaliteter (sossar inom kommunalpolitiken som bl.a. förbjuder sina politiskt tillsatta chefer att ens tala med oppositionspolitiker) och inställningen att de självklart äger Sverige och svenskarna. På sätt och vis gör de det också; vinner inte sossarna valet så får det vinnande partiet ta över en maskin byggd av sossarna för att driva ett sossesverige. Vilka som än får makten är tvingade att hålla igång sossemaskinen, för annars är det många som inte får tillräckligt med bidrag och vård. Ingen skulle ha ork eller mod att riva upp maskineriet och bygga ett eget, det skulle vara politiskt självmord och endast krig, naturkatastrofer eller total ekonomisk depression skulle kunna ändra på sakernas tillstånd. Hur det kommer att gå för högeralliansen att jobba som ofrivilliga sossemaskinister - något de vare sig har vana, kunskap eller ambition till - är inte svårt att räkna ut. Man ser framför sig hur sossarna står där i kulisserna med armarna i kors och förbereder läpparna för ett vad-va-det-vi-sa-flin, och väntar på att ta över fabriken när maskineriet börjar lukta bränt.

Höger- och vänsterskalan är något helt annat i Sverige jämfört med resten av världen. De flesta västerlänningar skulle se alla svenska riksdagspartier som mer eller mindre "vänster". Det som svenskjävlarna ser som mörkast mörkblå; Moderaterna, har sin motsvarighet i amerikanska Demokraterna. Vad är då denna höger / vänsterskala? I grund och botten är det en cirkel som går ihop någonstans i extremhögern / extremvänstern. Kortfattat kan sägas att höger är brackor och vänster är bös. Noteras bör att höger/vänsterskalan egentligen inte innefattar liberalismen, utan enbart bygger upp en (falsk) bild av det politiska samhället som ett spann mellan socialism och konservatism.

Den politiska höger / vänster-skalan förklarad

Jag tenderar att föredra brackorna en aning - deras kriminalitet brukar inte skita ner lika mycket som bösets - men jag vill helst ha ungefär minst en kilometers distans till dem ändå.

Återstår då Moderaterna, men jag har svårt för dem också. Monarki och militär - nä fy fan, sådant trams finns det ingen plats för på min kulle. Jag vill rösta på ett parti som säger att sådant och religion kan fara åt helvete, "...och ni, folket, får väl göra vad ni vill så länge ni inte skadar varandra, stjäl eller är i vägen för varandra - allt annat är helt enkelt inte politik och därmed har vi inte med det att göra!"

Det partiet skulle få min röst.2006-09-10

So, you've been to a Thai restaurant and got a taste for that curry sauce with small pieces of chive in it, haven't you? And now you wish to learn the secret recipe behind it, ey?
Well, OK, secrets are here to be shared, so here's the basic recipe for mangoraja; the ketchup of the rice dishes:

You need:

 • Mango chutney
 • Sour cream
 • Chive
 • Curry
 • Salt

Mangoraja ingredients

Så du har varit på thailändsk restaurang och fått smak för den där currysåsen med gräslök i och nu vill du göra sådan själv. Varför, kan man fråga sig då det redan finns Rydbergs Mangoraja färdig på flaska?
Men OK, här följer det grundläggande enklast möjliga receptet på mangoraja; denna risrätternas ketchup:

Du behöver:

 • Mango chutney
 • Gräddfil
 • Gräslök
 • Curry
 • Salt

Start by pouring in 2/3 of sour cream and somewhat more than 1/3 of mango chutney in a bowl.

If you aren't man enough to stand some chunky mango pieces then this is were you get loose with that hand blender of yours, in order to achieve that creamy sensation.

Mango chutney

Börja med att hälla i 2/3 gräddfil och något mer än 1/3 mango chutney i en skål.

Är du inte karl nog att klara av lite tuggiga mangobitar utan vill ha den där creme-iga såsen är det nu du ska gå lös med stavmixern.

Chop the chive (that's got a nice ring to it, hasn't it?).

You can use freeze dried chive but then you have to let the sauce stand and mellow somewhat longer.

Cutting the chiveHacka gräslöken, du kan använda frystorkad också men då bör såsen stå och dra lite längre.
The chive goes down with the rest of the stuff.Adding the chiveGräslöken åker ner i de andra grejerna.
Don't be shy with the curry, use at least a couple of tablespoons...Mangoraja curry sauceÖs på rikligt med curry, minst ett par matskedar...
...and two pinches of salt.Salt...och ett par knivsuddar salt.
Stir the sauce and let it mellow in the refrigerator for a couple of hours before serving.Stir the sauceRör om och låt sedan stå kallt ett par timmar innan servering.
If you want that crazy ass yellow colour then you should add turmeric to your sauce, it doesn't taste much so you can use quite a lot. Cumin, corriander and ginger is already present in the curry, but you can experiment by adding some more of those. Replace some of the sour cream with cream cheese, Philadelphia for instance, in order to get a more sourish taste. Some whiskey might also heighten the formula.

Mangoraja

Vill du ha den där tok-gula färgen på såsen tillsätter du gurkmeja, det smakar ytterst lite så det är bara att vräka på. Spiskummin, ingefära och koriander finns redan i curryn men du kan experimentera med mer sådant. Byt ut lite av gräddfilen mot färskost typ philadelphia för en lite syrligare smak. Lite whiskey kan också förhöja anrättningen.

The sauce will stay fresh in the refrigerator for a few days, somewhat longer if you add a teaspoon of Atamon or some similar preservative.

Såsen håller några dagar i kylskåp, lite längre om du tillsätter en tesked Atamon eller liknande konserveringsmedel.2006-08-31
It's a little urchin!
It's a little urchin!

I'm delving deep into the Dark Arts of polyester resins in order to spawn a legion of ungodly polyester artifacts and talismans.

Can't write more now, must melt more Vinamold.

Jag gräver ner mig djupt i den mörka magin kring polyesterhartser för att frambringa en legion av ogudaktiga artifakter och talismaner.

Kan inte skriva mer, måste smälta mer Vinamold.2006-08-04
The Ride - LiftenCity of the Spirits - Andarnas Stad
The Ride
City of the Spirits

I've just published seven new paintings:

 • City of the Spirits
 • The Ride
 • Lonely Wolf
 • Last one is a...
 • The Glitter Dragon Smells the Morning
 • The Aristocrats
 • Olof Palme's Square
You'll find them at the first paintings page.

And yeah, I realize it's completely irresistable to rip my pics (hotlink) them from your own blogs and such, and if you just can't stay away from that then at least link back to my site. That's for bloody sake the smallest of favours which I can ask for in return.

Jag har just lagt ut sju nya målningar:

 • Andarnas Stad
 • Liften
 • Ensamvarg
 • Sisten är en...
 • Glitterdraken känner lukten av morgonen
 • Aristokraterna
 • Olof Palmes Torg
Ni finner dem på första sidan med tavlor.

Jo, jag inser att det är helt oemotståndligt att sno mina bilder till era egna bloggar och dylikt, och om ni nu inte kan hålla er från det så tänk på att åtminstone länka tillbaka till min hemsida. Det är för bövelen det minsta jag kan begära.2006-08-02
Painted Lady, Cynthia cardui - Tistelfjäril
Painted Lady Cynthia cardui
Tistelfjäril

So, I sit there in the bathroom skimming through one of the comics I bought for almost no money at all on a flea market the other day only to discover that what I hold in my hand is actually the first issue ever of the Swedish edition of Larson! (no. 1/88). It's in a rather good condition also. It's kind of like that time when we came home from shopping groceries and discovered that we accidentally had bought with us The World's Largest Strawberry in that otherwise perfectly ordinary box of strawberries.

It seems like the whole of Sweden (kind of) and half of Europe have discovered that moose thing by now. On sunday one of Sweden's most popular link portals, Buzz, linked to the moose post and soon a whole bunch of other followed. Yesterday the moose post alone had 15 000 visitors. Hungarians seem particularly interested due to some reason.

The landlord has without warning started to re-paint the house, and it's not too fun having people running outside the window here at the second floor, so I made an escape out to Nyland and photographed butterflies instead of staying here feeling like some kind of zoo animal.

And yes, BTW, I just finished a large (but not that large that it doesn't fit easily in the trunk of my sports car - that's a rule I follow) painting I will call "The Ride" or something.

Första nummret av Larson! - 1/88

Så sitter man där på toan och bläddrar i en av serietidningarna man köpte för 2:- styck på Fyndlagret då det slår mig att vad jag håller i handen faktiskt är det absolut första nummret av Larson! (nr. 1/88). I fint skick är tidningen också. Det är lite som den där gången när vi varit och handlat på Willys och upptäckte att vi fått hem Världens Största Jordgubbe i kartongen med jordgubbar vi köpt.

Det verkar som om (typ) hela Sverige och halva Europa nu upptäckt den där älg-grejen. I söndags började Buzz att länka och fler (Ollo.net, in4mador!, Blarf, Länkarkivet, Trist.nu, Jesper.nu, Manhattan.se, 112UH, The Zoom, Daily och en drös andra) följde snart efter. Bara sedan igår har det varit över 15 000 besökare bara till älg-inlägget. I synnerhet folk i Ungern verkar roade av det av någon anledning.

Hyresvärden har utan förvarning börjat måla om fasaden på huset, inte det roligaste att ha folk som springer omkring utanför fönstren här på tredje våningen så jag flydde ut till Nyland och fotograferade fjärilar i stället för att sitta här som någon annan akvariefisk.

Bitte klickshen zum diz insekten enlargshen:
Orange butterfly - Orange fjäril
Brimstone, Gonepteryx rhamni - Citronfjäril
Orange butterflies - Orange fjärilar
Painted lady, Cynthia cardui - Tistelfjäril
Large white, Pieris brassicae - Kålfjäril
Orange butterflies - Orange fjärilar


2006-07-30
Max Magnus sculpts a hand - Max Magnus skulpterar en hand
Hands sculpting hand.

Today is my 33th (or something) birthday. I thought I had missed the date again when my mother visited yesterday. As I've mentioned before my birthday haven't always been celebrated on July 30th; until I was about 12 everyone thought I was born on July 31th. This went on until I one day found a piece of paper proving something else. That's a pity, it would have been cool to have the same birthday as Harry Potter, or J.K. Rowling also for that matter. But then M hadn't been exactly one week older than me. Not only that; we're born on the exact same place also. We were out on that moose thing last sunday when she entered her 33th year.

Birthdays when one was 12 was a completely different matter by the way, in those days the closest circle of acquaintances consisted of a gang of moped-powered rascals (rascals - did that sound ...old?). Birthday gifts were never any problem since the established ritual was to always buy a porno mag and a Marabou chocolate bar for the celebrating person, if it was a boy or a girl didn't matter much. This gift should then be presented unwrapped to the celebrating person at a moment when as many of his or her relatives as possible were present. I do remember one exception when the gift consisted of a nicely wrapped brick instead.

My fans have started to wonder why it has taken so long for new sculptures to appear, the reason is partly because I've been tied up in a larger, rather odd sculpture project during the last months. More about that later. Now I'm mostly finished with that and free to work with my own stuff again. In the photo above (which M took) I'm sculpting mold-prototypes for a new series of sculptures. It will be another couple of months before you will see results but it will be worth the wait.

New paintings will be posted in just a few days though.

I dag fyller jag år, 33 eller så. Fick för mig att jag missat datumet igen då min mor kom och hälsade på igår. Som jag nämnt tidigare så har jag inte alltid "fyllt år" den 30 juli; tills jag var ungefär 12 trodde alla att min födelsedag var den 31. Detta pågick tills jag en dag hittade papper som sade något annat. Synd, det hade varit coolt att ha samma födelsedag som Harry Potter, eller J.K. Rowling också för den delen. Men då hade ju inte M varit exakt en vecka äldre än mig. Vi är f.ö. födda på exakt samma plats också. Vi var ute på den där älg-grejen förra söndagen när hon fyllde 33.

Födelsedagar när man var 12 var en helt annan grej förresten, på den tiden bestod bekantskapskretsen av ett gäng mopedburna slynglar (jag själv slet ut 2 mopeder innan jag var 15). Födelsedagspresenter och sådant var aldrig något problem då den vedertagna ritualen var att alltid köpa en porrtidning och en Marabou-chokladkaka till den som fyllde år, om det var en tjej eller kille spelade mindre roll. Denna gåva skulle sedan överlämnas oinslagen när så många som möjligt av jubilarens släktingar var närvarande. Jag minns ett undantag då presenten bestod av en vackert inslagen tegelsten i stället.

Mina fans har börjat undra varför det inte dykt upp några nya skulpturer, och det beror delvis på att jag varit uppbunden med ett större tämligen udda skulpturprojekt de senaste månaderna. Mer om det senare. Nu är det i alla fall i stort sett klart och jag har tid för mina egna grejer igen. På bilden ovan (som M tagit) håller jag på att skulptera gjut-prototyper för en kommande serie skulpturer. Det kommer att ta kanske ett par månader innan ni får se något resultat men det kommer det att vara värt.

Nya tavlor kommer det dock att dyka upp här inom bara några dagar. 

Senare skriverier.
Senare dagar/
Recent days...
Tidigare inskrifter.
Tidigare dagar/
Past days...
Contact
Up