Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.

2012-11-20

My cat in river Nissan. The exhibition "Soft tags" opens tomorrow 21/11 at Halmstad Konsthall.

Min katt i Nissan. Vernissage imorgon 21/11 kl. 17:00 för utställningen "Mjuka tags" på Halmstad konsthall.

2012-11-01
Besök Halmstad Konstahall onsdagen den 21/11 då det är vernissage för utställningen Mjuka tags där bl.a. ett par av mina verk visas.
Lyssna på mig i Studio Ett i P1.
Titta när jag är med i TV, i Philofix.

A Wantedtobe in a Garden Full of Tigers - En villevara i en trädgård full av tigrar


2012-10-25
Transborder Trip, 2012, edition of 10, 42 X 45 cm.

Two new stencils based on this summer's sculptural installation at Sundsvalls Museum. The one with the rasta angels is a paraphrase on Raphael, goes very well with the Michelangelo paraphrase BLAM!

Två nya stenciler baserade på sommarens skulpturinstallation i Sundsvalls Museum. Rasta-änglarna är en parafras på Rafael, passar finfint med Michelangeloparafrasen BLAM!, du kan få båda till paketpris, bara idag. Finns även på Galleri Ekvall Törnblom på Hornsgatan.

Polyamor, 2012, edition of 4, 42 X 32 cm.
2012-10-23

Anton Karis from Swedish Radio tagged along and interviewed me when I put up these street art installations the other week.

Anton Karis från P1 var med och gjorde ett reportage om mig för Studio Ett när jag var ute och trixade med den här gatukonsten.

The motto on the angels' banner reads Die of your anxiety, die of your phobias. Well, to whom it may concern: You can't, but you do - piss away (and on) all those moments and options, bits and pieces of life, yours and others, don't you?

Angående änglarnas motto; Dö av din ångest, dö av dina fobier: Nå, det går inte, men det är vad som händer - alla dessa stunder och möjligheter som pissas bort (och på), smulor och stycken av liv, eget och andras, eller hur?

A secret shroom guru.

Note that I haven't made the paintings, they were already present.

En hemlig guru för de som söker.

Observera att jag inte gjort väggmålningarna, de var där tidigare.2012-10-15
Foto: Viking Nordin

In the beginning of the summer I designed a company sign; two large giraffe heads hold the signs advertising my studio and the other companies located in and around the studio houses in Stenhamra. The sign became an overall appreciated addition to the neighbourhood.

However, when I returned from a short trip the heads were gone. Someone had climbed the sign and managed to tear off the relatively sturdy fibre glass constructions. Shortly thereafter I got a tip that the heads lay dumped in a ditch a few hundred metres away from the sign. The suspicions were that it was all just plain vandalism; a nearby bus shelter and some other stuff had been trashed during the same time.

When I started repairing the heads I noticed something strange though. The inside of a loose ear was covered in some kind of white rubber-like material. Someone had sought to glue the ear back after the heads had been removed. It was thus not a question of pure vandalism but rather attempted theft; why would anyone try to repair the heads if they didn't want to keep them?

Now they're back again where they belong though.

I början av sommaren designade jag en företagsskylt; två giraffer håller samman skylten för min ateljé och de övriga företagen i och runt om ateljéhusen i Stenhamra. Skylten blev i det stora hela ett omtyckt tillskott i bygden.

Dock när jag kom tillbaka från en kort resa var huvudena spårlöst försvunna. Någon hade klättrat upp på skylten och lyckats slita lös de relativt kraftiga glasfiberkonstruktionerna. Kort därefter fick jag ett tips om att huvudena låg dumpade i ett dike vid ett dagis några hundra meter från skylten. Misstankarna var att det var fråga om ren vandalism; en näraliggande busskur och några andra saker hade slagits sönder under samma tid.

När jag började reparera huvudena upptäckte jag dock något märkligt. Insidan av ett avslitet öra var täckt av något slags vitt gummi. Någon hade försökt att limma fast örat efter att huvudena tagits loss. Det var alltså inte fråga om ren vandalism utan ett stöldförsök; varför skulle någon ha försökt reparera huvudena om de tänkt ha kvar dem till något? Häpp!

Nu sitter de där de hör hemma igen i alla fall.2012-09-24
Davide Garofalo, Max Magnus Norman och Magnus Sjödin.

Here's my September.

During the first days of the month I constructed a new city dragon for Kubal, in time for the factory's 70th anniversary. Above is a picture from the opening, from the left is Kubal's CEO Davide Garofalo, me and the Municipal Director Magnus Sjödin.

Här är min september.

I början av månaden konstruerade jag en ny stadsdrake åt Kubal, till fabrikens 70-årsjubileum. Ovan är en bild från invigningen med Kubals VD Davide Garofalo, jag, samt kommunchefen Magnus Sjödin.

SVT Philofix

...then Swedish Television featured a visit to my studio, following the creation of a sculpture.

...sedan kom ett inslag i Philofix där de besökte min ateljé och filmade ihopsättandet av en skulptur.

Miss World Magazine

...and lastly, Miss World Magazine's second issue hit the newsstands with my Disneyish princess story.

...och till sist kom då Miss World nr. 2 ut med min prinsessasaga.
2012-09-14
The sculpture Ratatosk.
Skulpturen Ratatosk.

This universe was somehow cut off from the rest of the world tree, and it appears likely that only one had the ability to drill through the blockade and enter here. But as before the white snake was the first one sent through the hole, because few are those who want to enter the unknown all by themselves.

The above sculpture can during this month be seen exhibited in Vaxholm's Town Hall. The exhibition is only open during weekends.

3D image

Det här universat blev avskuret från resten av världsträdet på något sätt, och det verkar sannolikt att endast en från den andra sidan blockeringen hade förmågan att borra igenom den och ta sig in hit. Men först skickades som tidigare den vita ormen genom hålet, för få vill väl ge sig av in i det okända ensamma.

Skulpturen ovan kan månaden ut ses utställd i Vaxholms rådhus. Utställningen är bara öppen på helgerna.

3D-bild
 

Senare skriverier.
Senare dagar/
Recent days...
Tidigare inskrifter.
Tidigare dagar/
Past days...
Contact
Up