Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Mĺlningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.

2012-09-12
Miss World magazine

Jag fick fria händer till att göra ett helt uppslag i Miss World. Det blev, typ, en Disney-saga med prinsessa och allt. Du och Disney får oroa er över vad jag hittat på fram till den 20 september, då tidningen finns att köpa.

Philofix

Det har gjorts två inslag om mig i pysselprogrammmet Philofix, ett där jag skulpterar och ett med gatukonst. Det första inslaget kommer i andra avsnittet och sänds den 17 september, det andra kommer i avsnitt nio den femte november. Programmen finns sedan på SVT play.

2012-08-23
Crocodile - Krokodil
The painting Crocodile.
Målningen Krokodil.

Don't miss: I will exhibit paintings and sculptures in the city hall in Vaxholm together with Joakim Nordin and Stefan Thunström. The exhibition goes on between 1/9 - 23/9.

Missa inte: Jag ställer ut målningar och skulpturer i Vaxholms rådhus tillsammans med Joakim Nordin och Stefan Thunström. Arrangör är Vaxholms Konstförening och utställningen öppnar den 1/9 och pågår till den 23/9.
2012-08-23

Ski slopes in Sundsvall - Sundsvalls slalombackar

I visited Sundsvall in order to do some fixes on the current exhibition at their museum. My main goal was though to accomplish an idea I've had for a while: To run to, up and down all ski slopes in the area in one single run. Said and done; on the third of August I stuffed a backpack with soda and sausage and began my run. I started in Skottsund and took the slopes in the order of Nolbykullen, the Southern Mountain, Sidsjöbacken, the Northern Mountain (OK, it's no ski slope, but anyway) and finished with running to the neighbouring town Timrå and its slope Skönviksbacken. The run stretched out for about 60-80 km and took slightly more than seven hours to complete. Of course I ran "barefoot" in my FiveFingers and made it without blessures.

Why? Because I can, ningen-sama.

Jag tog en tur upp till Sundsvall för att fixa lite med den pågående utställningen på Kulturmagasinet / Sundsvalls Museum. Mitt huvudmål var dock att genomföra en idé jag haft ett tag: Att under en enda runda springa till, upp och ner för alla fyra slalombackar i Sundsvall med omnejd. Sagt och gjort; den tredje augusti packade jag en ryggsäck med läsk och korv och gav mig av. Började i Skottsund och tog backarna i ordningen Nolbykullen, Södra Berget, Sidsjöbacken, Norra Berget (OK, ingen slalombacke, men ändå) och för att slutligen springa till Timrå och Skönviksbacken. Sträckan blev runt 6-8 mil och det hela tog drygt 7 timmar. Givetvis sprang jag "barfota" i mina FiveFingers och klarade mig utan blessyrer.

Varför? För att jag kan, ningen-sama.

Gustav II Adolf, Sundsvall: Daddy's out shopping - Gustav II Adolf, Sundsvall: Pappa är och handlar
The sculpture "Daddy's out shopping" in the central square of Sundsvall.


Statyn "Pappa är och handlar" på torget i Sundsvall.
Cat rider / Kattryttare: If born free slavery's hard
Crashed angel - Krashad ängel
Fish - Fisk
So, for this time: So long Sundsvall, and thanks for all the fish!


Så för den här gången: Ajöss Sundsvall, och tack för fisken!


2012-07-17
Space Invaders
The painting Space Invaders.
Målningen Space Invaders.
Space Invader
The painting Space Invader.
Målningen Space Invader.
Space Invader
The framing of the paintings.
Målningarnas inramning.
2012-07-03

''Det här är inte konst'' på Kulturmagasinet

Den 25 juni var det vernissage för utställningen Detta är inte konst på Sundsvalls museum (Kulturmagasinet). Utställningen är om gatukultur och jag har gjort en skulpturinstallation i samma teknik som de tidigare katterna och aporna; temporära skulpturer gjutna i skumplast. Du kan läsa manifestet bakom installationen längre ner i artikeln.

On june 25th was the grand opening for the exhibition This is not art in Sundsvalls museum. The exhibition is about street culture and I've made a sculptural installation using the same technique as with the earlier cats and monkeys; temporary sculptures made of foam plastic. You can read the manifesto behind the installation further down in this article.

Änglamakeri i ateljén - Making angels in the studio
Foto: Daniel

''Det här är inte konst'' på Kulturmagasinet
Foto: Daniel

Wounded angel - Ängel med hjärtat utslitet.

Be aware...

''Det här är inte konst'' på Kulturmagasinet

...where your cute shit comes from.

Polyamor - amorinen med hagelbössan.

Polyamor - the shotgun cupid.

Polyamor

Ett par tusen pers besökte invigningen, Supersci spelade.

Polyamor

This Raphael pharaprase is watching...
Denna Rafael-parafras kollar in...
BLAM! på Kulturmagasinet (parafras på Michelangelo)
Foto: Magnus Wallström

...this Michelangelo pharaprase, which forms the exhibition's center piece. You want a smaller one for yourself? I can fix that.
...denna Michelangelo-parafras, som utgör utställningens mittpunkt. Vill du ha en i mindre format själv så går det att ordna.

Ängel med vuvuzela

The vuvuzela angel.

Bombande ängel

Glue sniffing angel - Limsniffande ängel

Angel comfort - Änglatröst

Angel comfort - Änglatröst

Graffiti av IKAROZ, KAOS, EGS, KEGR, NUG, EBB, ELMO och FITS på Kulturmagasinet, Sundsvalls museum.

Graffitin på utställningen är av IKAROZ, KAOS, EGS, KEGR, NUG, EBB, ELMO och FITS m.fl.

Katolska änglar - Catholic angels
Catholic angels.
Katolska änglar.

The Manifesto / Manifestet

If one wish to speculate about higher things such as gods and our true nature, one does not need to lift the gaze much in order to find that something is essentially wrong with our very existence, put as a travesty of Marx (or was it Freud?) "we feel at unease in matter". Over and over again, we, the things alive, are minced down and raped by this meat grinder of a universe. The world is like a cage created by an evil power in order to keep the soul locked up and humiliated; it wouldn't be much different if so really was the case. The sense of being, that "one is", which on many levels permeates everything alive; from the self preservation in the simplest of organisms to the higher animals' sense of self and existence, could very well be a natural force emanating from a single source. Seen as a parable: We are all as rays from a (metaphysical) sun, we are all basically one but traveling in different directions. This shared sense of "I" is the only thing a free individual can justify as its true god; there can be no such thing as a god separate from our sense of being, to feel that "I am I" is to be one with one's god, to think is to pray, to fulfil life is the ceremony.

This will eventually lead to the conclusion that the ultimate goal we can set for our lives here is to fight the evil god that locked us up in this universe, the unreachable is a Flawless Victory in an Ultimate Boss Fight - we might not get there, but the trip towards that goal forms the utter meaning of life here and now; to cut the super strings that make up the universe cage, and thus liberate all souls trapped in this prison. Maybe this is the subconscious insight which lies behind the defiance against authority in street art; it is what this sculptural installation illustrates. We can not depict our true inner self or the world we really belong in using the material means at hand in this world, just as impossible it is to describe the beauty of our loved ones with a 8-bit computer or a box of LEGO, but we can get closer by encircling it; the sexless angels and their doings shapes an equation of koan practices which will lead to the inevitable conclusion in the painting "BLAM!".

"To kill is easy, and to win is easy; one need only cheat." -Ashida Kim

Max Magnus Norman 2012

Om man vill spekulera om högre ting som gudar och vår egentliga natur behöver man inte höja tanken mycket för att se att något är fel i grunden med vår existens, "vi trivs inte i materien" för att travestera Marx (eller var det Freud?). Om och om mals vi, det levande, ner och våldtas av denna köttkvarn till universum. Världen är som en bur skapad av en ond makt för att hålla själen inspärrad och förödmjukad; det kunde inte vara mycket annorlunda om så verkligen vore fallet. Känslan av att finnas till, "att man är", som i olika grader genomsyrar allt levande; allt från självbevarelsedriften hos de enklaste organismer till de högre djurens känsla av varande, kan mycket väl vara en naturkraft emanerande från en gemensam källa. Sett som en liknelse: Alla är vi liksom strålar från en (metafysisk) sol, alla är vi i grunden ett men resande i olika riktningar. Denna gemensamma jagkänsla är det enda en fri individ kan kalla sin sanna gud; det kan inte finnas en gud separerad från vår känsla av att "jag är jag", och att känna det är att vara ett med sin gud, att tänka är att be, att uppfylla sitt liv är gudstjänsten.

Detta leder då till slutsatsen att det ultimata vi kan göra med våra liv här är att bekämpa den onda gud som spärrade in oss i detta universum, det ouppnåeliga målet är en Flawless Victory i en Ultimate Boss Fight - vi kanske inte når dit, men resan dit är den yttersta meningen med livet här och nu; att skära av de supersträngar universumsburen är gjord av och befria alla själar fångade i detta fängelse. Kanske är detta den bakomliggande undermedvetna insikten som utgör grunden till gatukonstens auktoritetstrots; det är i alla fall vad denna skulpturinstallation illustrerar. Vi kan inte uttrycka eller avbilda vårt sanna innersta eller den värld vi verkligen hör hemma i med de materiella medel vi har till hands i denna värld, lika lite som vi kan förklara våra älskades skönhet med en 8-bitars dator eller en låda LEGO-bitar, men vi kan komma närmre genom att ringa in det; de könlösa änglarna och deras förehavanden bildar en ekvation av koanträningar (zen) som leder till den oundvikliga slutsatsen i målningen "BLAM!"./p>

"To kill is easy, and to win is easy; one need only cheat." -Ashida Kim

Max Magnus Norman 20122012-05-29

As I mentioned earlier I will not exhibit any of my paintings or sculptures for a while, the upcoming exhibition at Sundsvalls Museum will be entirely about street art.

Prospective buyers of my art are though as always welcome to visit my studio, located just outside of Stockholm, contact me before though.

Som jag nämnde tidigare kommer jag inte att ställa ut några av mina målningar och skulpturer på ett tag, sommarens utställning på Sundsvalls museum / Kulturmagasinet kommer helt att ägnas åt gatukonst.

Spekulanter på min ordinarie konst är dock som alltid välkomna att besöka ateljén i Stenhamra ute på Ekerö, kontakta mig först dock.

2012-05-17

I work full time with the summer exhibition for Sundsvalls Museum, none of my traditional paintings or sculptures will be shown, the exhibition will be all about street art; graffiti, performances etc.
I will create the sculptural part, and what I'm putting together is something along the lines of earlier monkeys and cats - but mostly without monkeys and cats. Nonetheless; it will of course be awesome.

I'm not satisfied with the fact that I currently do not find time and peace of mind enough to paint, but I've managed to squeeze in some other artistic activities. Last friday was the grand premiere for Galleri Fotfolket, a very sucessful performance:

Jag arbetar för fullt med Sundsvalls Museums stora sommarutställning, det kommer inte att visas några av mina traditionella målningar eller skulpturer, utan utställningen kommer att ha gatukonsttema med graffiti, uppträdanden etc.
Jag kommer att stå för den skulpturala delen och det är något i stil med tidigare apor och katter - fast mestadels utan apor och katter - jag håller på att sätta ihop. Garanterat fantastiskt blir det i alla fall.

Det är bekymmersamt att jag varken finner mycket ro eller tid till att måla under den här tiden, men jag har lyckats passa in en del andra konstnärliga aktiviteter. Förra fredagen var det premiär för Galleri Fotfolket, en mycket lyckad performance:

Galleri Fotfolket

Galleri Fotfolket

Galleri Fotfolket

Galleri Fotfolket

Galleri Fotfolket2012-05-17

If it's on the Internet it has to be true, isn't it so?

Om det står på Internet måste det vara sant, eller hur? Man får en hel del självkännedom om man egosurfar en sväng.
 

Senare skriverier.
Senare dagar/
Recent days...
Tidigare inskrifter.
Tidigare dagar/
Past days...
Contact
Up