Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.

2012-04-262012-04-11

I've made two new stencils based on the sculptures Mind of a Ship and The Snake, I will make no more than 20 pieces of each. The stencils will be part of the exhibition Stencil Art which opens this Saturday (14/4) at Galleri Olson in Malmö.

Har gjort två nya stenciler efter skulpturerna Rymdskeppssjäl och Ormen, jag gör max 20 ex. av varje. Stencilerna kommer att finnas med på utställningen Stencil Art som öppnar den 14/4 på Galleri Olson i Malmö.

2012-04-03

Childhood memories emerging.

Barndomsminnen kommer upp till ytan.

Click on the images below to download 3D images in JPS format of these sculptures.

Klicka på bilderna här nedan för att ladda ner 3D-bilder i JPS-format av skulpturerna.

2012-02-14

I've made three new composites. Editions of twelve a piece, one updated version of "The Crying Boy" (The cover pic for the latest edition of Swedish Artists) and two brand new motifs. They are coated in enamel gloss varnish and mounted on MDF-board with a distance piece on the back, which gives the impression that the painting floats freely in the air.

Jag har gjort tre nya kompositer. Upplagan är 12 exemplar av varje, en uppdaterad version av "Det gråtande barnet" (omslagsbilden till senaste upplagan av Svenska Konstnärer) samt två helt nya motiv. De är fernissade emaljblanka och monterade på MDF-skivor med en upphängningsdistans på baksidan, vilket ger illusionen av att bilderna svävar fritt i luften.

We Run in the Forest - Vi springer i skogen
We Run in the Forest, 22,8" X 18,1".
Vi springer i skogen, 58 X 46 cm.
Paradise Falls - Paradisfall
Paradise Falls, 22,8" X 18,1".
Paradisfall, 58 X 46 cm.
The Crying Boy II - Det gråtande barnet II
The Crying Boy II, 8" X 22,8".
Det gråtande barnet II, 58 X 58 cm.


2012-02-13

My cats may indeed be vanilla flavoured street art, but this serves a purpose. When I put out this cat a TV-team followed all the steps, from moulding, assembling, painting and finally then putting up the cat.

This must be the first time in history a children's show features a step by step instruction on how to commit a criminal act.

Katterna må vara gatukonst med vaniljsmak, men detta har ett syfte. När jag satte upp katten ovan hade jag ett TV-team med mig, som följt med från att jag gjutit, monterat, målat och slutligen då satt upp katten.

Det måste vara första gången någonsin ett barnprogram har med en steg-för-steg-instruktion för en illegal handling.

A politician is quoted below the cat; "The cat is really nice, but what happens if he puts out 400?".

So, I just got an order for 400 cats! I need sponsoring, anyone?

Mer skriverier i DN: Så, moderaten beställde just 400 katter! Men jag har ingen årslön på banken så jag behöver sponsring till detta. Någon?

2012-01-17
Törnrosa
The painting Törnrosa.
Målningen Törnrosa.

My first painting in 2012. I prefer to keep the Swedish title also in the English translation, Sleeping beauty (which is the English title for the fairytale Törnrosa) is not what it's about and is misleading, takes the focus off the paintings actual meaning, which is about awakenings and transitions.

Min första målning 2012. Jag föredrar den svenska titeln även på engelska, Sleeping beauty är inte vad det handlar om och drar uppmärksamheten från målningens egentliga betydelse.

Vad målningen handlar om är uppvaknanden och transitioner.2012-01-17

Article about me and my art in Sweden's largest newspaper today.

Helt uppslag om mig och min konst i dagens DN. Artikeln kan läsas online här.
2012-01-17

This stencil was primarily made for the cat family street art gig.

Stencilen som gjordes till kattfamiljen vid Atlasmuren, nu får den nytt liv som ett av priserna i Kladdventskalendern.
 

Senare skriverier.
Senare dagar/
Recent days...
Tidigare inskrifter.
Tidigare dagar/
Past days...
Contact
Up