Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

RESA GENOM MELLANÖSTERN

Hoppa direkt till:
 
 
 
     

       
   
   


Slideshow om Mellanöstern - bildtexter:

Image 0: Libanon - Beirut: Vackrare än i nyheterna. Hela Libanons kust är egentligen en enda stor stad. Beirut påminner en del om Rio de Janeiro...
Image 1: Libanon - Beirut:...men här är det inte Jesus utan Harissa som blickar ut över staden.
Image 2: Libanon - Beirut: Klippa i Beiruts hamn.
Image 3: Libanon - Beirut: Då många flytt kriget har många hus oklara ägandeförhållanden och får stå som de är så länge. Kontrasten mellan förfall och nybygge ger en inte helt oäven drömlik känsla.
Image 4: Libanon - Beirut: Fredsmanifestation där man ämnar stärka banden mellan olika religioner. Beirut anses kristet men är Mellanösterns smältdegel för alla åskådningar.
Image 5: Libanon - Byblos: Gräddhyllan norr om Beirut.
Image 6: Libanon - Beirut: En gravplats. Gravarna ligger i flera plan.
Image 7: Libanon - Beirut: CAM och AB konfererar med chauffören om resan mot Anjar.
Image 8: Libanon: Utsikt över Libanons kustnära landsbygd. Vägkanten fungerar också som soptipp.
Image 9: Libanon: Ruinstaden Anjar.
Image 10: Libanon - Anjar: Flyktingar österifrån har bosatt sig mer eller mindre permanent i dessa 2000-åriga ruiner.
Image 11-12: Libanon: Anjar.
Image 13: Libanon - Baalbeck: Det berömda stenblocket i stenbrottet i Baalbeck. Världens största byggnadsstenar. (foto AB)
Image 14: Libanon - Baalbeck: I övre vänstra hörnet syns pelarna som är kvar av Jupiters tempel dit dessa stenblock släpades.
Image 15: Libanon - Baalbeck: Så här bodde tempelbyggarna på stenåldern. Inne i hålan - en av många - finns en bädd och hyllor uthuggna. (Foto CAM)
Image 16: Libanon - Baalbeck: Här är de stenblock som släpats från stenbrottet för att utgöra grunden i Baalbecktemplet.
Image 17: Libanon - Baalbeck: Baccustemplet till höger. Jupiters tempel rakt fram. Guden Jupiter förkortas här I.O.M.A. (Jupiter Opitmus Maximus Augustus). Jämför med bibelns I.O.W.A. - Jehova. Den som har öron...
Image 18: Libanon - Baalbeck: Baccustemplet.
Image 19: Libanon - Baalbeck: Baccustemplet.
Image 20: Libanon - Baalbeck: Litet offeraltare. Blod och dylikt rinner i små avloppskanaler genom stenen och ut under den.
Image 21: Libanon - Baalbeck: Pelarna till Jupiter-templet. AP står som jämförelse.
Image 22: Libanon - Baalbeck: En markering på en del av en fallen pelare. Pelarna gjordes i segment vilka numrerades efter var de skulle sitta. Markeringarna finns att finna mellan segmenten där CAM har huvudet på den infällda bilden.
Image 23: Libanon - Baalbeck: Och här trampar man ned i en håla med vildhundar.
Image 24: Libanon - Baalbeck.
Image 25: Syrien - Palmyra: Efter att ha färdats genom Homs kommer vi till Palmyra. Atmosfären i Syrien är betydligt mer återhållsam än i Libanon. Det är mindre färger och dekorationer och militärens närvaro märks tydligt. Homs var f.ö. en härlig håla där snorungarna spottade på vår chaufför då de misstog oss för amerikaner.
Image 26: Syrien - Palmyra: Våra guider i Palmyra.
Image 27: Syrien - Palmyra: Ruinstaden Palmyra. Notera klättraren.
Image 28: Syrien - Palmyra: Följer man gatan fram kommer man till stadens centrum vilket är utmärkt av fyra kolonngrupper uppställda kvadratiskt. På berget till höger syns korsriddarborgen.
Image 29: Syrien - Palmyra: Ruinerna sedda från korsriddarborgen. Jag joggade upp till och runt denna borg från Palmyra i ökenhettan. 2 dl. vatten per kilometer måste jag fylla på.
Image 30: Syrien - Palmyra: Baal själv.
Image 31: Syrien - Palmyra: Baaltemplet.
Image 32: Syrien - Palmyra: Inne i Baaltemplet. Infällt är ett foto av en solblekt målning på en av väggarna.
Image 33: Syrien - Palmyra: Korsriddarklotter i Baaltemplet: graalen i from av kors.
Image 34: Syrien - Palmyra: 2000-åriga torngravar utanför Palmyra.
Image 35: Syrien - Palmyra: Gravtornen inifrån. Dessa kunde innehålla uppemot 230 mumier. Mumierna ligger staplade i ställ liknande brickställen i våra restauranger.
Image 36: Syrien - Palmyra: I en underjordisk nyligen upptäckt variant av klippgravarna finns porträtten av de döda kvar. Innanför varje skulptur ligger en mumie.
Image 37: Syrien - Palmyra: Solnedgång från korsriddarborgen strax utanför Palmyra.
Image 38: Syrien: Mitt ute i öknen ligger detta 1500 år gamla palats. Detta är den välbevarade halvan.
Image 39: Syrien: Ett beduintält...
Image 40: Syrien: ...och dess innevånare.
Image 41: Syrien: Ät detta TSV.
Image 42: Syrien: Om man vill ha kvar makten här måste man synas och visa att man ser. Porträtt av den numera döde presidenten varvas med porträtt av hans döde son (närmast).
Image 43: Jordanien: Antika romerska amfiteatrar finns överallt i mellanöstern och de flesta används fortfarande. Här förbereds det för att krusa tyska turister.
Image 44: Jordanien: När det gäller stavning kan det löna sig med en helgardering.
Image 45: Jordanien: Mount Nebo där Moses sägs vara begravd.
Image 46: Jordanien - Nebo: CAM bredvid skulptur av Moses stav högst upp på Mount Nebo.
Image 47: Jordanien - Nebo: Här har jag utsikt. Skylten pekar bl.a. ut Hebron Döda Havet Betlehem Jeriko etc.
Image 48: Jordanien - Nebo: Här någonstans ligger han - Moses - tillsammans med förbundsarken.
Image 49: Jordanien: Källan och den klippa Moses sägs knackat fram den ur. Fullt drickbart men inte kom jag något närmare gud för det.
Image 50: Jordanien - Petra: Många vildkatter...
Image 51: Jordanien - Petra: ...och några f.d. vilda katter.
Image 52: Jordanien - Petra: Slutet på den långa vägen genom en klippskreva till ruinstaden Petra.
Image 53: Jordanien - Petra: Ingången till ruinstaden Petra sedd från templet mitt emot.
Image 54: Jordanien - Petra: Det första templet man möter på väg in i Petra. Känner du igen det från 'Indiana Jones och det sista korståget' så känner du rätt. Sällan så här folktomt men det är skymmning och alla har gått hem.
Image 55: Jordanien - Petra: Inuti föregående tempel.
Image 56: Jordanien - Petra.
Image 57: Jordanien - Petra: Naturliga former i sandsten.
Image 58: Jordanien - Petra: En tidig E. Munch eller en ufonaut? Troligare en avbild av innevånare i Petra för 2000 år sedan.
Image 59: Jordanien - Petra: The Jade Tomb.
Image 60: Jordanien - Petra.
Image 61: Jordanien - Petra: Vägen upp till det största templet i Petra.
Image 62: Jordanien - Petra: Och här är det.
Image 63: Jordanien - Petra: Varan utanför nämnda tempel.
Image 64: Jordanien - Petra: Baals offeraltare högst upp i Petra. Här har mycket blod flutit.
Image 65-67: Jordanien - Petra.
Image 68: Jordanien - Petra: Och här fastnar en lastbil på väg in till Petra.
Image 69: Jordanien - Petra: Antikvitetsutbud på svarta börsen.
Image 70: Jordanien - Wadi Rum: Wadi Rum betyder 'måndalen'. Här någonstans finns det nybyggda palats där TV-serien 'jakten på ökenguldet' spelades in. Detta heliga berg kallas f.ö. 'Visdomens Sju Pelare'.
Image 71: Jordanien - Wadi Rum: Lawrences källa. Lawrence av Arabien härjade runt här och har satt sitt namn på saker och ting lite varstans.
Image 72: Jordanien - Wadi Rum: Getter söker skydd i den över 50-gradiga hettan.
Image 73: Jordanien - Wadi Rum: Getingbo.
Image 74: Jordanien - Wadi Rum: En av många naturliga klippbroar. (Foto AP)
Image 75: Jordanien - Wadi Rum: Området är fullt av hällristningar och andra spår av svunna civilisationer...
Image 76: Jordanien - Wadi Rum: ...som t.ex. Lawrences gamla kåk.
Image 77: Egypten - Gize: Så är vi i Egypten. Statsskicket kallas bakshish. (foto AB)
Image 78: Sfinxen är liksom alla sfinxer - stora som små - berövad sin näsa.
Image 79: Egypten - Gize: Från den lilla luckan längst bak på sfinxen leder en gång upp till huvudet där man kan stå och gapa åt folk.
Image 80: Egypten - Gize: AB vid Keops pyramid.
Image 81: Egypten - Gize: Ingången till Keops pyramid. Jag noterade ett vattenlås i ingången till drottningens kammare, vilken jag tror fylldes med decimeterhögt vatten via kanalerna i pyramiden för att skapa en spegeleffekt. Drottningen sägs enligt legenden vila i 'dödens ocean'. Vattenspegeln passar väl in i egyptiernas syn på spegeln - ankhen - som en portal till andra världar.
Image 82: Egypten - Gize: Tunnel in i pyramid. Varmt.
Image 83: Egypten - Gize: En av många pyramidkammare. Kefrens pyramid skulle jag tro. Infälld är en bild på ett litet fossil jag hittade nära drottningens kammare i Keops pyramid.
Image 84: Egypten - Gize: AB och en mediterande kvinna i Mykerinos pyramid. Notera guldsandalerna.
Image 85: Egypten - Gize: Jag såg många falkar i Egypten.
Image 86: Egypten - Gize: CAM förevisar sin bok 'Forntidens Pyramider' för guiderna. Mannen i blått till höger är omnämnd i boken.
Image 87: Egypten - Gize: Kamelattack.
Image 88: Egypten - Gize: Mannen med åsnan är en tokfan till försäljare som vägrade att lämna oss i fred. Följde med oss långt ut i öknen.
Image 89: Egypten - Daschur: Snofrus brutna pyramid. Vid byggandet uppstod sprickor i kammarens tak vilket ledde till att man ändrade vinkeln på pyramidsidorna under byggets gång för att lätta på trycket.
Image 90: Egypten - Daschur: Den svarta pyramiden. Amenemhet IIIs pyramid.
Image 91: Egypten - Daschur: Den röda pilen markerar en av ingångarna till den brutna pyramiden.
Image 92: Egypten - Daschur: Inne i den brutna pyramiden tittandes upp mot taket.
Image 93: Egypten - Daschur: Inne i brutna pyramiden.
Image 94: Egypten - Sakkara: Strax utanför Djosers pyramid. Hunden är inte överkörd.
Image 95: Egypten - Sakkara: Djosers pyramid är detta. På den här öppna platsen hölls sedfesten vart 30:e år där farao skulle bevisa sig kry nog att fortsätta som regent.
Image 96: Egypten - Sakkara: Min penna som hieroglyf i Mere - Rukas grav.
Image 97: Egypten - Gize: Upplevelsen av pyramiderna var mestadels avmystifierande. De är till syvende och sist stora stenhögar byggda av människor.
Image 98: Egypten - Kairo: Från hotellfönstret.
Image 99: Egypten - Kairo: Få djur i Egypten. Knappt några ödlor och inte många katter. De är väl uppätna.
Image 100: Egypten - Kairo: Marknad.
Image 101: Egypten - Kairo: Moské vars väggar fortfarande bär spår efter Napoleons kanonkulor.
Image 102: Egypten: 'School for countryside carpet'...
Image 103: Egypten: På övervåningen ser det ut som en tjusig matthandel för turisterna...
Image 104: Egypten: ...Smyger man ned i källaren upptäcker man barnarbetare förstörandes sina händer i långa rader. Det finns massor av sådana här 'hantverksskolor'. De flesta fasader för barnarbete.
AB:
CAM:
AP:
Alejandro Bendezú-Neyra
Carl-Anton Mattsson
Anders Persson

Text skriven och övriga bilder tagna av Max Magnus Norman.
Kopior av bilder tagna av Max Magnus Norman kan beställas, kontaktinfo nedan.
 

Konsten är
min huvudsyssla.
Klicka på bilderna
för att
finna ljuset:

Kontakta
Upp