Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

KONST AV MAX MAGNUS NORMAN:
Äldre målningar och skulpturerClick on the picture to enlarge it.
 bilden / tavlan / målningen NOM

NOM

1996
80 X 122 cm
Olja och akryl på pannå, fernissad högblank
Till salu: Mer information..

En vitklädd man står i någonting som både ser ut som ett hav och ett komplicerat schackbräde uppbyggt av hexagoner istället för rutor. Framför honom med ryggen mot betraktaren står en svartklädd man.
Som två poler i tavlan finns två solar, högst upp är en gyllene sol omgiven av en regnbåge och längst ner finns en röd sol. Fyra kreatur står runt "spelbrädet"; ett brinnande lejon, en lila grip, en blå sfinx och en röd glödande tjur.
I spelbrädet kan du se universat och den vitklädde mannen pekar på Jorden, som är mycket överdimensionerad. Från Jorden flyger vita fåglar in i ett ljust landskap och upp till den gyllene solen där de förvandlas till människolika varelser. Likaså simmar många fiskar från Jorden nedåt mot den röda solen.
I mitten av brädet slingrar sig en lotusblomma upp med rötter långt nere i mörkret.
Sköldpaddor och andra djur simmar i havet.

Denna målning beskriver universat. Vår värld, det vi kallar universat är bara en spegling i vattenytan i denna andra värld.
De fyra kreaturen symboliserar materien. Lejonet symboliserar elden; materia i förändring, materia som stöter bort annan materia. Gripen symboliserar luften; materia i gasform, materia som formar sig runt brinnande materia, det som brinnande materia reagerar genom. Sfinxen symboliserar vattnet; materia i flytande form, materia som formar sig runt stelnad materia, vattnet är materian som stelnad materia reagerar genom. Tjuren symboliserar jorden; stelnad materia, materia som drar annan materia till sig, gravitation.
Hexagonerna i spelbrädet symboliserar de sex riktningarna i vår materiella värld; du kan gå upp, ner, framåt, bakåt, höger och vänster, (du kan gå in i ditt sinne och in i mina tavlor också, men det är något helt annat).
Triangeln mellan den gyllene solen och bergstoppen kallas tetraktlys och är en figur som gör tvådimensionella ting tredimensionella. Om du drar linjer mellan punkterna i den figuren kommer du snart på hur du kan göra de grundläggande tredimensionella figurerna; tetraedrar, kuber, dodekaedrar etc.
Fåglarna som flyger mot den gyllene solen är själarna från Jorden som emanerar från den Norra Solen och fiskarna är själarna från Jorden som tillhör den Södra Solen, (dessa väderstreck är metafysiska och relaterar inte till väderstrecken på Jorden). När fiskar och fåglar möts är resultatet förr eller senare döden.
Titeln på tavlan, Nom är ett ljud som orsakar saker i tysta rum.
Det skimrande väsendet bredvid lejonet, till vänster i mitten av målningen, är bara en paradox.